2., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 1. sjednice                
1. PRIJEDLOG  IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU;
Uz prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu,  podnosi se i:

- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija planova za 2020. i 2021. godinu za:
 a.) Hrvatske vode
 b.) Hrvatske ceste 
 c.) Centar za restrukturiranje i prodaju
 d.) Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost   
 e.) Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 f.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 

 - Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova    izvanproračunskih   korisnika za 2019. godinu  i projekcija za 2020. i 2021. godinu   (konsolidirano); 

2. PRIJEDLOG  DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU,  S PRIJEDLOGOM PROJEKCIJA ZA 2021. i 2022. GODINU
Uz prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu  podnose se i:

- Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu za:
 a.) Hrvatske vode
 b.) Hrvatske ceste 
 c.) Fond za zaštitu okoliša i  energetsku učinkovitost   
 d.) Državnu agenciju za osiguranje  štednih uloga i sanaciju banaka
 e.) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 

-Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu, s Prijedlogom projekcija za 2021. i 2022. godinu (konsolidirano); 
3. RAZNO.