Zastupnici Bernardić, Šimić i Troskot sudjelovali u promatranju prijevremenih parlamentarnih izbora u Kazahstanu

Almati – Članovi Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a Davor Bernardić, Hrvoje Šimić i Zvonimir Troskot sudjelovali su nedjelju u promatranju prijevremenih parlamentarnih izbora u Republici Kazahstanu u okviru Kratkoročne promatračke misije PS OESS-a.

U ovoj promatračkoj misiji sudjelovalo je 60 izbornih promatrača iz PS OESS-a iz 24 države članice zajedno s glavnim timom od 11 stručnjaka, 32 dugoročna promatrača i oko 250 kratkoročnih promatrača iz OESS-a, odnosno Ureda za demokratske institucije i ljudska OESS-a (Office for Democratic Institutions and Human Rights – ODIHR). 

Potpredsjednica PS OESS-a i posebna predstavnica za borbu protiv korupcije Irene Charalambides, kao voditeljica kratkoročne promatračke misije OESS-a, ujedno je bila imenovana i za davanje izjave o preliminarnim nalazima i zaključcima na tiskovnoj konferenciji koja je održana u Astani 20. ožujka. Voditelj misije PS OESS-a bio je potpredsjednik PS OESS-a Reinhold Lopatka, predsjednik ad hoc odbora za borbu protiv terorizma i posebni predstavnik PS OESS-a za parlamentarni dijalog o Ukrajini. Sukladno Pravilniku o radu PS OESS-a promatrači su dva dana uoči izbora sudjelovali na brifinzima s članovima nacionalne izborne administracije, stručnjacima, predstavnicima političkih stranaka i predstavnicima civilnog društva te su za promatranje izbora bili raspoređeni u nekoliko različitih kazahstanskih regija.

Nakon izbora održan je postizborni brifing na kojem su se izbori ocjenjivali vodeći se demokratskim obvezama iz Kopenhaškog dokumenta OESS-a iz 1990. godine, čije su  ključne odredbe: slobodne procedure glasovanja, pošteno i slobodno ozračje kampanje, pristup medijima te pošteno i točno izvješćivanje o rezultatima.

Kako je istaknuto na brifingu, ovi prijevremeni parlamentarni izbori održani su u kontekstu reformi uvedenih kako bi se Kazahstan približio održavanju izbora u skladu s međunarodnim standardima i obvezama OESS-a uz napomenu kako su se u zakonske izmjene ugradile prethodnih preporuka  koje su biračima omogućile veći izbor. Međutim, istaknuto je i kako su i dalje uočena neka ograničenja u ostvarivanju temeljnih prava dok je nekim političkim skupinama i dalje onemogućeno sudjelovanje na izborima. U daljnjoj ocjeni kazahstanskih parlamentarnih izbora promatrači su naglasili kako su potrebne izmjene pravnog okvira kako bi se osigurala dovoljna osnova za provođenje demokratskih izbora. Istaknuto je i kako su natjecatelji vodili kampanju aktivno i slobodno, a stranačke platforme i poruke bavile su se širokim rasponom društvenih i gospodarskih pitanja, ali su, kako je istaknuto, općenito podržavale predsjednikov reformski program. 

Ocjenjujući samu predizbornu kampanju, rečeno je kako je bila dinamičnija i generirala je jači angažman u većinskim natjecanjima u glavnim gradovima, kao i na internetu. Isto tako je rečeno kako je većina praćenih televizijskih kanala dala pravedno, no s druge strane samo površno izvještavanje o predizbornim aktivnostima političkih stranaka i to u jednoj zajedničkoj vijesti. Nadalje, u kombinaciji s ograničenim vijestima kao i istraživačkim i analitičkim izvještavanjem ovakva kampanja, prema ocjeni promatrača, nije olakšalo glasačima da donesu informirani izbor.

Članovi promatračke misije upozorili su na to kako prethodne preporuke Ureda za demokratske institucije i ljudska OESS-a, a koje se odnose na temeljne slobode mirnog okupljanja, slobode izražavanja i slobode medija tek trebaju biti provedene. Ukazali su i na zabrinjavajuće neopravdane administrativne prepreke te široke diskrecijske ovlasti koje su vrijedile tijekom postupka registracije stranaka kao i na nedostatak pravnog lijeka u tom postupku. Govoreći o slobodama izražavanja mišljenja i slobodi medija, koje su zajamčene Ustavom, naglašeno je kako su iste potkopane postojećim restriktivnim zakonskim okvirom koji onemogućuje neovisno kritičko izvještavanje i pridonosi raširenoj autocenzuri.

U ocjeni izbornih priprema i rada Središnjeg izbornog povjerenstva rečeno je kako su pripreme provedene učinkovito, a Povjerenstvo je održavalo redovite prijenose sjednica i pravovremeno objavljivalo svoje odluke. Međutim, kako je istaknuto, o ishodima se raspravljalo prije formalnih sjednica što je umanjilo transparentnost procesa donošenja odluka. Naglašeno je i kako su uvedene inicijative kojima se olakšao pristup izbornom procesu osobama s invaliditetom, no promatrači su iskazali zabrinutost za nepristranost i neovisnost rada nižih izbornih povjerenstava, a tu ocjenu temelje na činjenici da u njihovom sastavu prevladavaju članovi vladajuće stranke Amanat. 

Kada je riječ o organizaciji glasovanja u ocjeni promatrača je naznačeno kako je ono bilo provedeno na nesmetan način, no uočene su značajne proceduralne nepravilnosti tijekom prebrojavanja i tabeliranja. U promatračkom izvješću je naglašeno kako su primijećene razlike između broja birača koji su glasali i službeno objavljenih preliminarnih brojki o samom odazivu birača. Govoreći o zastupljenosti žena i mjerama za promicanje sudjelovanja žena u javnom i političkom životu naglašeno je kako su žene podzastupljene, a mjere ograničene. Prema podacima koje su iznijeli žene su činile 29 posto kandidata u proporcionalnom izboru, a 20 posto u većinskom. Istaknuto je kako su se brojne poznate žene kandidirale kao samonominirane kandidatkinje, no stranački pokušaji promoviranja istaknutih kandidatkinja su  bili ograničeni. Zaključno je rečeno kako je akreditacija građanskih i međunarodnih promatrača bila uključiva.

Hrvatski parlamentarci sudjelovali su na brifinzima u Astani, a izbore su promatrali u najvećem gradu Almatiju i to raspoređeni u dva tima. Svoj doprinos promatranju izbora dali su s obrađenih 26 promatračkih mjesta. Davor Bernardić je tom prilikom rekao kako je demokracija proces koji zahtjeva stalnu pažnju i predanost svugdje pa tako i u Kazahstanu te dodao kako su primjetna određena dobrodošla poboljšanja uključujući i ona koja se odnose na izborne zakone. Naglasio je kako vjeruje da će Kazahstan nastojati raditi u smjeru daljnjeg demokratskog razvoja.

Podržavajući zajedničku izjavu promatrača Hrvoje Šimić je ocijenio da konkurencija, posebice kod samonominiranih kandidata, predstavlja značajan napredak, ali da je očito kako pravne i praktične prepreke i dalje ometaju potpuno otvorenu utrku. Dodao je kako će u budućnosti objava rezultata za svako biračko mjesto biti važna za veću transparentnost i povjerenje javnosti.

Zvonimir Troskot je posebno naglasio kako je potrebno dati veću pozornost zaštiti temeljnih sloboda te uočio kako restriktivni medijski prostor i ograničena pokrivenost kampanje nisu odgovarali naporima kandidata da se uključe u dinamičnije natjecanje.

Iako dijele ocjene kolega promatrača, hrvatski parlamentarci su iz Kazahstana ponijeli lijepe dojmove o izuzetno srdačnim i susretljivim ljudima koje su zatekli na biračkim mjestima, od članova biračkih odbora do samih birača. Kako su istaknuli, među članovima biračkih odbora zamijetili su premoćan broj žena u odnosu na muškarce, a dio onih koji su bili angažirani na izborima nosili su dijelove narodnih nošnji dok je na biračkim mjestima svirala glazba iz nacionalne baštine. Zaključno, hrvatski promatrači su istaknuli kako Kazahstan ostavlja dojam države jake gospodarske moći, gdje se značajno gradi i radi te nudi otvoren prostor za široku i svekoliku suradnju.