10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2021. DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositelj: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
08.02.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 1. veljače 2023.
Izvješće je prihvaćeno na 15. sjednici, 8. veljače 2023. (76 glasova "za", 9 "protiv", 33 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: