10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBA AKTIVNOSTI IZ PRIORITETNE OSI 7 POVEZANOST I MOBILNOST OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020. - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
24.05.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 17. svibnja 2023.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici, 24. svibnja 2023. (105 glasova "za", 1 "protiv", 1 "suzdržan").