59. sjednica Odbora za pravosuđe

dvorana Eugena Kvaternika

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 58. sjednice;
1. Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu; 
2. Izvješće pučke pravobraniteljice za 2018. godinu;
3. Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2018. godinu.