Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu

Pregled rada Hrvatskoga sabora od 19. siječnja do 16. prosinca 2022.

Hrvatski sabor je u razdoblju od 19. siječnja do 16. prosinca 2022. održao 4 redovne sjednice (10.,11.,12. i 13.) i jednu izvanrednu sjednicu (14.) u trajanju od 122 dana, na kojima se raspravljalo ukupno o 391 točki dnevnoga reda.

Doneseno je 180 zakona, a njih 54 je usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po hitnom postupku doneseno je 84 zakona. Doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 155 odluka, 66 izvješća, 6 strategija, 2 deklaracije, 2 izmjene i dopune Državnog proračuna, 1 Državni proračun i 1 program.

Zaključno s 9. prosinca 2022., tijekom plenarnih rasprava, zastupnici su se za riječ javili više od 17.968 puta, najviše za repliku i kao predstavnici klubova zastupnika, a izrečeno im je ukupno 1.925 stegovnih mjera.

Klubovi zastupnika su u spomenutom razdoblju zatražili 636 stanki.

Prema obrađenim podacima, zastupnici su tijekom Aktualnog prijepodneva Vladi postavili 158 pitanja, a 371 pitanje u pisanome obliku.

Pregled rada 10., 11, 12., 13. i  14. sjednice 10. saziva
Zakonodavna aktivnost 10. saziv - od 19. siječnja do 16. prosinca 2022.
Zakonodavna aktivnost 10. saziv - od 15. rujna do 16. prosinca 2022.
Aktivnost zastupnika  na sjednicama po govorniku - od 19. siječnja do 16. prosinca 2022.


Pregled rada Hrvatskoga sabora u 10. sazivu od 22. srpnja 2020. do 16. prosinca 2022. 

Hrvatski sabor je u razdoblju od početka 10. saziva 22. srpnja 2020. do 16. prosinca 2022. godine održao 14. sjednica, od kojih 11 redovnih i 3 izvanredne, na kojima se raspravljalo o ukupno 838 točaka dnevnog reda.

Doneseno je 328 zakona, a njih 117 je usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije. Po redovnom postupku doneseno je 188 zakona, a 140 po hitnom postupku. Osim toga, doneseno, prihvaćeno ili primljeno na znanje je: 487 odluka, 167 izvješća, 9 strategija, 3 zaključka, 3 Državna proračuna, 5 izmjena Državnog proračuna, 3 programa, 2 deklaracije i 1 poslovnik.

Tijekom plenarnih rasprava, zaključno s 9. prosinca 2022., zastupnici su se za riječ javili više od 42.000 puta, najviše za repliku i odgovor na repliku, a izrečeno im je više od 3.400 stegovnih mjera. Klubovi zastupnika su u tom razdoblju zatražili 1.300 stanki tijekom zasjedanja.

Prema obrađenim podacima, zastupnici su tijekom Aktualnog prijepodneva Vladi postavili 1332 zastupnička pitanja, a 937 u pisanome obliku.

Pregled rada 10. saziv - ukupno od 22. srpnja 2020. do 16. prosinca 2022.
Zakonodavna aktivnost 10. saziv - ukupno od 22. srpnja 2020. do 16. prosinca 2022.
Pregled postavljenih zastupničkih pitanja poimenično 10. saziv  – ukupno od 22. srpnja 2020. do 9. prosinca 2022.
Pregled postavljenih zastupničkih pitanja po stranci 10. saziv  – ukupno od 22. srpnja 2020. do 9. prosinca 2022.
Pregled stegovnih mjera 10. saziv – ukupno od 22. srpnja 2020. do 9. prosinca 2022.
Pregled stegovnih mjera po stranci 10. saziv  – ukupno od 22. srpnja 2020. do 9. prosinca 2022.


Napomena:
- Pregled sadržaja zastupničkih pitanja po zastupniku i stranci dostupan je putem poveznice: 
http://edoc.sabor.hr/ZastupnickaPitanja.aspx
- Pregled stegovnih mjera po zastupnicima dostupan je putem poveznice: 
https://edoc.sabor.hr/Statistika/StegovneMjere.aspx