42. sjednica Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PRAĆENJU PROVEDBE ZAKONA O SAVJETIMA MLADIH ZA 2018. GODINU;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 792;  predlagatelj zastupnik Željko Lenart;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, prvo čitanje, P.Z. br. 804 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 803 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. DOPUNA ZAKLJUČAKA ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT S 38. TEMATSKE SJEDNICE ODBORA (NA TEMU PRAVA DJECE U PROMETU);
6. RAZNO.