Izvješće o radu Službe za građane u razdoblju od siječnja do lipnja 2019. godine

Posjeti Hrvatskome saboru

Od početka godine do kraja lipnja Hrvatski sabor je posjetila, razgledala te poslušala predavanje o Saboru 12.498 osoba u 327 organiziranih skupina, a njih 4.783 prisustvovalo je i nekoj od plenarnih sjednica. 

Najveći broj posjetitelja bili su učenici osnovnih škola, njih 4.880. Slijede učenici srednjih škola (4.551) te studenti hrvatskih i inozemnih sveučilišta (1.160).

Isto tako, Hrvatski sabor posjećivali su članovi različitih udruga građana, građani pojedinci te izaslanstva u radnim i službenim posjetima Hrvatskoj, Hrvatskome saboru i njegovim dužnosnicima, radnim tijelima te klubovima zastupnika. Takvih posjetitelja bilo je sveukupno 1.174. 

Komunikacija s građanima

Povrh poslova na organizaciji posjeta Hrvatskome saboru, Služba radi i na intenziviranju neposredne komunikacije s građanima. Najveći dio neposredne komunikacije odvija se putem telefona i elektroničke pošte. Ovisno o sadržaju pitanja, Služba ili samostalno odgovara na upit ili posreduje između građana i zastupnika ili radnog tijela Hrvatskog sabora. U izvještajnom razdoblju, Službi za građane obratilo se ukupno 440 građana, čija obraćanja možemo razvrstati u dvije kategorije: upita odnosno komentara, žalbi, prijedloga i sugestija. Iz prve kategorije upita, zaprimili smo ukupno 166 pitanja. Dio tih obraćanja građana odnosi se na upite zastupnicima koje Služba samo administrira odnosno prosljeđuje zastupnicima, bez povratne informacije je li građanima odgovoreno i takvih je upita bilo 70. Ostali upiti, njih 96, odnose se na pitanja građana Službi. 

U drugoj kategoriji, bilo je ukupno 274 komentara, žalbi, prijedloga i sugestija, upućenih putem e-pošte.

Edukacijski programi

Uz kontinuirani rad na posjetima Hrvatskome saboru i komunikaciji s građanima, Služba za građane je tijekom prvih šest mjeseci 2019. godine organizirala i nekoliko tematskih edukativnih projekata. Tako je 1. ožujka 2019. godine održano šesto po redu online kviz natjecanje osnovnih škola pod nazivom "Koliko poznaješ Hrvatski sabor?". Odgovarajući na pitanja proizašla iz nastavnog Plana i programa povijesti 6., 7. i 8. razreda, te sadržaja iz kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, učenici su pokazali zavidno poznavanje Hrvatskoga sabora, njegove povijesne uloge, ali i znanje o suvremenom Saboru, načinu njegova rada te pravima i odgovornostima saborskih zastupnika. U natjecanju su sudjelovale 54 osnovne škole iz cijele Hrvatske i 324 učenika 6., 7. i 8 razreda. 

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Služba za građane kontinuirano nastavlja s provedbom projekata iz područja obrazovanja i odgoja mladih za aktivno i odgovorno građanstvo. Tako je dana 13. svibnja 2019. godine u Velikoj vijećnici Hrvatskoga sabora održana sedma Simulirana sjednica Hrvatskoga sabora za 138 učenika iz 23 srednje škole iz svih dijelova Hrvatske. U sklopu svojih programa za srednjoškolce i studente, Služba za građane Hrvatskoga sabora pomogla je u realizaciji Treće simulirane sjednice studenata prava, ekonomije i političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu koja je održana 4. ožujka 2019. u Sabornici. Simuliranoj sjednici studenata nazočilo je 139 sudionika. 

U tekućoj akademskoj godini ponovno je pokrenut program volontiranja u Saboru. U program je, u prvom intervalu, bilo uključeno devet studenata, od kojih je jednog volontera angažirao Klub Mosta, a njih osam Klub Hrvatske demokratske zajednice. 

Statistički pregled siječanj-lipanj 2019.