Posjeti Hrvatskomu saboru tijekom 7. saziva

Zanimanje građana za Hrvatski sabor, njegovu povijest i rad kao 28. nacionalnoga parlamenta Europske unije kontinuirano je raslo tijekom mandata 7. saziva Hrvatskoga sabora, što je najbolja potvrda da je Hrvatski sabor otvoren parlament dostupan svojim građanima.

U proteklom sazivu Sabor je posjetilo 51.669 građana u 1.423 organizirane skupine, a 21.475 posjetitelja nazočilo je na nekoj od plenarnih sjednica.

Najbrojniji posjetitelji bili su učenici osnovnih škola (20.241), učenici srednjih škola (19.511) te studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta (3.598). Uz 43.350 učenika i studenata Sabor je posjetilo i  8.159 osoba u sklopu organiziranih posjeta  raznih građanskih udruga, građana pojedinaca ili članova izaslanstava u radnim i službenim posjetima Saboru te gosti u protokolarnim posjetima saborskim dužnosnicima.

Hrvatski sabor posjetilo je i 3.389 stranih državljana, članova raznih izaslanstava, turista ili studenata na studijskom boravku u Hrvatskoj. Za sve njih Služba za građane organizirala je stručno vođenje na engleskom jeziku.

Osim posjeta Hrvatskome saboru Služba za građane usmjerila je svoje aktivnosti i na organiziranje niza edukativnih projekata:

Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola održana je tijekom protekloga mandata tri puta u Sabornici. Projekt je, kao sastavni dio kurikuluma Građanskoga odgoja i obrazovanja, usmjeren na podizanje razine znanja o najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske te razumijevanju njegove uloge u svakodnevnom životu građana. Simulirana je sjednica prepoznata kao jedan od najvažnijih projekata usmjerenih razvoju demokratske političke kulture među najmlađim glasačima - srednjoškolcima.

Služba za građane inicirala je i organizirala i dvije smotre projekata za učenike osnovnih škola, nastojeći pomoći odgojno-obrazovnim institucijama u provedbi edukativnih sadržaja Građanskoga odgoja i obrazovanja. Bile su to smotre učeničkih literarnih radova na temu ''Da sam zastupnik/ca u Hrvatskome saboru" te smotra pod nazivom "Građanski odgoj na djelu". 

Dvije godine zaredom Služba za građane realizirala je i internetsko kviz-natjecanje osnovnih škola "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?". Odgovarajući na pitanja kviza, učenici su pokazali zavidno znanje o Hrvatskome saboru, njegovoj povijesnoj ulozi, ali i o suvremenom Saboru, načinu njegova rada te pravima i odgovornostima saborskih zastupnika.

Od akademske godine 2008./2009. Služba za građane provodi program "Volontiram u Hrvatskom saboru". Program, na godišnjoj razini, uključuje  pedesetak studenata 5. godine dodiplomskoga studija Fakulteta političkih znanosti i Pravnoga fakulteta. U ovaj program aktivno se uključuju i zastupnici Hrvatskoga sabora, a suradnjom zastupnika i studenata razvija se komunikacija građana i njihovih izabranih predstavnika.
 
U 7. sazivu pokrenuta je i manifestacija "Dan otvorenih vrata Hrvatskoga sabora" kojom je u svibnju 2013. godine obilježen Dan Hrvatskoga sabora (30. svibnja). Iduće, 2014. godine, Danom otvorenih vrata obilježeni su Dan Hrvatskoga sabora (30. svibnja) i Dan neovisnosti (8. listopada), a 11. listopada 2015. održat će se još jedan Dan otvorenih vrata Hrvatskoga sabora.

U protekle tri godine od osnutka, Služba za građane pripremila je i objavila tri edukativno-informativna letka za posjetitelje Hrvatskoga sabora.

Usto, Služba za građane intenzivno je radila na unaprjeđenju neposredne komunikacije s građanima koja se primarno odvija telefonom i elektroničkom poštom. U prosjeku, građani se Službi za građane obraćaju s jednim do tri pitanja dnevno. Ovisno o sadržaju pitanja, Služba samostalno odgovara na upite ili posreduje između građana i zastupnika ili radnoga tijela Hrvatskoga sabora, odnosno upućuje građane na mjerodavne državne institucije.

Autor: Služba za građane