10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021. - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
03.06.2022.
Datum izglasavanja:
10.06.2022.

Izvješće je prihvaćeno na 11. sjednici, 10. lipnja 2022. (77 glasova "za", 32 "protiv", 13 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: