84. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Josipa Jelačića

Predloženi dnevni red je:        
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 754;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KEMIKALIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 814;
3. RAZNO.