Završila konferencija predsjednika parlamenata EU-a na Cipru

Nikozija - Dvodnevna konferencija predsjednika parlamenata EU-a u Nikoziji završila je u utorak pozivom nacionalnim parlamentima i Europskom parlamentu da budu uključeniji u donošenje najvažnijih odluka na europskoj razini.

Sudionici konferencije, predsjednici parlamenata ili voditelji parlamentarnih izaslanstava iz 27 zemalja članica EU-a, Hrvatske kao zemlje pristupnice i četiriju zemalja kandidata za članstvo, usvojili su na kraju zasjedanja prijedlog zaključaka kojima su se osvrnuli na sve teme o kojima su raspravljali. Budu li prihvaćeni u praksi, najvažniji će biti zaključci o članku 13. Ugovora o stabilizaciji, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji, te o temi socijalne kohezije u vremenima štednje. "Demokratski legitimitet procesa Europskog semestra od vitalne je važnosti, a potrebno je na odgovarajući način uključiti nacionalne parlamente u oblikovanje i provedbu okvira za snažnije gospodarske, proračunske i fiskalne reforme u njihovim zemljama", navodi se u prvom zaključku o članku 13.

Europski semestar je šestomjesečno razdoblje u kojem države članice na europskoj razini usklađuju svoje proračunske, makroekonomske i strukturne politike kako bi Europska komisija mogla pravodobno upozoriti zemlje članice na moguće krize.

U zaključcima iz Nikozije ističe se kako postoji potreba za jačim demokratskim legitimitetom i odgovornošću u gospodarskom upravljanju u EU-u. Predsjednici parlamenata stoga su poduprli uspostavu konferencije u skladu s člankom 13., ocjenjujući da se ona treba sastojati od predstavnika svih nacionalnih parlamenata unutar EU-a i EP-a, te se održavati dva puta godišnje u koordinaciji s ciklusom Europskog semestra, po jednom u Bruxellesu i u zemlji koja u tom trenutku predsjeda EU-om. Održavanje prve konferencije predloženo je tijekom litavskog predsjedanja, a druge početkom 2014. godine u EP-u.

Sudionici konferencije u zaključcima priznaju da se procesom Europskog semestra poboljšava koordinacija politika EU-a, ali i naglašavaju da parlamenti trebaju osigurati da se on provodi na demokratski i transparentan način. Ističe se da parlamenti država članica EU-a trebaju biti uključeni u raspravu o programima stabilnosti ili konvergencije te programima nacionalne reforme u njihovoj državi prije nego što oni budu upućeni Europskoj komisiji, koja bi poslije morala uzeti u obzir specifične preporuke za svaku državu. Parlamenti bi u konačnici trebali ocijeniti jesu li preporuke iz njihove države razmotrene i na odgovarajući način uključene u nacionalni proračun.

Stroge mjere štednje same za sebe ne mogu riješiti probleme s kojima je EU suočena bez uspostave ravnoteže između fiskalne konsolidacije, održivog rasta i socijalne kohezije, a osobito se ističe ključna važnost solidarnosti među članicama u uvjetima krize, tvrde predsjednici parlamenata. Ističe se nužnost uključivanja parlamenata na razinama na kojima se donose i provode odluke te naglašava osobita važnost provedbe socijalno osjetljivih politika u vremenima financijske krize koja je imala ozbiljan učinak na životni standard europskih građana.

U zaključcima se aktivno potiče sudjelovanje građana u demokratskom životu Unije i naglašava važnost sudjelovanja građana u izborima za Europski parlament. Ocjenjuje se da je u parlamentarnoj demokraciji ključna uloga medija i predlaže nacionalnim parlamentima da na najbolji mogući način iskoriste audiovizualne medije iz društvene mreže kako bi na najvišu razinu podigli razmjenu informacija s građanima i tako pridonijeli njihovom aktivnom sudjelovanju u funkcioniranju EU.

U nastavku zaključaka sudionici konferencije ističu zadovoljstvo pojačanim interesom EU-a za mediteranske zemlje i pohvaljuju napredak koji su zemlje obuhvaćene Arapskim proljećem napravile prema demokratskoj tranziciji u posljednje dvije godine te se naglašava da se tim zemljama treba pružiti potpora u jačanju demokracije i ljudskih prava.

Na konferenciji je sudjelovao i predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, koji će u nastavku dana obaviti službeni posjet Republici Cipru. (Hina)

Autor: Hina