10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2021. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
08.02.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 28. studenoga 2022.
Izvješće je prihvaćeno na 15. sjednici, 8. veljače 2023. (111 glasova "za", 3 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: