Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu s rasprave o Izvješću o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2021. godini

Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora razmotrio je na svojoj 50. sjednici, održanoj 28. studenoga 2022. godine Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2021. godini koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aktom od 9. lipnja 2022. godine.

Odbor je u smislu članka 97. Poslovnika Hrvatskoga sabora o navedenom pitanju raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela.

U raspravi Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske (KLASA:022-03/22-12/59, URBROJ:50301-04/12-22-6) upućenog Hrvatskom saboru aktom od 13. listopada 2022. godine.

Uvodno obrazloženje podnio je glavni tajnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Dario Vretenar.

Na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti („Narodne novine“ br.: 34/91., 43/96., 150/02. i 65/09.), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti predsjedniku Hrvatskoga sabora uputila je Ljetopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knjigu 125 sa cjelovitim izvješćem o radu Hrvatske akademije u 2021. godini, Sažetak navedenog izvješća, Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2021., te CD sa prethodno navedenim dokumentima.

Podnositelj Izvješća istaknuo je kako je HAZU u 2021. godini navršila 160 godina od svojeg osnutka (odluka Hrvatskog sabora od 29. travnja 1861.) te je nastavila s ispunjavanjem svojeg poslanja kao najviša znanstvena i umjetnička institucija u Hrvatskoj, u otežanim uvjetima zbog pandemije uzrokovane koronavirusom i zbog posljedica razornih potresa iz 2020.godine.

Također, HAZU je u 2021. godini djelovala u 9 razreda, 27 znanstveno-istraživačkih jedinica (u 12 u Zagrebu i u 15 izvan njega: po jednoj u Bjelovaru, Đakovu, Križevcima, Osijeku, Požegi, Splitu, Varaždinu, Velikoj Gorici, Vinkovcima, Vukovaru i Zadru te po dvjema u Dubrovniku i u Rijeci uz Područnu jedinicu u Puli) i 7 muzejsko-galerijskih jedinica (Strossmayerova galerija starih majstora, Gliptoteka, Hrvatski muzej arhitekture, Kabinet grafike i Hrvatski muzej medicine i farmacije u Zagrebu, Memorijalna zbirka Maksimilijana Vanke u Korčuli te Muzej i zbirka Baltazara Bogišića u Cavtatu), odnosno 19 znanstvenih vijeća, 26 odbora, u Knjižnici i Arhivu Hrvatske akademije te u Arboretumu u Trstenom.

Nadalje, u Knjižnici HAZU posjetiteljima je za razgledavanje dostupna Soba nobelovaca posvećena hrvatskim nobelovcima - kemičarima Lavoslavu Ružički i Vladimiru Prelogu, a sa svojim izložbama djeluje i Hrvatski muzej medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, iako još nema dovršen prostor i postav.

Također, na kraju 2021. godine HAZU imala je 123 redovita člana, 110 dopisnih članova i 88 članova suradnika. Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2021. godini održalo je devet redovitih sjednica. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti sudjelovala je u međunarodnoj suradnji u smanjenom opsegu u odnosu na prethodne godine, što je rezultat pandemije izazvane koronavirusom, ali i usmjerenost resursa prema obnovi nakon potresa. Suradnja se u nešto manjoj mjeri održavala s akademijama s kojima Hrvatska akademija ima sklopljene bilateralne ugovore, a u nešto većoj mjeri surađivalo se s međunarodnim znanstvenim organizacijama, i to s ALLEA-om (All-European Academies), EASAC-om (Savjetodavno vijeće europskih akademija znanosti - European Academies Sciences Advisory Council), IAP-om (InterAcademy Partnership), UAI-om (Međunarodna unija akademija - Union Academique Internationale) i europskom znanstvenom mrežom HERA (Humanities in the European Research Area) te programom CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe).

Jednako tako, HAZU je tijekom 2021. objavila 84 publikacije: 23 knjige, 16 zbornika radova, 28 svezaka časopisa, 8 kataloga izložbi, 5 knjiga sažetaka, 2 spomenice preminulim akademicima i 2 rječnika. Od navedenih izdanja, 67 svezaka Akademija je objavila kao izvršni izdavač, a 17 kao suizdavač. U izvještajnom razdoblju siječanj - prosinac 2021. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti raspolagala je prihodima u ukupnom iznosu od 93.120.121,69 kuna, dok su rashodi izvještajnog razdoblja ostvareni su u iznosu od 75.322.383,13 kuna s indeksom izvršenja 79,57%.

Bez rasprave  Odbor je jednoglasno (7 glasova „ZA“)  odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje z a k lj u č k a

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2021. GODINI

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora, a u slučaju njezine odsutnosti Marijan Pavliček, potpredsjednik Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA 

izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković