85. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA - prvo čitanje, P.Z.E. br. 822;
2. PREDSTAVLJANJE PROJEKTA “HRVATSKA ELEKTRONIČKA MEDICINSKA EDUKACIJA – HeMED”;
3. RAZNO.