Održana 4. sjednica Predsjedništva Hrvatskoga sabora

Zagreb - Na temelju prijedloga Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Predsjedništvo Hrvatskoga sabora na 4. sjednici održanoj 3. lipnja 2016. godine donijelo je pozitivno mišljenje o Prijedlogu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, sredstava za službena putovanja, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije.
 
Izmjenom Odluke predlaže se da pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza do 2.500,00 kuna imaju zastupnici koji imaju prebivalište više od 50km, a manje od 150 km od Zagreba (do sada bilo do 100 km), a koji ne koriste niti jedan od osiguranih smještaja u Zagrebu u vrijeme zasjedanja. Izmjenom se postiže racionalizacija troškova jer bi u slučaju da koriste smještaj troškovi bili znatno veći - 1.000,00 kn za odvojeni život, 2.500,00 kn za smještaj, 500,00 kn za režije te troškovi kilometraže pri dolasku i odlasku u svakom tjednu kada traje zasjedanje. Također se ovom izmjenom omogućava da zastupnici koriste unajmljena vozila odnosno vozila koja su u vlasništvu članova uže obitelji ili zajedničkog kućanstva uz predočenje ugovora o najmu ili izjave o korištenju vozila te tako ostvare pravo na naknadu od 2.500,00 kn. Zastupnici su do sada su to pravo mogli ostvariti samo ako su dolazili vlastitim vozilom.

Predsjedništvo Hrvatskoga sabora na 4. sjednici je prihvatilo i pokroviteljstvo nad 50. Međunarodnom smotrom folklora, svečanosti ”Dani ludbreške Svete Nedjelje” i obilježavanjem 490-tom obljetnice zasjedanja Hrvatskog državnog sabora na Cetinu 1527. godine.

Autor: Ured predsjednika Sabora