24. sjednica Odbora za ratne veterane

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
-usvajanje zapisnika 22. sjednice Odbora,

1. a) Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata,
    b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata,        
- predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;

2. Izvješće o provedbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji za 2018. godinu - predlagatelj: Ministarstvo hrvatskih branitelja;
3. Razno.