7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA UZ KONVENCIJU O BIOLOŠKOJ RAZNOLIKOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 864

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
10.07.2015.

Dana 3. srpnja 2015. prihvaćena je primjena hitnog postupka (78 glasova "za", 22 "protiv", 3 "suzdržana").
Rasprava je zaključena 8. srpnja 2015.
Odluka je donesena na 17. sjednici 10. srpnja 2015. (jednoglasno, 115 glasova "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: