15. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

ZAPISNIK PETNAESTE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
održane 27., 28. i 29. studenoga te 4., 5., 6., 10., 11., 12. i 13. prosinca 2019.

Zagreb, studeni - prosinac 2019.
HRVATSKI SABOR


Zapisnik petnaeste sjednice održane 27., 28. i 29. studenoga te 4., 5., 6., 10., 11., 12. i 13. prosinca 2019.
Sjednicu Hrvatskoga sabora, 27. studenoga 2019., u 9.37 sati otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Zapisnik 14. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.

U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je 28 novih točaka, a to su:
1.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) KOJI SU ODRŽANI 17. I 18. LISTOPADA 2019. GODINE U BRUXELLESU - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 795
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 780
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT,  drugo čitanje, P.Z.E. br. 781 
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 782  
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA,  drugo čitanje, P.Z.E. br. 783  
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK,  drugo čitanje, P.Z. br. 784
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 785
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 786
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, drugo čitanje, P.Z. br. 787
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, drugo čitanje, P.Z. br. 788
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 798
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 799
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 800
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 801
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 681
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 682
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 789
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBALNOJ STRAŽI REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 755
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 666
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBRADI BIOMETRIJSKIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 756
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 796
23.    KONAČNI PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 676
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 664 
25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 665 
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006.,  drugo čitanje, P.Z.E. br. 685
27.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P.Z. br. 797 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić.
Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.

Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama:  
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 795    /68 „za“, 20 „protiv“/
Primjedbu na hitnost postupka iznio je zastupnik Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 798
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 799
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 800
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 801.

Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.


DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 29. studenoga 2019., dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2019/788 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. GODINE O EUROPSKOJ GRAĐANSKOJ INICIJATIVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 802 /čl. 206 Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 759
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA, prvo čitanje,               P.Z. br. 803
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, prvo čitanje, P.Z. br. 804
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 805.

Dana 10. prosinca 2019., dnevni red dopunjen je točkama:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 807 /čl. 206 Poslovnika/
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 810 /čl. 205 Poslovnika/
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 811 /čl. 205 Poslovnika/
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 812 /čl. 205 Poslovnika/
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 775
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. 776
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. 777
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O CESTOVNOM PROMETU, drugo čitanje, P.Z. br. 813
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠENJU VUKOVARA MJESTOM POSEBNOG DOMOVINSKOG PIJETETA, prvo čitanje, P.Z. br. 808
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD OPĆOM ŽUPANIJSKOM BOLNICOM VUKOVAR I BOLNICOM HRVATSKIH VETERANA NA REPUBLIKU HRVATSKU, prvo čitanje, P.Z. br. 809
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM INFRASTRUKTURNIM GRAĐEVINAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 806                                                    predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a
12.    PRIJEDLOG ZALJUČKA O IZMJENI PRAVILNIKA O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA („Narodne novine“, br. 24/13, 102/17) - predlagatelj: Klub zastupnika Nezavisne liste mladih
13.     PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA BLAŽENKI DIVJAK, MINISTRICI ZNANOSTI I OBRAZOVANJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE                                                                               podnositelji: 31 zastupnik u Hrvatskom saboru. 

Za raspravu na 15. sjednici utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED

1.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) KOJI SU ODRŽANI 17. I 18. LISTOPADA 2019. GODINE U BRUXELLESU 
2.    KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 795 
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 780 
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z.E. br. 781 
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 782   
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 783  
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 784
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 785
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 786
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, drugo čitanje, P.Z. br. 787
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, drugo čitanje, P.Z. br. 788
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 775
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 776
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 777
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 662
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 773
17.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU, drugo čitanje, P.Z. br. 749
19.    KONAČNI PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 676
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 798
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBRADI BIOMETRIJSKIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 756
22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 799
23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBALNOJ STRAŽI REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 755
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 789
25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 681
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 682
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 800
28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 801
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O    IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 683 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, drugo čitanje, P.Z.E. br. 685
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 657
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/161 OD 2. LISTOPADA 2015. O DOPUNI DIREKTIVE 2001/83/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA UTVRĐIVANJEM DETALJNIH PRAVILA ZA SIGURNOSNE OZNAKE NA PAKIRANJIMA LIJEKOVA ZA HUMANU PRIMJENU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 596
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 664 
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 665 
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 807
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O CESTOVNOM PROMETU, drugo čitanje, P.Z. br. 813
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 810
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 656
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 775
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. 776
41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. 777
42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 811
43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 812
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2019/788 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. GODINE O EUROPSKOJ GRAĐANSKOJ INICIJATIVI, hitni postupak, prvo i drugo očitanje, P.Z.E. br. 802 
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠENJU VUKOVARA MJESTOM POSEBNOG DOMOVINSKOG PIJETETA, prvo  čitanje, P.Z. br. 808
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD OPĆOM ŽUPANIJSKOM BOLNICOM VUKOVAR I BOLNICOM HRVATSKIH VETERANA NA REPUBLIKU HRVATSKU, prvo čitanje, P.Z. br. 809
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 759
48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 666
49.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I JAPANA, S DRUGE, drugo čitanje, P.Z. br. 774
51.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
52.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2018. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 
TOČKE O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 15. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA:

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POMILOVANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 651
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z. br. 635  
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 796 
4.    PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE 
5.    PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. S POGLEDOM NA 2050. GODINU 
6.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
7.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2018. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
8.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
9.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2018. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
10.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
11.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA U POVODU ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "67 JE PREVIŠE" - predlagatelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
12.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
13.    IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
14.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
15.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2018. GODINI - podnositelj: Glavni državni odvjetnik
16.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 15. RUJNA 2018. DO 15. SRPNJA 2019. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
17.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
18.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
19.    IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
20.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2018. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
21.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
22.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
23.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2018. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
24.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
25.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
26.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 
27.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - podnositelj: Državni ured za reviziju
28.    IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hrvatske izvještajne novinske agencije
29.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
30.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 570 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 663 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
32.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 750 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
33.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 751 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 597 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 604 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
36.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, PZ. br. 653 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje, P.Z. br. 752 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
38.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P. Z. br. 630 - predlagatelj: zastupnik Hrvoje Zekanović
39.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 638 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a
42.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 644 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a
43.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica dr. sc. Ines Strenja
44.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 340 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 391 - predlagatelj: Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a
47.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 425 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENIM MJERAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SLOBODNO ODLUČIVANJE O RAĐANJU DJECE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P. Z. br. 567 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić
49.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROFESIONALNOJ MIROVINI, prvo čitanje, P.Z. br. 770 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić
50.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU VLASNIŠTVA NA DOMOVIMA UMIROVLJENIKA, prvo čitanje, P.Z. br. 771 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić
51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 772 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić
52.    PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P.Z. br. 797 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 564 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
54.    PRIJEDLOG ZAKONA O TRANSPARENTNOSTI TROŠKOVA U OBAVLJANJU JAVNIH DUŽNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 658 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 678 - predlagatelji: zastupnici Snježana Sabolek i Damjan Vucelić
56.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 675 - predlagatelj: Damjan Vucelić
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 674 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, prvo čitanje, P.Z. br. 673 - predlagateljica: zastupnica Snježana Sabolek
59.    PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 672 - predlagatelj: zastupnik Damjan Vucelić
60.    PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STAROST, prvo čitanje, P.Z. br. 667 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
61.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 670 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
62.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 668 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
63.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, prvo čitanje, P.Z. br. 669 - predlagatelj: zastupnik Ivan Pernar
64.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 792 - predlagatelj: zastupnik Željko Lenart
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 331 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
66.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 793 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
67.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 794 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 643 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
69.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: jedna petina zastupnika u Hrvatskome saboru
70.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 50 zastupnika u Hrvatskome saboru
71.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru
72.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE "NAROD ODLUČUJE" O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE "ISTINA O ISTANBULSKOJ" - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
73.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZNAJMLJIVANJU SABORNICE HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
74.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelji: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
75.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI NEČINJENJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI PRODULJENJA MORATORIJA NA PRODAJU ZEMLJE STRANCIMA - podnositelji: 20 zastupnika u Hrvatskome saboru
76.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
77.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
78.    IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2017. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
79.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 803 
80.    PRIJEDLOG ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, prvo čitanje, P.Z. br. 804
81.    PRIJEDLOG ZAKONA O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 805 
82.    PRIJEDLOG ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM INFRASTRUKTURNIM GRAĐEVINAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 806 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a
83.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI PRAVILNIKA O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA ("NARODNE NOVINE", BROJ 24/13 I 102/17) - predlagatelj: Klub zastupnika Nezavisne liste mladih
84.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA BLAŽENKI DIVJAK, MINISTRICI ZNANOSTI I OBRAZOVANJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 31 zastupnik u Hrvatskome saboru.    


AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnik Veljko Kajtazi postavio je pitanje dr. sc. Davoru Božinoviću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova u svezi provedbe Nacionalnog programa za Rome te aktualnog stanja u Međimurju vezano uz položaj pripadnika romske zajednice.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Zastupnica Sunčana Glavak postavila je pitanje dr. sc. Gordanu Grliću Radmanu, ministru vanjskih i europskih poslova u svezi predsjedanja Hrvatske Europskom unijom.
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.
Zastupnik Damir Felak postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi ulaganja u željezničku infrastrukturu.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnica Grozdana Perić postavila je pitanje Gariju Cappelliju, ministru turizma u svezi rezultata turističke sezone.
Odgovorio je ministar turizma.
Zastupnik Tomislav Lipošćak postavio je pitanje mr. sc. Mariji Vučković, ministrici poljoprivrede u svezi potpora hrvatskim poljoprivrednicima.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnik Branko Hrg postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi željezničke infrastrukture, te kad se očekuje otvaranje pruge Dugo Selo-Križevci.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Davor Bernardić postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Marija Mačković postavila je pitanje dr. sc. Nini Obuljen Koržinek, ministrici kulture u svezi donošenja novog Zakona o elektroničkim medijima.
Odgovorila je ministrica kulture.
Zastupnik Boris Milošević postavio je pitanje dr. sc. Mariju Banožiću, ministru državne imovine u svezi otkupa državnih stanova.
Odgovorio je ministar državne imovine.
Zastupnik Ivan Šipić postavio je pitanje Ivanu Malenici, ministru uprave u svezi reforme javne uprave.
Odgovorio je ministar uprave.
Zastupnik Ante Plazonić postavio je pitanje Tomi Medvedu, ministru hrvatskih branitelja u svezi nestalih osoba u Domovinskom ratu.
Odgovorio je ministar hrvatskih branitelja.
Zastupnik Josip Đakić postavio je pitanje Josipu Aladroviću, ministru rada i mirovinskoga sustava u svezi rasta minimalne plaće.
Odgovorio je ministar rada i mirovinskoga sustava.
Zastupnik Nenad Stazić postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Kažimir Varda postavio je pitanje mr. sc. Marku Paviću, ministru regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svezi povlačenja sredstava iz EU fondova.
Odgovorio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Franko Vidović postavio je pitanje Damiru Krstičeviću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru obrane u svezi održavanja bespilotnih letjelica.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane.
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Krešo Beljak postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi aktualne političke situacije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Emil Daus postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi bodovanja projekata koji su pristigli na natječaj za dodjelu sredstava iz EU fondova.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.    
Zastupnik Goran Aleksić, postavio je pitanje dr. sc. Zdravku Mariću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija u svezi rada Porezne uprave - otkrivanje nesklada između stečene imovine i izvora sredstava.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija. 
Zastupnik Silvano Hrelja postavio je postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi povećanja prihodovnog cenzusa za dopunsko zdravstveno osiguranje. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Ivan Kirin postavio je pitanje Draženu Bošnjakoviću, ministru pravosuđa o elektroničkoj komunikaciji građana sa sudovima.
Odgovorio je ministar pravosuđa.
Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje Gariju Cappelliju, ministru turizma o postavljanju terasa ugostiteljskih objekata u jadranskim turističkim mjestima tijekom turističke sezone.
Odgovorio je ministar turizma.
Zastupnik Nikola Grmoja postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o situaciji u hrvatskom školstvu s osvrtom na štrajk prosvjetnih djelatnika.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Miro Bulj postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske što Vlada čini kako bi zaustavila iseljavanje ljudi. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Dražen Milinković postavio je pitanje dr. sc. Mariju Banožiću, ministru državne imovine u svezi uputa o izradi planova i izvještaja o poslovanju državnih tvrtki.
Odgovorio je ministar državne imovine.
Zastupnik Vlatko Kopić postavio je pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva o poboljšanju uvjeta rada zdravstvenih djelatnika. 
Odgovorio je ministar zdravstva. 
Zastupnik Marin Škibola postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović postavila je pitanje dr. sc. Davoru Božinoviću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova o situaciji na hrvatskoj granici.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Zastupnik Goran Beus Richembergh postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o povezanosti Republike Hrvatske preko Zračne luke Zagreb sa drugim zemljama.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Pero Ćosić postavio je pitanje dr. sc. Zdravku Mariću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru financija o situaciji u Grupaciji Đuro Đaković.
Odgovorio je potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Zastupnik Milorad Batinić postavio je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u svezi Javnog poziva za nabavku postrojenja za obradu građevinskog otpada i krupnog otpada.
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.
Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske koja je razlika između koeficijenta, dodatka i osnovice.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Alen Prelec postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi problema premalog proračuna u gradovima i općinama. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik prof. dr. sc. Željko Jovanović postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi provedbe Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Božo Petrov postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o elektroničkom i dopisnom glasovanju, te da li će se ići na izmjene Izbornog zakona.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnik Mladen Madjer postavio je pitanje mr. sc. Mariji Vučković, ministrici poljoprivrede o kategorizaciji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koja je načinjena zbog pojave svinjske kuge.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnik Gordan Maras postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o izmjenama GUP-a u Zagrebu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Bernarda Topolko postavila je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi stanja županijskih i lokalnih cesta.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.
 
IZNOŠENJE STAJALIŠTA KLUBA ZASTUPNIKA

Dana 27. studenoga 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Snježana Sabolek, /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 28. studenoga 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike.
Dana 29. studenoga 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a.
Dana 4. prosinca 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 5. prosinca 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića i Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.   
Dana 6. prosinca 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.   
Dana 10. prosinca 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 
Dana 12. prosinca 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Vlaho Orepić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Mladen Madjer u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 13. prosinca 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Bruna Esih  /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.  

-  Na početku sjednice, 10. prosinca 2019. zastupnici su minutom šutnje odali počast prvom hrvatskom predsjedniku dr. sc. Franji Tuđmanu. 

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    IZVJEŠĆE O SASTANCIMA EUROPSKOG VIJEĆA I EUROPSKOG VIJEĆA (ČLANAK 50.) KOJI SU ODRŽANI 17. I 18. LISTOPADA 2019. GODINE U BRUXELLESU 
Podnositelj Izvješća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske na temelju članka 11. Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andrej Plenković dodatno je obrazložio Izvješće o sastancima Europskog vijeća. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Ivan Milošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj i  prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Miro Bulj, Joško Klisović, dr. sc. Miro Kovač, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Željko Glasnović, prof. dr. sc. Ivan Lovirnović, Gordan Maras, Miro Bulj, Tomislav Panenić, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Joško Klisović, Arsen Bauk, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Saša Đujić, Marin Škibola, Tomislav Žagar, Peđa Grbin i dr. sc. Miro Kovač.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića i Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih.
Rasprava je zaključena 27. studenoga 2019.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019. većinom glasova /76 „za“, 29 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, Kluba zastupnika HNS-a, Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika i Kluba zastupnika SDSS-a, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o sastancima Europskog vijeća i Europskog vijeća (članak 50.) koji su održani 17. i 18. listopada 2019. godine u Bruxellesu.

2.    KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 795 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnica predlagatelja Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
Tijekom dodatnog obrazlaganja predstavnica predlagatelja prihvatila je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 1. stavak 2. i dodani stavak 4.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: akademik Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stevo Culej, te u završnoj raspravi akademik Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Josipa Rimac, državna tajnica u Ministarstvu uprave.
Za repliku su se javili zastupnici: Joško Klisović, Ante Babić, Arsen Bauk i Stevo Culej. 
Rasprava je zaključena 27. studenoga 2019.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /75 „za“,  27 „protiv“/ donio Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 780 
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z.E. br. 781 
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 782   
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 783  
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 784
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 785
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 786
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, drugo čitanje, P.Z. br. 787
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, drugo čitanje, P.Z. br. 788

O aktima od 3. do 11. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, dodatno je obrazložio predložene akte.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, prof. dr. sc. Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Božica Makar i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Miro Bulj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Branko Bačić, Saša Đujić, Grozdana Perić, Branka Juričev-Martinčev, Ljubica Maksimčuk, Stjepan Čuraj, Josip Borić, Gordan Maras, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, Tomislav Žagar, Miro Bulj, Tomislav Panenić, Ante Babić, prof. dr. sc. Branko Grčić, Božo Petrov, Saša Đujić, Davor Vlaović, Gordan Maras, Joško Klisović, Anđelko Stričak, Ivan Šuker, Emil Daus, Željko Lenart, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Kirin, Branko Bačić, Branka Juričev-Martinčev, Ivica Mišić, Ljubica Maksimčuk, Tomislav Lipošćak, Josip Borić, Sabina Glasovac, Peđa Grbin, Grozdana Perić, Stevo Culej i doc. dr. sc. Marko Vučetić.    
Rasprava je zaključena 28. studenoga 2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 780
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 16. u izmijenjenom članku 38. stavak 1. 
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /77 „za“, 18 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z.E. br. 781 
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /76 „za“, 19 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 782   
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /77 „za“, 18 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 783  
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /76 „za“, 19 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 784
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 5. izmijenjeni članak 14. stavak 3. i na članak 13. izmijenjeni članak 46. stavak 2. i amandman zastupnika Saše Đujića na članak 13. u članku 46. dodani stavci 2., 3. i 4.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja zastupnik Stjepan Čuraj povukao je amandmane na članak 3. dodani stavak 4. i na članak 13. dodani stavak 3. 
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /76 „za“, 19 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br. 785
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 1.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja zastupnik Stjepan Čuraj povukao je amandman  na članak 1. u članku 12.a stavak 5.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /77 „za“, 15 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 786
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 7. u dodanom članku 27.b dodani stavak 5.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /76 „za“, 17 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA, drugo čitanje, P.Z. br. 787
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /77 „za“, 19 „protiv“/ donio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, drugo čitanje, P.Z. br. 788
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /76 „za“, 19 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 775
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 776
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 777
O aktima od 12. do 14. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio predložene akte.
U ime Odbora za ravnopravnost spolova izvješće je obrazložila zastupnica Sabina Glasovac, predsjednica Odbora.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sabina Glasovac i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, nezavisnih zastupnika, SNAGA-e i Nove politike, Peđa Grbin, doc. dr. sc. Marko Vučetić i Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.
Za replike su se javili zastupnici: Peđa Grbin, dr. sc. Ines Strenja, Ante Babić, doc. dr. sc. Marko Vučetić i Dragana Jeckov. 
Rasprava je zaključena 28. studenoga 2019.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 775
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /92 „za“, 3 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 776
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /77 „za“, 20 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, prvo čitanje, P.Z. br. 777
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /100 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, drugo čitanje, P.Z. br. 662
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
Zastupnici su minutom šutnje odali počast generalu Slobodanu Praljku.
Tijekom rasprave stanku je zatražio Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Gordan Maras, te u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Miro Bulj, Stjepan Čuraj, Sabina Glasovac, Gordan Maras, Arsen Bauk, Ivan Ćelić i Davor Vlaović. 
Rasprava je zaključena 29. studenoga 2019.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova /24 „za“, 69 „protiv“/ nije prihvatio zaključak Kluba zastupnika SDP-a.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., većinom glasova /90 „za“, 7 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,  P.Z. br. 773    
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja Josip Bilaver, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 4. stavak 2. i na članak 5. stavak 3. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Ćelić, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Josip Bilaver, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Ivan Ćelić, dr. sc. Goran Marić i Arsen Bauk. 
Rasprava je zaključena 29. studenoga 2019.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019., jednoglasno /99 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

17.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA   
17.1.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV DAMJANA VUCELIĆA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Žarko Tušek dodatno je obrazložio Izvješće. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Gordan Maras, Miro Bulj, Sabina Glasovac, Arsen Bauk, Nikola Grmoja, te u završnoj raspravi Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Babić, Gordan Maras, Damjan Vucelić, Miro Bulj, Arsen Bauk, Josip Borić, Nenad Stazić, Sabina Glasovac, Nikola Grmoja, Branko Bačić, Domagoj Hajduković, Peđa Grbin i Željko Lacković. 
Rasprava je zaključena 29. studenoga 2019.
Hrvatski sabor je, 29. studenoga 2019. većinom glasova /76 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva donio
ZAKLJUČAK
Zahtjev za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Damjana Vucelića po privatnoj tužbi punomoćnika privatnih tužitelja Marina Leke iz Zagreba i Renate Ćurić iz Sesveta koja je podnijeta dana, 12. studenog 2019. godine Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona temeljem članka 76. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, je neosnovan.
17.2.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE SUNČANE GLAVAK I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DRAŽENA SRPAKA
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Žarko Tušek dodatno je obrazložio Izvješće. 
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 10. prosinca 2019. jednoglasno /76 „za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva donio
ODLUKU
O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA
Dana 1. prosinca 2019. godine prestao je zastupnički mandat zastupnice Sunčane Glavak.
PRISEGA
Dana 10. prosinca 2019. zastupnik Dražen Srpak dao je prisegu.

18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRTU, drugo čitanje, P.Z. br. 749
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnik predlagatelja Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Saša Đujić, Ljubica Maksimčuk, Ivica Mišić, Gordan Maras, Sabina Glasovac,  Stjepan Čuraj, Tomislav Žagar, doc. dr. sc. Marko Vučetić, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta. 
Za repliku su se javili zastupnici: Sonja Čikotić, dr. sc. Mirando Mrsić, Gordan Maras, Sabina Glasovac, Željko Lenart, Saša Đujić, Stjepan Čuraj, Tomislav Žagar, Anka Mrak-Taritaš, Ljubica Maksimčuk, Ante Babić, Marija Jelkovac, Ivica Mišić i doc. dr. sc. Marko Vučetić.      
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 21.
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /81 „za“, 31 „protiv“, 15 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

19.    KONAČNI PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 676
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ermina Lekaj Prljaskaj u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Goran Aleksić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Stjepan Čuraj, Snježana Sabolek, u završnoj raspravi Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, te Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.
Za repliku su se javili zastupnici: Snježana Sabolek, Goran Aleksić, Marin Škibola, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Stjepan Čuraj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Marija Jelkovac i Saša Đujić.   
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića.
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019. većinom glasova /90 „za“, 28 „protiv“, 3 „suzdržana“/,sukladno prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, donio slijedeći
Z A K LJ U Č A K
O Konačnom prijedlogu Ovršnog zakona provest će se treće čitanje.

20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 798
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Saša Đujić i Stjepan Kovač u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Sanader u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ana-Marija Petin u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Martin Baričević, Saša Đujić, Miro Bulj, Marko Vešligaj, Branka Juričev-Martinčev, Arsen Bauk, Damir Mateljan, Stjepan Kovač, Ante Sanader, Marija Mačković i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Stjepan Kovač, Damir Mateljan, Saša Đujić, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Marko Vešligaj, Stjepan Čuraj, Branka Juričev-Martinčev, Nikola Grmoja, Martin Baričević, Marija Jelkovac, Ante Sanader, Branko Bačić i Marija Mačković.   
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2019.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio zaključak Kluba zastupnika SDP-a, te zaključak Kluba zastupnika GLAS-a.  
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 2. stavak 1., članak 11. stavci 4. i 5., članak 12. stavak 1., članak 77. stavak 6., članak 100. stavci 2. i 3. i amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 21. stavak 1. podstavak 5., članak 34. stavak 2. i dodani novi stavak 3., članak 38. stavak 5., članak 43. stavak 1., članak 51. stavak 5. podstavak 3. i stavak 13., članak 2. stavak 1., članak 71. stavak 4., članak 77. stavak 4., članak 100. stavak 3., članak 120. stavak 3., amandman zastupnika Stjepana Čuraja na članak 51. stavci 6. i 8. u izmijenjenom obliku i amandman Kluba zastupnika HNS-a na članak 110. stavci 8. i 9.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Stjepana Kovača na članak 19. stavak 6. i amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 26. stavak 1., članak 34. stavak 2., članak 68. stavak 3., članak 76. stavci 3., 6. 7. i 10., članak 111. stavak 1. te stavak 2. koji postaje stavak 1. i članak 111. dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 2. 
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /79 „za“, 48 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o vatrogastvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBRADI BIOMETRIJSKIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 756
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.  
Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Petar Škorić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović. 
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., jednoglasno /122 „za“/ donio Zakon o obradi biometrijskih podataka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 799
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Sanader u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a. 
Rasprava je zaključena 4. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /79 „za“, 50 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBALNOJ STRAŽI REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 755
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za obranu. 
Prije početka rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnik predlagatelja Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić, Miro Bulj, Gordan Maras, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Josip Borić, Marko Sladoljev, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Nikola Grmoja, Ante Bačić, Branko Bačić, Tomislav Žagar, Franko Vidović, Gordan Maras, Anđelko Stričak, Ivan Kirin, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Damir Felak, Josip Borić, Marko Sladoljev, Stevo Culej, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović.    
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 8. stavak 4., članak 22. stavak 3., članak 83. stavak 1.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2019.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na naziv Zakona i na članak 1. stavak 1.    
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /119 „za“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE, drugo čitanje, P.Z. br. 789
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. 
Predstavnik predlagatelja Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ljubica Maksimčuk, Nenad Stazić i Damir Krstičević, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane.
Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Miro Bulj, Franko Vidović, Stevo Culej, Nenad Stazić, Sabina Glasovac i Branko Bačić.
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2019.
Prije početka glasovanja stanku je zatražio zastupnik Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., jednoglasno /116 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 681
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 682
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 800
28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 801
O aktima od 25. do 28. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Saša Đujić, Anka Mrak-Taritaš, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Miro Bulj i Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Peđa Grbin, Ivan Kirin, Miro Bulj, Saša Đujić, Anđelko Stričak i Goran Aleksić.    
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 681
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 96. stavak 1.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /84 „za“, 34 „suzdržana“/ donio Zakon o zaštiti zraka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KLIMATSKIM PROMJENAMA I ZAŠTITI OZONSKOG SLOJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 682
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /85 „za“, 30 „suzdržanih“/ donio Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 517/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. TRAVNJA 2014. O FLUORIRANIM STAKLENIČKIM PLINOVIMA I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 842/2006, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 800
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.    
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., jednoglasno /114 „za“/ donio Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/757 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 29. TRAVNJA 2015. O PRAĆENJU EMISIJA UGLJIKOVA DIOKSIDA IZ POMORSKOG PROMETA, IZVJEŠĆIVANJU O NJIMA I NJIHOVOJ VERIFIKACIJI TE O IZMJENI DIREKTIVE 2009/16/EZ, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 801
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. 
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., jednoglasno /120 „za“/ donio Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O    IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 683 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.  
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja zastupnik Arsen Bauk dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marko Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime predlagatelja, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Miro Bulj, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Sabina Glasovac, Nikola Grmoja, te u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Za replike su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Arsen Bauk, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Anđelko Stričak, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Josip Borić, Anka Mrak-Taritaš, Saša Đujić, dr. sc. Mirando Mrsić, Franko Vidović, Damir Felak, Nikola Grmoja, Marko Šimić, Sabina Glasovac i Miro Bulj.  
Rasprava je zaključena 5. prosinca 2019.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, akademik Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, te Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih.
Hrvatski sabor većinom glasova /38 „za“, 73 „protiv“/ nije prihvatio da se raspravlja o amandmanu predlagatelja Kluba zastupnika SDP-a na  članak 3. kojim se mijenja članak 33. koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.
Hrvatski sabor, 13. prosinca 2019., većinom glasova /26 „za“, 73 „protiv“, 3 „suzdržana“/, nije donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske.

30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1272/2008 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. PROSINCA 2008. O RAZVRSTAVANJU, OZNAČAVANJU I PAKIRANJU TVARI I SMJESA, KOJOM SE IZMJENJUJU, DOPUNJUJU I UKIDAJU DIREKTIVA 67/548/EEZ I DIREKTIVA 1999/45/EZ I IZMJENJUJE I DOPUNJUJE UREDBA (EZ) BR. 1907/2006, drugo čitanje, P.Z.E. br. 685
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 
Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Vlado Kopić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj, Ivan Pernar i Stevo Culej. 
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Miro Bulj, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Ivan Pernar, Gordan Maras, Stevo Culej, Anđelko Stričak i Željko Lenart. 
Rasprava je zaključena 6. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /83 „za“, 40 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 657
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Stipo Šapina u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Gordan Maras, Stjepan Čuraj i Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.
Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Davor Vlaović, Marija Jelkovac, Ivan Šuker, Stjepan Čuraj, dr. sc. Mirando Mrsić, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš i Ante Babić.  
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata.
Rasprava je zaključena 6. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /105 „za“, 10 „protiv“, 7 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 

32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/161 OD 2. LISTOPADA 2015. O DOPUNI DIREKTIVE 2001/83/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA UTVRĐIVANJEM DETALJNIH PRAVILA ZA SIGURNOSNE OZNAKE NA PAKIRANJIMA LIJEKOVA ZA HUMANU PRIMJENU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 596
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj.
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /116 „za“, 6 „suzdržanih“/ donio Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 od 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 664 
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 665
O aktima pod 33. i 34. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ivan Šuker, te Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.
Za repliku se javio zastupnik Ivan Šuker. 
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, drugo čitanje, P.Z.E. br. 664
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 7. u izmijenjenom članku 15. stavci 1. i 4.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /107 „za“, 14 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 665 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 6. u izmijenjenom članku 13.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /104 „za“, 18  „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 807
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.
Predstavnik predlagatelja Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a i Tomislav Žagar u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike.
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /103 „za“, 9 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O CESTOVNOM PROMETU, drugo čitanje, P.Z. br. 813
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stipo Šapina u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a.  
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /117 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o potvrđivanju Konvencije o cestovnom prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 810
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Prije početka rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Domagoj Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj i Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
Za repliku su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj i Davor Vlaović.
Rasprava je zaključena 10. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /111 „za“, 13 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ, drugo čitanje, P.Z.E. br. 656
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za obitelj, mlade i sport i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. 
Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Bačić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Gordan Maras, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Tomislav Žagar, Gordan Maras, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović i Peđa Grbin.  
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /80 „za“, 43 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 775
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. 776
41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. 777
O aktima od 39. do 41. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ljubica Lukačić, Gordan Maras, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Nada Turina-Đurić, Snježana Sabolek, Stjepan Čuraj, Sabina Glasovac i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Za repliku su se javili zastupnici: Dragana Jeckov, Stjepan Čuraj, Gordan Maras, Željko Lenart, Sabina Glasovac, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Marija Jelkovac, Nada Turina-Đurić i Snježana Sabolek.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 775
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja zastupnik Stjepan Čuraj povukao je amandman na članak 3. dodani stavak 4.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /82 „za“, 1 „protiv“, 35 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z.E. 776
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 29. stavak 2., članak 33. stavak 3. i dodani stavak 5., na članak 37. stavak 2. i dodani stavak 4.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /79 „za“, 27 „protiv“, 9 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, drugo čitanje, P.Z. 777
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za ravnopravnost spolova i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., jednoglasno /122 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 811
43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 812
O aktima pod 42. i 43. provedena je objedinjena rasprava.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.
Za repliku su se javili zastupnici Gordan Maras i Miro Bulj. 
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2019.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOODVJETNIČKOM VIJEĆU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 811
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /115 „za“, 2 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 812
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /115 „za“, 1 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjeni Zakona o Državnom sudbenom vijeću, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2019/788 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 17. TRAVNJA 2019. GODINE O EUROPSKOJ GRAĐANSKOJ INICIJATIVI, hitni postupak, prvo i drugo očitanje, P.Z.E. br. 802 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. 
Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Škibola u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Miro Bulj i Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ante Bačić, Stjepan Čuraj i Marin Škibola.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.
Rasprava je zaključena 11. prosinca 2019.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 6. dodani stavak 2. i identični amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i zastupnika prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka na članak 6.
Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja zastupnik Stjepan Čuraj povukao je amandman na članak 7.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /102 „za“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

45.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROGLAŠENJU VUKOVARA MJESTOM POSEBNOG DOMOVINSKOG PIJETETA, prvo  čitanje, P.Z. br. 808
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane.
Predstavnik predlagatelja Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U ime Odbora za ratne veterane izvješće je obrazložio zastupnik Josip Đakić, predsjednik Odbora.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović i Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a,Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Nenad Stazić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Kažimir Varda i Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, Gordan Maras, Stevo Culej, Josip Đakić, Goran Alekić, Ivan Šipić, Vlaho Orepić, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Ante Babić, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Ivica Mišić, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Domagoj Hajduković, Arsen Bauk, Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja i Nevenka Benić, državna tajnica u Ministarstvu hrvatskih branitelja.
Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ivan Ćelić, Hrvoje Zekanović, Tomislav Panenić, Gordan Maras, Ante Babić, Marko Sladoljev, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Željko Raguž, Domagoj Hajduković, doc. dr. sc. Marko Vučetić, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Josip Đakić, Ivica Mišić, Stevo Culej, Ivan Kirin, Anđelko Stričak, Davor Lončar, Ivan Šipić, Arsen Bauk i Josip Borić.                 
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /91 „za“, 16 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

46.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD OPĆOM ŽUPANIJSKOM BOLNICOM VUKOVAR I BOLNICOM HRVATSKIH VETERANA NA REPUBLIKU HRVATSKU, prvo  čitanje, P.Z. br. 809
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Nezavisne liste mladih, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj i prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.
Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Panenić, dr. sc. Ines Strenja, Ante Babić, Miro Bulj, Branka Juričev-Martinčev i doc. dr. sc. Marko Vučetić. 
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., jednoglasno /108„za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BILJNOM ZDRAVSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 759
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
Predstavnik predlagatelja tijekom rasprave prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 29. i članak 32.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.
Za repliku se javio zastupnik dr. sc. Josip Križanić. 
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /107 „za“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o biljnom zdravstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 666
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.
Za repliku su se javili zastupnici: Miro Bulj i dr. sc. Josip Križanić.
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2019.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Mire Bulja na članak 8.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., većinom glasova /96 „za“, 7 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Zakon o genetski modificiranim organizmima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

49.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
49.1.    IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJAPRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA
49.2.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
49.3.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA
49.4.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
49.5.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
49.6.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
49.7.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
49.8.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA, IMENOVANJU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE
49.9.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA
O aktima od 49.1. do 49.9.  provedena je objedinjena rasprava.
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio predložene odluke.
Rasprava je zaključena 12. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019. objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /105 „za“/ donio sljedeće odluke:
49.1.        ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA 
Razriješena je članica Odbora za obranu Hrvatskoga sabora Ana Komparić Devčić, na osobni zahtjev.
49.2.        ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA I RAZRJEŠENJU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
Razriješeni su potpredsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora dr. sc. Damir Tomić, te član Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Saša Đujić.
Za potpredsjednika Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora izabran je Saša Đujić. 
49.3.        ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora Dražen Barišić.
Za člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora izabran je Dražen Srpak.

49.4.        ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT  HRVATSKOGA SABORA        
Razriješena je članica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora Ana Komparić Devčić, na osobni zahtjev.
49.5.        ODLUKU O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNICE I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANICA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je potpredsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora Sabina Glasovac.
Za potpredsjednika Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora izabran je  dr. sc. Damir Tomić, a za članove Odbora izabrani su Sabina Glasovac i dr. sc. Goran Marić.
Dana 10. srpnja 2019. dužnost članice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora prestala je obnašati dr. sc. Marija Alfirev, zbog prestanka zastupničkog mandata. Dana 1. prosinca 2019. dužnost članice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Sunčana Glavak, zbog prestanka zastupničkog mandata.
49.6.        ODLUKU O IZBORU PREDSJEDNIKA I PRESTANKU MANDATA PREDSJEDNICE ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
Za predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora izabran je se dr. sc. Goran Marić.
Dana 1. prosinca 2019. dužnost predsjednice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora prestala je obnašati Sunčana Glavak, zbog prestanka zastupničkog mandata.
49.7.        ODLUKU O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora izabran je Arsen Bauk.
Dana 10. srpnja 2019. dužnost članice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora prestala je obnašati dr. sc. Marija Alfirev, zbog prestanka zastupničkog mandata.
49.8.        ODLUKA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANA, IMENOVANJU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANICE IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE
Razriješen je zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative Stjepan Čuraj.
Za zamjenika člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative imenovan je Dražen Srpak, a za člana Izaslanstva imenovan je Stjepan Čuraj.
Dana 1. prosinca 2019. dužnost članice Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative prestala je obnašati Sunčana Glavak zbog prestanka zastupničkog mandata.
49.9.        ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora Daniel Glunčić.

50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I NJEZINIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I JAPANA, S DRUGE, drugo čitanje, P.Z. br. 774 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.
Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Miro Kovač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras, dr. sc. Miro Kovač, Joško Klisović, Branko Bačić, Miro Bulj, u završnoj raspravi Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, Gordan Maras, Anđelko Stričak, Joško Klisović, dr. sc. Goran Marić, dr. sc. Miro Kovač, Miro Bulj, Josip Borić, Grozdana Perić, Marko Sladoljev, Branko Bačić, Davor Lončar i Stevo Culej. 
Rasprava je zaključena 13. prosinca 2019.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019., jednoglasno /111 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Japana, s druge, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
O aktima pod 51. i 52. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.

51.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
Podnositelj akta je Hrvatski olimpijski odbor na temelju članka 75. stavka 4. Zakona o sportu.
Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019. većinom glasova /78 „za“,  21 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2018. godinu.

52.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2018. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Podnositeljica akta je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti na temelju članka 7. Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 13. prosinca 2019. većinom glasova /104 „za“,  2 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2018. godini.

Sjednica je zaključena 13. prosinca 2019. godine u 13.33 sati.

TAJNIK SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
Ivan Bukarica

PREDSJEDNIK    HRVATSKOGA SABORA
Gordan Jandroković

Preuzimanje zapisnika