33. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 32. sjednice Odbora;
1. IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2018. GODINU;
2. IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2018. GODINU.