7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

PRIJEDLOG ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, prvo čitanje, P.Z. br. 668

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
30 May 2014

Rasprava je zaključena 23. svibnja 2014.
Na 13. sjednici 30. svibnja 2014. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (82 glasa "za", 26 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: