Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije s rasprave o Izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti Provedba aktivnosti iz prioritetne osi 7 Povezanost i mobilnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 33. sjednici održanoj 17. svibnja 2023. godine Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti Provedba aktivnosti iz prioritetne osi 7 Povezanost i mobilnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Izvješće je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu sa člankom 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju, dostavio Državni ured za reviziju, aktom od 29. ožujka 2023. godine. Odbor je raspolagao i Mišljenjem Vlade Republike Hrvatske od 11. svibnja 2023. godine.

Odbor je o predmetnom izvješću raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 101., a rasprava je provedena u skladu s člankom 44., Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti Provedba aktivnosti iz prioritetne osi 7 Povezanost i mobilnost Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Vrijednost PO 7 Povezanost i mobilnost iznosi 1.506.324.529,69 EUR, od čega se 1.280.375.841,00 EUR odnosi na sredstva iz EU fondova, a  225.948.688,69 EUR na sredstva iz državnog proračuna RH. Kroz PO 7 Povezanost i mobilnost planirano je financiranje šest velikih projekata koji su uvršteni na Popis velikih projekata unutar OPKK-a i čine 20,7 % ukupnog broja svih projekata s navedenog Popisa velikih projekata.
Predmet revizije bile su aktivnosti koje se provode i financiraju kroz PO 7 Povezanost i mobilnost te ostvareni rezultati provedbe od 2014. do konca 2022., u odnosu na planirane ciljeve. Revizijom je obuhvaćena i provedba tri velika projekta iz sektora prometa koji se financiraju iz PO 7 Povezanost i mobilnost. Cilj revizije bio je ocijeniti učinkovitost provedbe aktivnosti iz PO 7 Povezanost i mobilnost na temelju uvida u primjenu strateškog, pravnog i institucionalnog okvira te provedbu projekata iz uzorka, analize podataka o statusu pokazatelja rezultata i financijskih podataka do konca 2022. Subjekti revizije bila su tijela nadležna za provedbu aktivnosti iz PO 7 Povezanost i mobilnost, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ministarstvo financija – Nacionalni fond te korisnici projekta Hrvatske ceste d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o. 
Na temelju rezultata provedene revizije, Državni ured za reviziju ocijenio je da su aktivnosti iz PO 7 Povezanost i mobilnost, koje nadležne institucije i tijela RH poduzimaju, djelomično učinkovite. Državnu ured za reviziju izdao je sveukupno 31 preporuku različitim tijelima koja su bila predmet revizije a koje su prihvaćene od strane državnih tijela. 
    
Nakon rasprave, u kojoj je pohvaljen rad Državnog ureda za reviziju te je istaknuta korisnost ovakvih revizija za unaprjeđivanje čitavog sustava, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je jednoglasno (s 8 glasova „za“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak: 


PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI PROVEDBA AKTIVNOSTI IZ PRIORITETNE OSI 7 POVEZANOST I MOBILNOST OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.


Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Marka Pavića, predsjednika Odbora. 
                                    


                                                                                             PREDSJEDNIK ODBORA 


                    mr. sc. Marko Pavić