Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2022. godini

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na 70. sjednici, održanoj 22. studenoga 2023. godine, Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2022. godini, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, aktom od 9. lipnja 2023. godine.

Odbor je, u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora, o navedenom zakonskom prijedlogu raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. 

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske KLASA:021-03/23-09/40, URBROJ:50-23-4 od 19. listopada 2023. godine.

Uvodno obrazloženje podnijela je predstavnica podnositelja.

Predstavnica podnositelja Izvješća istaknula je da je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u 2022. godini navršila 161 godinu od svog osnutaka. 
Također, navela je da je djelovanje Akademije tijekom 2022. godine u velikoj mjeri bilo obilježeno postupcima obnove njezinih zgrada u Zagrebu stradalih u potresima 2020. godine. 
Isto tako, naglasila je da su redovite skupštine HAZU održane u travnju i prosincu, dok su održane i dvije izborne skupštine - jedna za izbor novih članova HAZU, a druga za izbor Predsjedništva Akademije u mandatu 2023. – 2026. godine. 
U 2022. godini Akademija je izabrala 16 novih redovitih članova, pet dopisnih članova i pet članova suradnika. Na kraju 2022. godine Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti imala je 131 redovitog člana, 108 dopisnih članova i 77 članova suradnika. 
Isto tako, naglasila je da su aktivnosti tijekom 2022. godine iscrpno prikazane u 126. knjizi Ljetopisa. 

Bez rasprave Odbor je većinom glasova (7 „ZA“ i 1 „SUZDRŽAN“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje zaključka  

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2022. GODINI

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marko Milanović Litre, potpredsjednik Odbora.


                                                                                         PREDSJEDNICA ODBORA 

                                  izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković