10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.-16.5.2024.)

INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ POTPORU BANKAMA KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DALA U POSTUPKU PRED SUDOM EU PO PREDMETU C-567/20 TE RADI SPORAZUMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I BANAKA NA TEMELJU KOJEG SU OTP, RBA, PBZ, ZABA, ERSTE I SBERBANK ODUSTALE OD TUŽBE PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 21 zastupnik u Hrvatskom saboru

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: