Informacija o objavi pregleda polugodišnjeg rada Sabora

Hrvatski sabor objavio je statističke pokazatelje o svome radu tijekom za prvu polovinu 2022. godine: 

- pregled zakonodavnog rada Sabora od 19. siječnja do 11. srpnja 2022*. te sveukupno za tekući saziv, od 22. srpnja 2020. do 11. srpnja 2022. 

- pregled rada radnih tijela od 19. siječnja do 15. srpnja 2022.

- pregled troškova rada zastupnika u razdoblju od 1. siječnja do 15. srpnja 2022.
- pregled aktivnosti zastupnika u okviru međuparlamentarne suradnje od 1. siječnja do 15. srpnja 2022.

- pregled aktivnosti Službe za građane od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.

* Statistički pokazatelji koji uključuju i radni tjedan Sabora od 11. do 15. srpnja 2022. bit će objavljeni naknadno.