10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DOSTUPNOST OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE, ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽENA I PREDŠKOLSKE DJECE U JAVNOM ZDRAVSTVU - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: