Arsen Bauk sudjelovao na webinaru Parlamentarne skupštine OESS-a o temi humanitarne zaštite i ljudskih prava u zonama sukoba

Zagreb - Zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a Arsen Bauk sudjelovao je u petak na webinaru pod nazivom „Humanitarna zaštita i ljudska prava u zonama sukoba“. 

Uvodno je rečeno kako je unatoč pandemiji koronavirusa i pozivima na globalni prekid vatre, nastavljen utjecaj sukoba na civilno stanovništvo na području djelovanja OESS-a tijekom prošle godine, što je rezultiralo tisućama smrtnih slučajeva, raseljavanjem i uskraćivanjem osnovnih prava. Webinar  je bio fokusiran  na pitanja poboljšanja humanitarne situacije u zonama sukoba, jačanje predanosti međunarodnom humanitarnom pravu  te na dugoročne posljedice raseljavanja. 

Izražavajući žaljenje zbog sukoba koji traju u 21. stoljeću, predsjednik PS OESS-a Peter Lord Bowness podsjetio je da Parlamentarna skupština i dalje poklanja značajnu pozornost humanitarnim pitanjima zbog sukoba u Gorskom Karabahu i situaciji u zemljama poput Ukrajine, Moldavije i Gruzije.

U pozdravnoj je riječi Kyriakos Hadjiyianni, ciparski parlamentarac i predsjednik Glavnog odbora PS OESS-a za demokraciju, ljudska prava i humanitarna pitanja, istaknuo stalne probleme na području djelovanja OESS-a koji su vezani uz nedostatak odgovarajuće humanitarne zaštite i poštivanja ljudskih prava u zonama sukoba. Također je izrazio uvjerenje da će parlamentarci i nadalje pozivati na odgovornost svojih vlada te raditi u ime svih koji su izgubili svoje dostojanstvo ili imovinu zbog rata.

Predsjednik Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC) Peter Maurer upozorio je  na sukob u Ukrajini koji traje već osmu godinu, kao i neriješene sukobe na Kavkazu, Balkanu i Moldaviji te utjecaj pandemije koronavirusa na humanitarnu situaciju. 

-Tijekom eskalacije sukoba u Gorskom Karabahu prošle godine, rekao je, ICRC je primio izvještaje o neselektivnom granatiranju i drugim, navodnim, nezakonitim napadima korištenjem eksplozivnog oružja u gradovima, mjestima i drugim naseljenim mjestima što je uzrokovalo smrt i ozljede civila,  kao i razaranja ključne infrastrukture. Također je pozvao parlamentarce OESS-a da utječu na  vlade i usvoje zakone kojima bi si osnažilo opredjeljenje za jačanje sigurnosti ljudi, uključujući jamstvo da sve strane, u svako doba, poštuju međunarodno humanitarno pravo.

Veleposlanik Yaşar Halit Çevik, glavni promatrač Posebne promatračke misije OESS-a (SMM) u Ukrajini, predstavljajući rad SMM-a i dijeleći svoja zapažanja u vezi s utjecajem sukoba na civile, naglasio je da je sigurnosna situacija na terenu bolja otkako su se sukobljene strane  dogovorile o prekidu vatre 22. srpnja prošle godine, no da je humanitarna  situacija još uvijek loša. Posebno je naglasio da su politička volja i napredak u pregovorima ključni za održavanje bolje sigurnosne situacije i stvaranje uvjeta za daljnji humanitarni rad. Obećao je da će SMM nastaviti raditi sa svim akterima, uključujući institucije i izvršne strukture OESS-a, što će doprinijeti konkretnom napretku u korist civila na terenu. Potaknuo je zainteresirane strane da vode računa o humanitarnim razlozima te pozvao da se ta pitanja ne politiziraju.

Tijekom rasprave parlamentarci OESS-a naglasili su potrebu za većom međunarodnom suradnjom kako bi se poboljšala situacija u zonama sukoba. Složni su da PS OESS-a treba odigrati ulogu u razvoju multilateralnog pristupa rješavanja sukoba i poboljšanju međunarodnog humanitarnog prava, uključujući jačanje pravnih okvira. Također su istaknuli i značaj uključivanja mladih u rješavanje sukoba i pomirenje. Posebno je naglašena važnost poštivanja vjerskih sloboda i drugih temeljnih sloboda u zonama sukoba.