10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA ZA 2021. - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
03.03.2023.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 8. veljače 2023.
Izvješće je prihvaćeno na 15. sjednici, 3. ožujka 2023. (jednoglasno, 124 glasa "za").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: