Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Renata Sabljar-Dračevac uputila poruku u povodu obilježavanja Svjetskog dana osoba sa sindromom Down

Zagreb - Prvi dan proljeća 21. ožujka obilježava se Svjetski dan osoba sa  sindromom Down, a taj je datum odabran kako bi se označila jedinstvenost toga sindroma, genetskog poremećaja uzrokovanog trisomijom 21. kromosoma.

Sindrom Down je najčešća kromosomopatija koja se javlja kod ljudi a uzrokovana je pojavom viška genetskog materijala na 21. kromosomu, što za posljedicu ima razvoj fenotipa ovog sindroma. U Republici Hrvatskoj živi 1967 osoba s Downovim sindromom  i prosječno se jedno od 650 novorođene djece rađa s njim.

Predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora Renata Sabljar-Dračevac u svojoj poruci u povodu Svjetskog dana sindroma Down istaknula je kako se obilježavanjem ovoga dana želi upoznati i upozoriti javnost na potrebu boljeg razumijevanja ljudi s Downovim sindromom i poboljšati i unaprijediti njihov položaj u društvu. - Jer, oni su tople, dobrodušne, vedre i komunikativne osobe koje zahvaljujući svima nama mogu biti još kreativnije i bolje integrirane u našem društvu, kazala je Sabljar-Dračevac te nadalje poručila: 

„Svim osobama sa sindromom Down i članovima njihovih obitelji, želim reći da smo uz njih, jer im je tijekom života potrebna naša pomoć i njega. Za sve osobe s Downovim sindromom potrebno je osigurati adekvatnu zdravstvenu i socijalnu skrb te ih uključiti u programe osposobljavanja za samostalni život. Posebnu pažnju trebamo posvetiti programima potpore obitelji koja skrbi o ovom vulnerabilnom dijelu populacije. Odgovornost za to, uz nadležne državne institucije i organizacije civilnog društva, leži i na svima nama. Stoga, ne samo na današnji dan nego i svakog dana trebamo kontinuirano provoditi programe osvješćivanja zajednice i zagovarati programe inkluzije i potpore njihovim obiteljima. 

Noseći na njihov dan simbolične “rasparene” šarene čarape* podržimo osobe s Down sindromom te im na taj način pružimo podršku i iskažimo poštovanje!“.


*Simbol Svjetskog dana sindroma Down su različite čarape. Nošenjem dviju različitih čarapa iskazuje se podrška osobama s Down sindromom kako bi se što bolje integrirale u naše društvo.