Informacija o održavanju Dana otvorenih vrata Sabora u subotu, 8. listopada 2022.