10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2020. - SRPANJ 2021. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
27.10.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 25. listopada 2023.
Izvješće je primljeno na znanje na 18. sjednici, 27. listopada 2023. (77 glasova "za", 11 "protiv").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: