32. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 805; 
2.    RAZNO.