10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O STANJU U SEKTORU VODNIH USLUGA I RADU VIJEĆA ZA VODNE USLUGE ZA 2021. - podnositelj: Vijeće za vodne usluge

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: