1., zatvorena, sjednica Povjerenstva za fiskalnu politiku

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. UVODNA RIJEČ PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU;
2. IZBOR ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU;
3. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2018. GODINU – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. PRIJEDLOG  POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG  PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE  2019. GODINE I PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI  FISKALNIH PRAVILA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE –   podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. RAZNO.