10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
30.03.2023.

Izvješće je primljeno na znanje na 15. sjednici, 31. ožujka 2023. (84 glasa "za", 37 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: