10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2020. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
24.05.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matična radna tijela provela su raspravu na sjednicima održanim 9. i 30. lipnja 2021.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici, 24. svibnja 2023. (77 glasova "za", 3 "protiv", 31 "suzdržan").