10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2021. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
05.05.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 20. travnja 2023.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici, 5. svibnja 2023. (76 glasova "za", 19 "protiv", 7 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: