Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 44. sjednici, održanoj 12. ožujka 2014. raspravljao je o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  5. ožujka 2014.

Odbor je o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu provedena je objedinjeno s Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja obrazložio je razloge zbog kojih se  u svrhu rješavanja prekomjernog proračunskog manjka od Republike Hrvatske, po preporuci Vijeća Europske unije, traži brža fiskalna konsolidacija od one predložene prvim proračunom za razdoblje 2014.-2016. Naime, Republika Hrvatska mora donijeti konsolidacijske mjere u iznosu od 2,3% BDP-a u 2014. te 1% BDP-a u 2015. i 2016. godini, odnosno mjere fiskalne konsolidacije u 2014. moraju rezultirati uštedama od 7,7 milijardi kuna te dodatnih 3,5 milijardi kuna u svakoj od iduće dvije godine. Predloženim izmjenama i dopunama državnog proračuna za 2014. godinu predlaže se smanjenje proračunskog manjka sa 17,5 milijardi kuna ili 5,2% BDP-a na 13,6 milijardi kuna ili 4,1% BDP-a. Procjenjuje se da ce manjak proračuna opće države biti na razini od oko 4,5% BDP-a.
Ovako snažne mjere potrebne su kako bi se kompenzirali negativni učinci fiskalne konsolidacije na proračunske prihode zbog slabije ekonomske aktivnosti. Osim mjera fiskalne konsolidacije, proračunske veličine ažurirane su temeljem novih makroekonomskih projekcija te je u njih ugrađen i prijedlog isplate dugova zdravstvenog sustava iz prethodnih godina. Tako je u proračun uključen učinak plaćanja duga (sanacija) zdravstvenog sustava iz prethodnih godina u iznosu od 3,2 milijarde kuna.
Predlaže se niz mjera na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna. Veći dio rasprave koja je uslijedila proveden je upravo u dijelu razmatranja jedne od mjera na strani prihoda, kojom se predlaže vraćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje na bruto plaću s 13 %na 15 %. Po mišljenju pojedinih članova Odbora, navedena mjera kojom je u 2012. snižena opća stopa za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 13%, ne samo da nije polučila očekivane rezultate te dovela do umanjenja prihoda proračuna u 2012. godini, već je istovremeno prouzročila veliki manjak u zdravstvenom sustavu.

Planirano smanjenje rashoda na poziciji Ministarstva zdravlja od 805,5 milijuna kuna izazvalo je zabrinutost članova Odbora. Pojedini članovi Odbora izrazili su bojazan zbog nedostatnih sredstava planiranih za zdravstvo, koja su po njihovu mišljenju dostatna samo za financiranje tekućeg poslovanja, a nikako za cjelokupnu sanaciju zdravstva. Izrazili su zabrinutost u vezi s održavanjem razine kvalitete zdravstvenih usluga, ali i provođenja  stručnog nadzora, za što nisu osigurana dostatna sredstva. Složili su se s činjenicom da je potrebna reforma financiranja zdravstvenog sustava  te racionalizacija i štedljivo ponašanje u odnosu na materijale, usluge i resurse. Pacijentima se ujedno mora jamčiti sigurnost i kvaliteta zdravstvene usluge, istaknuto je u raspravi.

Članovi Odbora složili su se da je bez obzira na politička opredjeljenja, zdravstvo od nacionalnog interesa. Svi žele dostupno i kvalitetno zdravstvo, a Republika Hrvatska ima daleko bolju zdravstvenu zaštitu od većine zemalja pružajući usluge najsuvremenijih metoda liječenja i  pretraga. 

Nakon rasprave članovi Odbora su većinom glasova (7 „za“ i 3 „protiv“), odlučili predložiti Hrvatskom saboru donošenje

IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Romanu Jerković, predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
Romana Jerković