9. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK 9. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 24., 25., 26. i 30. studenoga te 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14. i 15. prosinca 2021. godine.  


Zagreb, studeni - prosinac 2021.


HRVATSKI SABOR
Zapisnik

devete sjednice održane 24., 25., 26. i 30. studenoga te 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14. i 15. prosinca 2021.
Sjednicu Hrvatskoga sabora, 24. studenoga 2021., u 9.30 sati otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

Zapisnik 8. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, smatra utvrđenim.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je petnaest novih točaka, a to su:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 216

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I JAVNOM NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 217

3.    PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 218

4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 219

5.    PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 220

6.    PRIJEDLOG ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 221

7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 222

8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, prvo čitanje, P.Z. br. 223

9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 224

10.    PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, prvo čitanje, P.Z br. 225

11.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2020. GODINU 

12.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 14. SVIBNJA „HRVATSKIM DANOM ŠEĆERNE BOLESTI“ - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 215 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati

14.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I UTROŠENIM SREDSTVIMA NA IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE - podnositeljica: Državna geodetska uprava

15.    STATUT AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE - podnositelj: Vijeće za elektroničke medije.
Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.
Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točki:  
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 216.
Sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama:  
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 211

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 212
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 213.
Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.


DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 26. studenoga 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRORAČUNU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 227 /čl. 206. Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 175
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 228
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista 
5.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI NATO-a „ALLIED SOLACE“ U REPUBLICI KOSOVU
6.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA RASPOLAGANJA FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE I NADZORA MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE - predlagatelji: 22 zastupnika u Hrvatskome saboru.

Dana 3. prosinca 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 230  /77 „za“, 45 „protiv“/
Primjedbu o provođenju hitnog postupka podnio je Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. 
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 229 predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati  /čl. 205. Poslovnika/
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 238 - predlagatelj: zastupnik Marijan Pavliček  /čl. 205. Poslovnika/
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 198

5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 159
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 207
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 208
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 209
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo čitanje, P.Z. br. 210
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, drugo čitanje, P.Z. br. 168
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, drugo čitanje, P.Z. br. 160 
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 231
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 232
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 233 
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 234
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 235
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/881 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. (ZAKON O PROVEDBI KIBERNETIČKE SIGURNOSNE CERTIFIKACIJE), prvo čitanje, P.Z.E. br. 236
18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 237
19.    PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2022.


Dana 10. prosinca 2021. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, drugo čitanje, P.Z. br. 225  

2.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA, S  KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 239  /čl. 206. Poslovnika/

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, drugo čitanje, P.Z.E. br.178 

4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br.179 

5.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NADZORNOG   ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Dana 14. prosinca 2021. dnevni red dopunjen je točkom:
1.     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA  HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj Klub zastupnika Socijaldemokrati. 

Za raspravu na 9. sjednici utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 211 /rasprava je provedena u prvom čitanju/ 
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 212
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 213
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 218
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 219
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 220
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 221
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 222
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, prvo čitanje, P.Z. br. 223
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 224
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 184
12.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2020. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, prvo čitanje, P.Z br. 225
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE     KONVENCIJE O ZAŠTITI SVIH OSOBA OD PRISILNOG NESTANKA, drugo čitanje, P.Z. br. 206
15.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu  i projekcija za 2023. i 2024. godinu, podnose se i : 
PRIJEDLOZI FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH   KORISNIKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANOVA ZA  2023. I 2024. GODINU ZA:
-    Hrvatske vode
-    Hrvatske ceste
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Hrvatske autoceste
-    HŽ Putnički prijevoz
-    HŽ Infrastrukturu
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 203       
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, drugo čitanje, P.Z. br. 177
18.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ
19.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI LITVI
20.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U  OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU
21.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“
22.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“
23.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „EUNAVFOR MED IRINI“
24.    PRIJEDLOGA ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTI U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-a   
25.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI NATO-a „ALLIED SOLACE“ U REPUBLICI KOSOVU
26.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 216
28.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
29.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
30.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 15. VELJAČE 2019. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za sport
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 159
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRORAČUNU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 227
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 198
34.    KONAČNI  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 230
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I JAVNOM NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 217
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, drugo čitanje, P.Z. br. 168
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 235
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, drugo čitanje, P.Z br. 225
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, drugo čitanje, P.Z. br. 160
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 239
 41.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NADZORNOG   ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
42.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
43.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA  HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj Klub zastupnika Socijaldemokrati
44.    OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TURISTIČKIH ZAJEDNICA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju.

AKTI O KOJIMA NIJE PROVEDENA 
RASPRAVA NA 9. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 214 
2.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021.
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKOGRANIČNOM PROMETU I TRGOVINI DIVLJIM VRSTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 167 
4.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA 2020. GODINU 
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAKLADI „HRVATSKA ZA DJECU“, prvo čitanje, P.Z. br. 200 
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ ZAKLADI ZA ZNANOST, prvo čitanje, P.Z. br. 186
7.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNIH ZONA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2020. GODINI
8.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU
9.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
10.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OTOCIMA U 2020. GODINI 
11.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 5. VELJAČE 2021. DO 15. SRPNJA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
12.    PRIJEDLOG STRATEGIJE POLJOPRIVREDE DO 2030. 
13.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU 
14.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2020. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA 
15.    IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2020. 

16.    IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2020. GODINU 
17.    PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVITKA SLUŽBENE STATISTIKE REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2030. 
18.    PRIJEDLOG PROGRAMA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021. – 2027.  
19.    PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.
20.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2020. GODINI 
21.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE POTROŠAČA ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE 
22.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE O ALPE-ADRIA-DUNAV PODRUČJU SLOBODNOM OD GMO-a - predlagatelj: Odbor za poljoprivredu
23.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 
24.    50.IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 
25.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2020. GODINI 
26.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2020. GODINU 
27.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2020. GODINU 
28.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 14. SVIBNJA „HRVATSKIM DANOM ŠEĆERNE BOLESTI“ - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
29.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE 
30.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
31.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2020. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
32.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
33.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
34.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
35.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
36.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje
37.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2020. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
38.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 133 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
39.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
40.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
42.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
44.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANJU POLOŽAJA UGOVORNIH STRANA U UGOVORIMA SKLOPLJENIM SA STRANIM VJEROVNIKOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 94 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
49.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 40 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
50.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P.Z. br. 41 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
52.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
54.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBITELJSKOM DODATKU UZ MIROVINU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 111 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 112 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
60.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 125 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
61.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 130 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
62.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 131 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
63.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 136 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
64.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 137 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 143 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
66.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
67.    PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNIM POSLOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 149 - predlagatelj: zastupnik Marko Milanović Litre
68.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 161 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
69.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 162 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
70.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br.163 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
71.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 191 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
72.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
73.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 196 - predlagatelj: Klub zastupnika Centra i GLAS-a
74.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 215 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
75.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG NAGLOG RASTA CIJENE PLINA, TE ZBOG MOGUĆEG DUGOROČNOG TRENDA RASTA CIJENA ENERGENATA, DA DO 30.10. PRIPREMI I UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SMANJILA STOPU PDV-a NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKOLIKO SE RAST CIJENA ENERGENATA NASTAVI, TE DA SE ISPORUKA PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKLJUČE U ČLANAK 38. STAVAK 3. ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SE ISTE OPOREZIVALE PO ISTOJ POREZNOJ STOPI KAO I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
76.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PRIPREMI CJELOKUPNU REFORMU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
77.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
78.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
79.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
80.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
81.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U RESPIRATORNIM CENTRIMA KAO I SVIM RADNICIMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU KOJI SU INTENZIVNO UKLJUČENI U BORBU PROTIV KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 OMOGUĆAVA STAŽ OSIGURANJA U DVOSTRUKOM TRAJANJU ZA TRAJANJA KRIZE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
82.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE MINISTARSTVO ZDRAVSTVA DA DONESE NOVI POPIS DROGA, PSIHOMOTORNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA I DA DONESE PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
83.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
84.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOG SABORA O PRIZNAVANJU HOLODOMORA 1932. - 1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
85.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UPRAVLJANJEM SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru
86.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ PROVEDBU ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE - podnositelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru
87.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE“ O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ“ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
88.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZADUŽI DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU DA KVARTALNO DONESE IZRAČUN MINIMALNIH TROŠKOVA ŽIVOTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
89.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O IZVJEŠĆU O SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PRAVIMA U EU U KONTEKSTU ZDRAVLJA ŽENA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
90.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O KLIMATSKOJ I OKOLIŠNOJ KRIZI - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
91.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPRAVI O COVID PUTOVNICAMA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
92.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE NACIONALNU POLITIKU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagatelji: 14 zastupnika u Hrvatskome saboru
93.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PODNESE HITAN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU NACIJE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
94.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI ZA SVE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
95.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM POPISA STANOVNIŠTVA - podnositelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru
96.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI NABAVE UREĐAJA ZA INTRAOPERATIVNU RADIOTERAPIJU ZA SVAKI KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR U HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
97.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2020. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
98.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I UTROŠENIM SREDSTVIMA NA IZRADI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE - podnositeljica: Državna geodetska uprava
99.    STATUT AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE - predlagatelj: Vijeće za elektroničke medije
100.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2020. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
101.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA LISTAMA ČEKANJA ZA POSTUPKE MAGNETSKE REZONANCE - podnositelj: Državni ured za reviziju
102.    POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE - potvrđivanje - podnositelj: Povjerenik za informiranje
103.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
104.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU: 
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 

b)IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima 

c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
105.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU:
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima 
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima 
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2020. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
106.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
107.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
108.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
109.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine
110.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hine
111.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
112.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2019. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
113.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2020. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
114.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA 2020. GODINU - podnositeljica: Hrvatska zaklada za znanost
115.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 175
116.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USPOSTAVI INFRASTRUKTURE ZA ALTERNATIVNA GORIVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 228 
117.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA RASPOLAGANJA FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE I NADZORA MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE - predlagatelji: 22 zastupnika u Hrvatskome saboru
118.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 229 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
119.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 238 - predlagatelj: zastupnik Marijan Pavliček
120.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 207  
121.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 208 
122.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA, drugo čitanje, P.Z. br. 209 
123.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA, drugo čitanje, P.Z. br. 210 
124.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STEČAJNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 231 
125.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU POTROŠAČA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 232 
126.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 233 
127.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 234 
128.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/881 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. (ZAKON O PROVEDBI KIBERNETIČKE SIGURNOSNE CERTIFIKACIJE), prvo čitanje, P.Z.E. br. 236 
129.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 237
130.    PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2022. 
131.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FONDU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO, drugo čitanje, P.Z.E. br. 178 
132.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 179. 
    POVUČENI AKTI

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
Dana 2. prosinca 2021. predlagatelj je povukao predloženi akt iz procedure.
2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika Domovinskog pokreta

Dana 15. prosinca 2021. predlagatelj je povukao predloženi akt iz procedure. 

AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnica Karolina Vidović Krišto postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi slučaja Softver.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Sanja Udović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi reforme sustava socijalne skrbi.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi mjera zaštite protiv Covid-19.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Domagoj Hajduković postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi trošenja financijskih sredstava iz fondova Europske unije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Anja Šimpraga postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću u svezi otpisa sudskih troškova nastalih povodom tužbi protiv Republike Hrvatske.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnica Vesna Bedeković postavila je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti namijenjenih izgradnji dječjih vrtića.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Josip Borić postavio je pitanje ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac o mjerama za razvoj održivog turizma. 
Odgovorila je ministrica turizma i sporta.
Zastupnica Andreja Marić postavila je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o testiranju cijepljenih i necijepljenih u zdravstvenim ustanovama.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnica Katarina Peović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi Zakona o radu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Davorko Vidović postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Miro Bulj postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi uvođenja covid potvrda.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Sandra Benčić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi korupcijskih afera.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Ante Deur postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu o Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.
Zastupnica Nadica Dreven Budinski postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću u svezi mjera aktivne politike zapošljavanja.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Davor Bernardić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi korupcije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Emil Daus postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću u svezi Uredbe o uslužnim područjima.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnica Ljubica Maksimčuk postavila je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković o mjerama u stočarskom sektoru.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnik Stephen Nikola Bartulica postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi izjave članice Nacionalnog stožera civilne zaštite o testiranju covid cjepiva te o kriterijima određivanja cijene brzih antigenskih testova.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Vilim Matula postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi presude Europskog suda za ljudska prava.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu u svezi bilateralnih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Kosova.
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.
Zastupnica Maja Grba-Bujević postavila je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o opterećenju zdravstvenog sustava, posebno bolnica, u vrijeme pandemije Covid-19.
Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnica Sanja Radolović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi slučaja Softver.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Anita Pocrnić-Radošević postavila je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi sufinanciranja sanacija plaža.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Goran Ivanović postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek o provođenju projekta „Godina čitanja“ uz slogan „Čitajmo da ne ostanemo bez riječi“.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnica Dalija Orešković postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi slučaja Agrokor.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Mario Kapulica postavio je pitanje ministru obrane Mariju Banožiću u svezi nabave višenamjenskih borbenih aviona Rafalea.
Odgovorio je ministar obrane.
Zastupnik Marko Pavić postavio je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću u svezi uvođenja vaučera za dodatno obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba iz sredstava NPOO-a.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Željko Sačić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi slučaja Agrokor.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Arsen Bauk postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o ministru obrane Banožiću. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Mato Čičak postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću o vodno-komunalnim projektima aglomeracije u Republici Hrvatskoj.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Marijan Pavliček postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi testiranja cijepljenih i necijepljenih osoba na koronavirus.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Damir Bajs postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi prekomjerne sječe i krčenja šuma.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Radoje Vidović postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Božo Petrov postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi testiranja cijepljenih i necijepljenih osoba na koronavirus.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Mladen Karlić postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o primjeni EU digitalnih covid potvrda.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnik Stipo Mlinarić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi nabave vojne opreme.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Damir Habijan postavio je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici u svezi izmjena Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.
Zastupnik Andro Krstulović Opara postavio je pitanje ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi dodjele koncesije za Žnjan.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnica Ivana Posavec Krivec postavila je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o procijepljenosti građana.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnik Ivan Budalić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću o migracijama i postupanju policije.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.


IZNOŠENJE STAJALIŠTA 
Dana 24. studenoga 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 25. studenoga 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. 
Dana 26. studenoga 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 30. studenoga 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 1. prosinca 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 2. prosinca 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin  u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dana 3. prosinca 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Dana 6. prosinca 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marin Lerotić  u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 7. prosinca 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 8. prosinca 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a.
Dana 9. prosinca 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 10. prosinca 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 13. prosinca 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 14. prosinca 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 15. prosinca 2021. godine stajalište su iznosili zastupnici: Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina. 


Dana 25. studenoga 2021., povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, zastupnici su minuta šutnje odali počast svim ženama žrtvama nasilja.
Dana 3. prosinca 2021. potpredsjednik Hrvatskoga sabora Željko Reiner održao je prigodni govor povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.
Dana 10. prosinca 2021., zastupnici su minutom šutnje odali počast prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmana povodom 22. obljetnice njegove smrti. 

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 211
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Ante Sanader, Josip Borić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Rade Šimičević, Branko Bačić, Jure Brkan, Arsen Bauk, Josip Begonja, Hrvoje Zekanović, Josip Borić, Maja Grba-Bujević, Ante Sanader, Marina Opačak Bilić i Anka Mrak-Taritaš.
Rasprava je zaključena 24. studenoga 2021.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je predloženi zaključak Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 14. prosinca 2021., nakon očitovanja predstavnika Vlade o prihvaćanju predloženog zaključka, stanku je zatražio zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., većinom glasova /114 „za“, 4 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. O Prijedlogu zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 211. provedena je rasprava u prvom čitanju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iz rasprave uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.  
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 212
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stipan Šašlin, Ivan Radić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver.
Za repliku su se javili zastupnici: Pero Ćosić, Ante Bačić, Branka Juričev-Martinčev, Anka Mrak-Taritaš, Marina Opačak Bilić, Ivan Radić i Stipan Šašlin.
Rasprava je zaključena 24. studenoga 2021.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 1., 5., 17., 18., 30., 35., 39., 40., 65., 71., 75., 86., 117., 119., 138., 140., 166., 179., 197., 208., 279., 339., 343., 357. i 358. 
Hrvatski sabor je većinom glasova /105 „za“, 5 „suzdržanih“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.
Hrvatski sabor je većinom glasova prihvatio amandman Vlade Republike Hrvatske na članak 342.  /97 „za“, 10 „suzdržanih“/.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., većinom glasova /110 „za“, 10 „suzdržanih“/ donio Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 213
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Pero Ćosić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Urša Raukar-Gamulin, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.
Za repliku su se javili zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić, Davor Dretar, Sandra Benčić, Anka Mrak-Taritaš, Josip Begonja, Pero Ćosić, Marina Opačak Bilić, Hrvoje Zekanović, Ivana Posavec Krivec, Josip Borić, Željko Pavić i Branka Juričev-Martinčev. 
Stanku je zatražio zastupnik Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 25. studenoga 2021.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 14. i 45.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Siniše Hajdaša Dončića na članak 39., amandman zastupnice Anke Mrak-Taritaš na članak 3. i amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka dodani članak 37.a.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., većinom glasova /92 „za“, 9 „protiv“, 20 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 218
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 219
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 220
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 221
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 222
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, prvo čitanje, P.Z. br. 223
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 224
O aktima od 4. do 10. provedena je objedinjena rasprava. /23 „za“, 9 „protiv“, 2 „suzdržana“/
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Predstavnik predlagatelja, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Martina Vlašić Iljkić i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivana Posavec Krivec, Romana Nikolić i Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marija Selak Raspudić, Dalija Orešković, Anka Mrak-Taritaš, Martina Vlašić Iljkić, Marijana Puljak, Silvano Hrelja, Sabina Glasovac, Andreja Marić, Damir Bakić, Ivan Ćelić, Romana Nikolić, Ivana Posavec Krivec, Urša Raukar-Gamulin, Mirela Ahmetović, Sanja Udović, Vesna Bedeković, Sandra Benčić, Anita Pocrnić-Radošević, u završnoj raspravi Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.
Za replike su se javili zastupnici: Emil Daus, Vesna Bedeković, Ivana Posavec Krivec, Branko Bačić, Irena Šimunić, Nada Murganić, Katarina Nemet, Romana Nikolić, Majda Burić, Andreja Marić, Dragana Jeckov, Ljubica Maksimčuk, Urša Raukar-Gamulin, Boška Ban Vlahek, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Branka Juričev-Martinčev, Grozdana Perić, Martina Vlašić Iljkić, Sabina Glasovac, Ljubica Lukačić, Mirela Ahmetović, Marina Opačak Bilić, Davorko Vidović, Marijana Puljak, Marija Selak Raspudić, Katarina Peović, Ivan Ćelić, Silvano Hrelja, Ante Deur, Nadica Dreven Budinski, Sanja Udović, Maja Grba-Bujević, Katica Glamuzina, Anita Pocrnić-Radošević i Marija Jelkovac.  
Stanku su zatražili zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Rasprava je zaključena 25. studenoga 2021.

PRIJEDLOG ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 218
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova, /77 „za“, 44 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o socijalnoj skrbi.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O   UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 219
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“, 41 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udomiteljstvu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOTERAPIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 220
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /76 „za“, 39 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o djelatnosti psihoterapije.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 221
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“, 43 „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PSIHOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 222
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“, 43 „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o psihološkoj djelatnosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG RADA, prvo čitanje, P.Z. br. 223
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“, 42 „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnosti socijalnog rada.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOPEDAGOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 224
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /76 „za“, 43 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 184
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Rasprava je zaključena 26. studenoga 2021.
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /114 „za“, 5 „protiv“, 1 „suzdržan“/, donio Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
12.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2020. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica    
Podnositeljica akta je Glavna državna odvjetnica na temelju članka 72. Zakona o državnom odvjetništvu.
Raspravu su proveli: Odbor za pravosuđe i Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
U ime Odbora za pravosuđe izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Mišel Jakšić, a u ime Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije predsjednik Vijeća Nikola Grmoja.
Predstavnica podnositelja, Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek, dodatno je obrazložila podneseni akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta,  Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Sačić i Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nino Raspudić, Dalija Orešković, Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Hajduković, Karolina Vidović Krišto, Mirela Ahmetović, Ivana Kekin, Sandra Benčić, Urša Raukar-Gamulin, Matko Kuzmanić, Erik Fabijanić, Mišel Jakšić, Rajko Ostojić, Nikola Grmoja, Krunoslav Katičić, Nikola Mažar, u završnoj raspravi Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista te Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Stephen Nikola Bartulica, Željko Sačić, Božo Petrov, Miroslav Škoro, Krunoslav Katičić, Nikola Grmoja, Peđa Grbin, Vesna Nađ, Željko Pavić, Matko Kuzmanić, Katarina Peović, Stipo Mlinarić, Hrvoje Zekanović, Andreja Marić, Marko Milanović Litre, Zvonimir Troskot, Mirela Ahmetović, Mišel Jakšić, Urša Raukar-Gamulin, Karolina Vidović Krišto, Dalija Orešković, Martina Vlašić Iljkić, Rade Šimičević, Anka Mrak-Taritaš, Sandra Benčić, Marija Jelkovac, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Branko Bačić, Zvane Brumnić, Arsen Bauk, Nino Raspudić, Domagoj Hajduković, Ivana Kekin i Rajko Ostojić. 
Rasprava je zaključena 26. studenoga 2021.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“, 49 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu Državnih odvjetništava u 2020. godini.
Nakon prethodno donesenog zaključka o prihvaćanju Izvješća bilo je bespredmetno glasovati o predloženom zaključku Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.
Hrvatski sabor nije prihvatio predložene zaključke Kluba zastupnika SDP-a /43 „za“, 74 „protiv“, 1 „suzdržan“/ i Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije /42 „za“, 76 „protiv“, 1 „suzdržan“/.
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, prvo čitanje, P.Z br. 225
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Dražen Bošnjaković.
Stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mišel Jakšić, Marija Selak Raspudić, Anka Mrak-Taritaš, Mirela Ahmetović, Damir Habijan, Barbara Antolić Vupora, Branko Bačić, Josip Borić, Dalija Orešković, Arsen Bauk, Goran Ivanović, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za replike su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Damir Habijan, Peđa Grbin, Dražen Bošnjaković, Andreja Marić, Marija Selak Raspudić, Branko Bačić, Stephen Nikola Bartulica, Nikola Mažar, Katarina Nemet, Josip Borić, Hrvoje Zekanović, Dragana Jeckov, Ankica Zmaić, Urša Raukar-Gamulin, Sandra Benčić, Marin Lerotić, Marko Milanović Litre, Mirela Ahmetović, Katarina Peović, Dalija Orešković, Irena Šimunić, Barbara Antolić Vupora, Anka Mrak-Taritaš, Mišel Jakšić, Goran Ivanović, Arsen Bauk, Marija Jelkovac, Marijana Petir, Branka Juričev-Martinčev, Rajko Ostojić, Željko Pavić i Željko Lenart.
Rasprava je zaključena 30. studenoga 2021.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. 
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“, 48 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio predložene zaključke Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka; rezultati glasovanja za 1. zaključak /36 „za“, 76 „protiv“, 1 „suzdržan“/ i  za 2. zaključak /41 „za“,75 „protiv“, 2 „suzdržana“/.
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNE     KONVENCIJE O ZAŠTITI SVIH OSOBA OD PRISILNOG NESTANKA, drugo čitanje, P.Z. br. 206
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jure Brkan, Sandra Benčić, u završnoj raspravi Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Za repliku su se javili zastupnici: Sandra Benčić, Jure Brkan i Stipo Mlinarić.
Rasprava je zaključena 30. studenoga 2021.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 3. 
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., jednoglasno /121 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
15.    PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
Uz Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu  i projekcija za 2023. i 2024. godinu, podnose se i : 
PRIJEDLOZI FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH   KORISNIKA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANOVA ZA  2023. I 2024. GODINU ZA:
-    Hrvatske vode
-    Hrvatske ceste
-    Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-    Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
-    Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
-    Centar za restrukturiranje i prodaju
-    Hrvatske autoceste
-    HŽ Putnički prijevoz
-    HŽ Infrastrukturu
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 203     
O aktima 15. i 16. provedena je objedinjena rasprava.
Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ratne veterane, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za poljoprivredu, Odbor za gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za pravosuđe, Odbor za obranu, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 
Predstavnici predlagatelja, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić, dodatno su obrazložili predložene akte.
Stanku su zatražili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin i Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Stephen Nikola Bartulica i Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Zvonimir Troskot i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Furio Radin i Vladimir Bilek u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Emil Daus i Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Sabina Glasovac, Siniša Hajdaš Dončić, Anka Mrak-Taritaš, Mišel Jakšić, Josip Borić, Mirela Ahmetović, Andreja Marić, Nikola Grmoja, Željko Pavić, Branka Juričev-Martinčev, Domagoj Hajduković, Grozdana Perić, Zvane Brumnić, Marijana Petir, Urša Raukar-Gamulin, Ivana Kekin, Damir Bakić, Damir Bajs, Maja Grba-Bujević, Željko Sačić, Jure Brkan, Nada Murganić, Karolina Vidović Krišto, Marko Pavić, Miro Totgergeli, Goran Ivanović, Ivan Penava, Dalija Orešković, Sanja Radolović, Zdravka Bušić, u završnoj raspravi Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić. 
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Marijan Pavliček, Vesna Bedeković, Miro Bulj, Davor Bernardić, Siniša Hajdaš Dončić, Predrag Štromar, Boška Ban Vlahek, Vesna Vučemilović, Milan Vrkljan, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Nađ, Andreja Marić, Marijana Puljak, Branko Grčić, Katarina Peović, Karolina Vidović Krišto, Urša Raukar-Gamulin, Sandra Benčić, Stephen Nikola Bartulica, Marko Milanović Litre, Željko Sačić, Ivan Penava, Domagoj Hajduković, Mirela Ahmetović, Mladen Karlić, Marin Lerotić, Marko Pavić, Marina Opačak Bilić, Anita Pocrnić-Radošević, Dragana Jeckov, Zvane Brumnić, Grozdana Perić, Željko Pavić, Miro Totgergeli, Sanja Udović, Jure Brkan, Katarina Nemet, Sabina Glasovac, Dalija Orešković, Mišel Jakšić, Josip Borić, Davor Ivo Stier, Ljubica Maksimčuk, Ante Kujundžić, Rajko Ostojić, Maja Grba-Bujević, Branka Juričev-Martinčev, Marija Jelkovac, Marijana Petir, Nada Murganić, Goran Ivanović, Damir Bajs, Sanja Radolović, Arsen Bauk, Ankica Zmaić, Marin Mandarić i Zdravka Bušić.       
Rasprava je zaključena 1. prosinca 2021.
PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima stanku su zatražili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Podneseno je 475 amandmana, od toga 25 amandmana nisu podnesena u skladu s člankom 38. Zakona o proračunu. Amandmane su podnijeli: zastupnik Damir Bajs, zastupnica Vesna Vučemilović, zastupnik Marijan Pavliček, zastupnik Željko Lenart, Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, zastupnik Veljko Kajtazi, zastupnik Željko Sačić, zastupnica Ružica Vukovac, Klub zastupnika SDP-a, zastupnik Mišel Jakšić, zastupnica Sanja Radolović, zastupnik Arsen Bauk, zastupnica Andreja Marić, zastupnica Mirela Ahmetović, zastupnica Martina Vlašić Iljkić, zastupnica Boška Ban Vlahek, zastupnik Franko Vidović, Klub zastupnika IDS-a, zastupnik Stephen Nikola Bartulica, zastupnik Miro Bulj, zastupnik Nikola Grmoja, zastupnik Božo Petrov, Klub zastupnika Mosta, zastupnik Marin Miletić, zastupnik Ante Kujundžić, zastupnica Marija Selak Raspudić, zastupnica Sanja Udović, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, zastupnik Miro Totgergeli, Klub zastupnika HDZ-a, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, zastupnica Anka Mrak-Taritaš, zastupnik Siniša Hajdaš Dončić, zastupnica Katarina Peović, zastupnica Katica Glamuzina, zastupnica Sabina Glasovac, zastupnik Domagoj Hajduković, zastupnica Romana Nikolić i zastupnica Marina Opačak Bilić.
Prema redoslijedu u pregledu amandmana predstavnik predlagatelja prihvatio je sljedeće amandmane: 12. amandman zastupnika Veljka Kajtazija, 27. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka /u izmijenjenom obliku/, 76. amandman zastupnika Željka Lenarta /u izmijenjenom obliku/, 83. amandman Kluba zastupnika IDS-a /u izmijenjenom obliku/, 90. amandman zastupnice Vesne Vučemilović /u izmijenjenom obliku/, 113. amandman Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, 216. amandman zastupnice Boške Ban Vlahek /u izmijenjenom obliku/, 335. amandman Kluba zastupnika HDZ-a i 358. amandman zastupnika Mire Totgergelija /u izmijenjenom obliku/.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio ostale predložene amandmane.
Prema redoslijedu u pregledu amandmana, amandmane su povukli: 15. Klub zastupnika SDP-a, 29. Klub zastupnika Centra i GLAS-a, 30. zastupnica Katarina Peović, 31. zastupnik Željko Lenart, 32. zastupnica Sabina Glasovac, 237. zastupnica Marija Selak Raspudić i 291. Klub zastupnika Mosta.
Hrvatski sabor je, 8. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“,  49 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Sukladno odredbi članka 35. Zakona o proračunu, Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77 „za“,  48 „protiv“/, donio sljedeće odluke:
1.    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
2.    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
3.    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
4.    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
5.    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
6.    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
7.    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
8.    Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu
9.     Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.
Hrvatski sabor je, jednoglasno /117 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024., te financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Centra za restrukturiranje i prodaju, Hrvatskih autocesta, HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Infrastrukture prije njihove objave u „Narodnim novinama“.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 203     
Hrvatski sabor je, 8. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“,  47 „protiv“/, donio Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE, drugo čitanje, P.Z. br. 177
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sanja Radolović, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Klarić, Katarina Peović, Josip Borić, Domagoj Hajduković, Željko Pavić, u završnoj raspravi Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Siniša Hajdaš Dončić, Ružica Vukovac, Anka Mrak-Taritaš, Katarina Peović, Željko Pavić, Marijan Pavliček, Josip Borić, Branko Bačić, Sanja Radolović, Ivan Kirin, Tomislav Klarić, Domagoj Hajduković, Marina Opačak Bilić, Rade Šimičević, Ankica Zmaić, Nadica Dreven Budinski, Tomislav Okroša, Marijana Petir, Branka Juričev-Martinčev, Goran Ivanović i Marijana Puljak.
Rasprava je zaključena 2. prosinca 2021.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Katarine Peović na članak 9. u dodanom članku 29.a
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /114 „za“, 2 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
18.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ
19.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI LITVI
20.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U  OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU
21.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“
22.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“
23.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „EUNAVFOR MED IRINI“
24.    PRIJEDLOGA ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTI U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-a   
25.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI NATO-a „ALLIED SOLACE“ U REPUBLICI KOSOVU
O aktima od 18. do 25. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.
U ime Odbora za obranu izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Franko Vidović.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Anita Pocrnić-Radošević, Nino Raspudić, Davor Ivo Stier, Gari Cappelli, Ante Deur, u završnoj raspravi Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Nino Raspudić, Nikola Mažar, Anita Pocrnić-Radošević, Rade Šimičević, Katarina Peović, Gari Cappelli, Arsen Bauk, Marijana Balić, Ante Deur, Ankica Zmaić, Davor Ivo Stier, Dalija Orešković i Nikola Mažar. 
Rasprava je zaključena 2. prosinca 2021.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI POLJSKOJ
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /107 „za“, 2 „protiv“, 13 „suzdržanih“/, donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI LITVI
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /108 „za“, 4 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U  OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /110 „za“, 2 „protiv“, 9 „suzdržanih“/,  donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u  operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /108 „za“, 2 „protiv“, 12 „suzdržanih“/,  donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /105 „za“, 2 „protiv“, 13 „suzdržanih“/,  donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „NATO MISIJI U IRAKU“.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI EUROPSKE UNIJE „EUNAVFOR MED IRINI“
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /106 „za“, 7 „protiv“, 7 „suzdržanih“/,  donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED IRINI“.
PRIJEDLOGA ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTI U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-a   
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /111 „za“, 2 „protiv“, 7 „suzdržanih“/,  donio Odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.   
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI NATO-a „ALLIED SOLACE“ U REPUBLICI KOSOVU
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /116 „za“, 2 „protiv“, 5 „suzdržanih“/,  donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji NATO-a „ALLIED SOLACE“ u Republici Kosovu.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova /40 „za“, 76 „protiv“, 1 „suzdržan“/, nije prihvatio predloženi zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
26.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
26.1.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DARIA HREBAKA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješće.
Rasprava je zaključena 2. prosinca 2021.
Dana 3. prosinca 2021., tijekom prelaska na glasovanje o ovoj točki, zastupnik Dario Hrebak zatražio je da mu se skine imunitet. Predsjednik Hrvatskoga sabora je rekao da s obzirom na praksu i iskustva odgađa glasovanje o ovoj točki.
Glasovanje nije provedeno na 9. sjednici.
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 216
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marija Selak Raspudić, Hrvoje Zekanović, Anita Pocrnić-Radošević, u završnoj raspravi Radoje Vidović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Andreja Marić, Ivan Kirin, Boška Ban Vlahek, Miroslav Škoro, Nevenko Barbarić, Anita Pocrnić-Radošević, Hrvoje Zekanović, Krešo Beljak, Dalija Orešković, Arsen Bauk, Željko Pavić i Anita Pocrnić-Radošević.
Rasprava je zaključena 3. prosinca 2021.
Hrvatski sabor je, 8. prosinca 2021., većinom glasova /114 „za“, 6 „protiv“, 3 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
O aktima od 28. do 30. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
28.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Podnositelj akta je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temelju članka 15. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
Raspravu je proveo Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /77  „za“, 5 „protiv“, 30 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o provedbi Strategije i zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2020. godinu.
29.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
Podnositelj akta je Hrvatski olimpijski odbor na temelju članka 75. Zakona o sportu.
Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /77  „za“, 8 „protiv“, 33 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2020. godinu.
30.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 15. VELJAČE 2019. DO 31. PROSINCA 2020. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za sport
Podnositelj akta je Nacionalno vijeće za sport na temelju članka 4. Zakona o sportu.
Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 3. prosinca 2021., većinom glasova /77  „za“, 1 „protiv“, 31 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za sport za razdoblje od 15. veljače 2019. do 31. prosinca 2020. godine.
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE I VISOKOUČINKOVITOJ KOGENERACIJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 159
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Zvane Brumnić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.
Za repliku su se javili zastupnici: Mirela Ahmetović, Emil Daus, Miro Totgergeli, Željko Pavić, Dalija Orešković, Tomislav Okroša, Zvane Brumnić, Marija Jelkovac, Nadica Dreven Budinski, Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Hajduković i Rade Šimičević.
Rasprava je zaključena 7. prosinca 2021.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 4. točka 23., članak 18. stavak 1., članak 19. stavak 1. i na članak 43. stavak 1. točka 6. 
Hrvatski sabor je, 8. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“, 16 „protiv“, 29 „suzdržanih“/, donio Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRORAČUNU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 227
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mirela Ahmetović, Grozdana Perić, Marin Mandarić, Ljubomir Kolarek, Goran Ivanović,Tomislav Klarić, Anton Kliman u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Grozdana Perić, Gari Cappelli, Ankica Zmaić, Mirela Ahmetović, Daniel Spajić, Dario Hrebak, Vesna Vučemilović, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Goran Ivanović, Stipan Šašlin, Marin Mandarić, Anamarija Blažević, Ljubomir Kolarek, Marijana Petir, Ružica Vukovac, Branka Juričev-Martinčev, Urša Raukar-Gamulin, Tomislav Klarić, Siniša Jenkač i Nadica Dreven Budinski. 
Rasprava je zaključena 8. prosinca 2021. 
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 4., članak 5., članak 8., članak 19., članak 23., članak 39., članak 86., članak 44., članak 47., članak 48., članak 50., 52., 74. i 127., članak 59., članak 60., članak 64., članak 66., članak 91., članak 103., članak 111., članak 112., članak 114., članak 115., članak 117., članak 120., članak 131., članak 139., članak 141., članak 142., članak 143., članak 156., članak 157., članak 162., članak 171., amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 121. /u izmijenjenom obliku/, amandman zastupnika Marina Mandarića na članak 127. /u izmijenjenom obliku/, amandmane Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista na članak 144., članak 156., članak 157., članak 160. i na članak 162.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 53., amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 144., na članak 156., članak 157., članak 160. i na članak 162. te amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 121.  
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista i Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“,48 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o proračunu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 198
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za repliku su se javili zastupnici: Gari Cappelli, Ružica Vukovac, Anka Mrak-Taritaš, Boris Lalovac, Ankica Zmaić i Željko Pavić.
Rasprava je zaključena 8. prosinca 2021.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., jednoglasno /122 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
34.    KONAČNI  PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. 230
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Stanku su zatražili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i  GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika te Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Predstavnik predlagatelja, ministar zdravstva Vili Beroš, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nino Raspudić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andreja Marić, Barbara Antolić Vupora, Branko Bačić, Zvane Brumnić, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Nino Raspudić, Ivan Ćelić, Mišel Jakšić, Urša Raukar-Gamulin, Goran Ivanović, Josip Borić, Rade Šimičević, Katarina Peović, Sabina Glasovac, Željko Lenart, Maja Grba-Bujević, Erik Fabijanić, Marijana Puljak, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministar zdravstva Vili Beroš.
Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Josip Borić, Marija Selak Raspudić, Ivan Kirin, Siniša Hajdaš Dončić, Miro Bulj, Damir Habijan, Katarina Peović, Goran Ivanović, Urša Raukar-Gamulin, Nada Murganić, Vesna Vučemilović, Majda Burić, Stephen Nikola Bartulica, Maja Grba-Bujević, Zvane Brumnić, Marijana Petir, Vesna Nađ, Rade Šimičević, Andreja Marić, Ljubica Lukačić, Anka Mrak-Taritaš, Ljubica Maksimčuk, Davor Bernardić, Mišel Jakšić, Dario Zurovec, Barbara Antolić Vupora, Sabina Glasovac, Marko Pavić, Karolina Vidović Krišto, Stipo Mlinarić, Branko Bačić, Marina Opačak Bilić, Ivan Ćelić, Silvano Hrelja, Josip Begonja, Sandra Benčić, Marija Jelkovac, Franko Vidović, Nino Raspudić, Dalija Orešković, Željko Lenart, Marijana Puljak, Davor Ivo Stier, Branka Juričev-Martinčev i Arsen Bauk.
Rasprava je zaključena 9. prosinca 2021.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Fokusa i nezavisnih zastupnika na članak 3. u članku 47. stavak 2., amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 7. u dodanom članku 75.a, amandman zastupnika Zvane Brumnića na članak 2. u izmijenjenom članku 4. stavku 1., amandmane Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 7. u dodanom članku 75.a i na članak 8. te amandman zastupnice Katarine Peović na članak 7. u dodanom članku 75.a.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio predložene zaključke Kluba zastupnika SDP-a /41 „za“,  74 „protiv“/ i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka /35 „za“, 74 „protiv“/.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina. 
Zastupnici Arsen Bauk, Urša Raukar-Gamulin i Domagoj Hajduković su najavili  da će podnijeti zahtjev Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav zbog povrede članka 253. stavka 10. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“,  27 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.


35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZDAVANJU POKRIVENIH OBVEZNICA I JAVNOM NADZORU POKRIVENIH OBVEZNICA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 217
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Josip Begonja u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za replike su se javili zastupnici: Josip Begonja i Grozdana Perić. 
Rasprava je zaključena 9. prosinca 2021.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., većinom glasova /90 „za“, 22  „suzdržana“/ sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH, drugo čitanje, P.Z. br. 168
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Hajduković, Ivana Posavec Krivec, Barbara Antolić Vupora, Vesna Bedeković, Sanja Radolović, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Anita Pocrnić-Radošević, Marko Pavić, Dragana Jeckov, Domagoj Hajduković, Zvonimir Troskot, Marijana Puljak, Sabina Glasovac, Rade Šimičević, Marijana Petir, Urša Raukar-Gamulin,Vilim Matula, Anka Mrak-Taritaš, Sanja Radolović, Ivana Posavec Krivec, Barbara Antolić Vupora i Anamarija Blažević.
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2021.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 2., 8., 16., 21. i 35. i amandman zastupnice Marije Jelkovac na članak 35.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članke 7. i 17. te amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 30.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., jednoglasno /115 „za“/ donio Zakon o obrazovanju odraslih, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 235
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anja Šimpraga u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata,  Sanja Radolović, Vesna Bedeković, Andreja Marić, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak.
Za replike su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Andreja Marić, Anamarija Blažević, Marijana Puljak, Anita Pocrnić-Radošević, Zvane Brumnić, Marin Mandarić, Rade Šimičević, Davor Ivo Stier, Sabina Glasovac, Marina Opačak Bilić, Sanja Radolović, Majda Burić i Arsen Bauk.
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2021.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., većinom glasova /77„za“,  7 „protiv“,  31 „suzdržan“/ sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, drugo čitanje, P.Z br. 225
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Miroslav Škoro u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović, Vesna Nađ, Mišel Jakšić, Branko Bačić, Željko Lenart, Mirela Ahmetović, Josip Borić, Goran Ivanović, Željko Pavić, Dalija Orešković, Domagoj Hajduković, u završnoj raspravi Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Nađ, Krunoslav Katičić, Peđa Grbin, Katarina Peović, Dalija Orešković, Arsen Bauk, Mirela Ahmetović, Mišel Jakšić, Urša Raukar-Gamulin, Nikola Mažar, Barbara Antolić Vupora, Josip Borić, Miroslav Škoro, Branko Bačić,  Boris Lalovac, Damir Habijan, Siniša Hajaš Dončić, Hrvoje Zekanović, Marijana Petir, Ankica Zmaić, Goran Ivanović, Marija Jelkovac, Željko Pavić, Anka Mrak- Taritaš i Domagoj Hajduković.
Rasprava je zaključena 13. prosinca 2021. 
Zastupnicima je dostavljen pregled amandmana elektroničkim putem.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 39.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 1. i na članak 48.,  amandmane zastupnice Dalije Orešković na članak 1., članak 2., članak 3., članak 4., članak 5., članak 6., članak 8., članak 9., članak 10., članak 11.,  članak 12., članak 13., članak 15., članak 17., članak 19., članak 20., članak 21., članak 29., članak 32.,  članak 35., članak 41. i na članak 44., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 7., članak 11. i na članak 24. te amandmane zastupnice Katarine Peović na članak 3., članak 8., članak 11. i na članak 12. 
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o amandmanu, zastupnik Arsen Bauk je povukao amandman na naziv Zakona.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“,  27 „protiv“/ donio Zakon o sprječavanju sukoba interesa, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, drugo čitanje, P.Z. br. 160
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Grozdana Perić, Majda Burić, Marko Pavić, Domagoj Hajduković, Branka Juričev-Martinčev, Nadica Dreven Budinski, Marijana Puljak, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman.
Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Marijana Puljak, Nadica Dreven Budinski, Majda Burić, Marko Pavić, Ljubica Maksimčuk, Ankica Zmaić, Grozdana Perić, Dario Hrebak, Gari Cappelli, Anamarija Blažević, Davor Ivo Stier, Branka Juričev-Martinčev, Mirela Ahmetović, Anka Mrak- Taritaš, Vesna Vučemilović, Barbara Antolić Vupora, Dalija Orešković, Marina Opačak Bilić i Sandra Benčić. 
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 39. /u izmijenjenom obliku/.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Centra i GLAS-a na članak 4. i na članak 31.  
Rasprava je zaključena 13. prosinca 2021.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“,  29 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ donio Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2020/1503 O EUROPSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 239
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, u završnoj raspravi Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i  državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Gari Cappelli, Boris Lalovac, Josip Begonja,  Grozdana Perić i Zvane Brumnić. 
Predstavnica predlagatelja prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 5., 11., 18., 19. i 25.
Rasprava je zaključena 14. prosinca 2021.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., jednoglasno /114 „za“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
41.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije; 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije
Predlagatelj akata je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 22. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Natalija Martinčević, dodatno je obrazložila predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Ivanović, Karolina Vidović Krišto, Željko Pavić, Katarina Peović, Zvane Brumnić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Za repliku su se javili zastupnici: Zvane Brumnić, Goran Ivanović, Arsen Bauk, Dalija Orešković, Željko Pavić, Vilim Matula, Ružica Vukovac, Andro Krstulović Opara, Karolina Vidović Krišto, Milan Vrkljan, Natalija Martinčević, Mirela Ahmetović, Katarina Peović, Nino Raspudić i Mario Kapulica.
Rasprava je zaključena 14. prosinca 2021.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., jednoglasno /114 „za“/ donio Odluku o razrješenju dijela članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Dužnosti članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije razriješeni su: mr. sc. Mladen Čutura, dr. sc. Maja Martinović i Morana Paliković Gruden.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., većinom glasova /77 „za“,  39 „protiv“/ donio Odluku o imenovanju dijela članova Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Za članove Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije imenovani su: dr. sc. Zoran Barac, dr. sc. Marko Primorac i Damir Rudeš.
42.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
42.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA
42.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
42.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA
42.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU HRVATSKOGA SABORA
42.5    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU POTPREDSJEDNICE ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.
Rasprava je zaključena 14.  prosinca 2021.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., jednoglasno /115 „za“/, objedinjenim glasovanjem, donio sljedeće odluke:

ODLUKA 
O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA 
ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA        
Razriješen je predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora Nikša Vukas.
Za predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora izabran je dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić.

ODLUKA 
O IZBORU ČLANA
 ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora izabran je Branko Grčić.

ODLUKA 
O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU POTPREDSJEDNICE 
ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 
HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je potpredsjednik Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora Vinko Grgić.
Za potpredsjednicu Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora izabrana je Sanja Radolović.

ODLUKA 
O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE 
ODBORA ZA POMORSTVO, PROMET I INFRASTRUKTURU 
HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je potpredsjednica Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora Mirela Ahmetović.

ODLUKA
 O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I IZBORU POTPREDSJEDNICE 
ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE 
HRVATSKOGA SABORA        
Razriješen je potpredsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora Željko Pavić.
Za potpredsjednicu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora izabrana je Mirela Ahmetović.
43.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA  HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj Klub zastupnika Socijaldemokrata
Predlagatelj akta je Klub zastupnika Socijaldemokrata.
Rasprava je zaključena 14. prosinca.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., većinom glasova /114 „za“,  1 „suzdržan“/ donio Odluku o razrješenju i izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora.
Dužnosti potpredsjednika Hrvatskoga sabora razriješen je Miroslav Škoro.
Za potpredsjednika Hrvatskoga sabora izabran je Davorko Vidović. 
O aktu pod 44. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.
44.    OBJEDINJENO IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TURISTIČKIH ZAJEDNICA ZA 2019. - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za turizam.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 15. prosinca 2021., većinom glasova /92 „za“, 2 „suzdržana“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima Odbora za financije i državni proračun i Odbora za turizam, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama turističkih zajednica za 2019.
___________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 15. prosinca 2021. godine u 12.13 sati.


                      TAJNIK                                     PREDSJEDNIK
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA              HRVATSKOGA SABORA


                  Ivan Bukarica                             Gordan Jandroković