10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE NALOGA I PREPORUKA DANIH U FINANCIJSKIM REVIZIJAMA I REVIZIJAMA UČINKOVITOSTI LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
28.06.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 6. lipnja 2023.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici, 28. lipnja 2023. (jednoglasno, 94 glasa "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: