12. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIK DVANAESTE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

 

 

održane 24., 25., 26. travnja, 2., 3., 7., 8., 9., 10., 29., 30., 31. svibnja, 5., 6., 7., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 26., 27., 28. lipnja, 3., 4., 5., 9., 10., 11. i 12. srpnja 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagreb, travanj - svibanj - lipanj - srpanj 2019.

 

HRVATSKI SABOR

Zapisnik

 

dvanaeste sjednice održane 24., 25., 26. travnja, 2., 3., 7., 8., 9., 10., 29., 30., 31. svibnja, 5., 6., 7., 12., 13., 14., 17., 18., 19., 26., 27., 28. lipnja, 3., 4., 5., 9., 10., 11. i 12. srpnja 2019.


Sjednicu Hrvatskoga sabora, 24. travnja 2019., u 9.30 sati otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

Zapisnik 11. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

 

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
 

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.

Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.

U konačni prijedlog dnevnog reda uvrštene su tri nove točke, a to su:

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, prvo čitanje, P.Z. br. 633

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 634

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z. br. 635

Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.

Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točki:  

 1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 850/2004 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 632.

Zastupnik Nikola Grmoja imao je primjedbu na redoslijed rasprava točaka dnevnoga reda.

Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđen dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

 

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 9. svibnja 2019., dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA (CERN) O DODJELI STATUSA PRIDRUŽENOG ČLANA U CERN-U, drugo čitanje, P.Z. br. 639

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 640

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 636

4.         PRIJEDLOG ZAKONA O MEHANIZMIMA RJEŠAVANJA POREZNIH SPOROVA U EUROPSKOJ UNIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 637

5.         PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 638 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

6.        a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRIJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE

7.         a) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE                                                                                                                                  

b) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I    INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE                                                                                                                                   

c) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I  INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

8.         IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2018. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

9.         IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2018. GODINI - podnositelj: Glavni državni odvjetnik

10.       PROGRAMSKO I  FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor.

 

Dana 31. svibnja 2019., dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POPISU POLJOPRIVREDE 2020., hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 648 /čl. 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora/

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, prvo čitanje, P.Z. br. 649

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 515

4.         PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST d.d., prvo čitanje, P.Z. br. 642

5.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I JAPANA O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA, drugo čitanje, P.Z. br. 646

6.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/352 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. VELJAČE 2017. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PRUŽANJE LUČKIH USLUGA I ZAJEDNIČKIH PRAVILA O FINANCIJSKOJ TRANSPARENTNOSTI LUKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 595

7.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 603

8.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA, drugo čitanje,  P.Z.  br. 622

9.         PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1257/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. STUDENOGA 2013. O RECIKLIRANJU BRODOVA I O IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1013/2006 I DIREKTIVE 2009/16/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 647

10.       PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2018. GODINU

11.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2018. GODINU

12.       IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2018. GODINE

13.       POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2018. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

14.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 641 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

15.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 644 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a.
 

Dana 6. lipnja 2019., dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 606

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, drugo čitanje, P.Z. br. 607

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA, drugo čitanje,  P.Z. br.  608

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 617

5.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, drugo čitanje, P.Z. br. 618

6.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z. br. 620

7.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DOPUNSKOG PROTOKOLA IZ NAGOYE I KUALA LUMPURA O ODGOVORNOSTI I NAKNADI ŠTETE UZ PROTOKOL O BIOLOŠKOJ SIGURNOSTI (KARTAGENSKI PROTOKOL), drugo čitanje, P.Z. br. 650

8.         IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

9.         GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Dana 14. lipnja 2019., dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZABRANI I SPRJEČAVANJU OBAVLJANJA NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 645 /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 643 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 602

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU, drugo čitanje, P.Z. br. 610

5.         PRIJEDLOG ZAKONA O POMILOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 651

6.         PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA 2019. - 2026.            

7.         IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2018. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

8.         PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENICE GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA - predlagatelj: glavni državni revizor

9.         IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 2018. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

10.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, drugo čitanje, P.Z. br. 633                                                                   

  11.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, drugo čitanje, P.Z. br. 634                                                                                        

 12.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 554                                                                                

13.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 573                                                                      

 14.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENOJ MJERI U PODRUČJU OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, drugo čitanje, P.Z. br. 609                                                                                        

15.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI,  drugo čitanje, P.Z. br. 629                                                                    

16.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE BASELSKE KONVENCIJE O NADZORU PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA I NJEGOVU ODLAGANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 652.

 

Dana 28. lipnja 2019., dnevni red dopunjen je točkama:

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 660     /čl. 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora/ 

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 654 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a   /čl. 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora/

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, prvo čitanje,  P.Z. br. 657

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 598   

5.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O  KRIVOTVORENJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA I SLIČNIM KAŽNJIVIM DJELIMA KOJA UKLJUČUJU PRIJETNJE JAVNOM ZDRAVLJU,  drugo čitanje, P.Z. br. 655

6.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 656  

7.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, prvo čitanje, P.Z.E. 659                                  

8.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, prvo čitanje,  P.Z. br. 661 

9.         PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA,  prvo čitanje, P.Z. br. 662

10.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 628

11.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA, drugo čitanje,   P.Z. br. 619   

12.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, drugo čitanje, P.Z. br. 649

13.       PRIJEDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA RAZDOBLJE 2019. - 2025.  

14.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU

15.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI LITVI

16.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“

17.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“

18.       PRIJEDLOG ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTIMA U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-a

19.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P. Z. br. 653 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

20.       PRIJEDLOG ZAKONA O TRANSPARENTNOSTI TROŠKOVA U OBAVLJANJU JAVNIH DUŽNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 658 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

21.       GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HBOR-A ZA 2018. GODINU -  podnositelj: Hrvatska banka za obnovu i razvitak

22.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju

23.       IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNIH USTANOVA KOJE UPRAVLJAJU NACIONALNIM PARKOVIMA I PARKOVIMA PRIRODE - podnositelj: Državni ured za reviziju

24.       GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

25.       PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji:  jedna petina zastupnika u Hrvatskom saboru   

26.       PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

27.       PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun

28.       IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „67 JE PREVIŠE“ - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
 

Dana 4. srpnja 2019., dnevni red dopunjen je točkom:

1.         PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA LOVRI KUŠČEVIĆU, MINISTRU UPRAVE U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 43 zastupnika u Hrvatskome saboru.
 

Dana 5. srpnja 2019., dnevni red dopunjen je točkama:

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 664     

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 665             

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 666    

4.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 616       

5.         IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2018. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA  

6.         IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2018. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija

7.         GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2018. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

8.         IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

9.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 663 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj.

 

Dana 10. srpnja 2019., dnevni red dopunjen je točkom:

1.         a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENICE PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICE PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE.

  

Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

 

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 622

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT NACIONALNOG SUFINANCIRANJA EU FONDOVA U RAZDOBLJU OD 2014. DO 2020. GODINE/B, drugo čitanje, P.Z. br. 627

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 628

4.         PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

5.         PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/161 OD 2. LISTOPADA 2015. O DOPUNI DIREKTIVE 2001/83/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA UTVRĐIVANJEM DETALJNIH PRAVILA ZA SIGURNOSNE OZNAKE NA PAKIRANJIMA LIJEKOVA ZA HUMANU PRIMJENU, prvo čitanje P.Z. E. br. 596

6.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 616

7.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 619

8.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. 598

9.         PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 544 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

10.       PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 629

11.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2018. GODINU

12.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 625

13.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 626

14.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 850/2004 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 632

15.       PRIJEDLOG  ZAKLJUČKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA (”NARODNE NOVINE”, BROJ 37/2014) - predlagatelj: Klub zastupnika HSS-a

16.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z. br. 449 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

17.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 558

18.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

19.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, prvo čitanje, P.Z. br. 633

20.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 634

21.       POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2017. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

22.       POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

23.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 446 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

24.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

25.       IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2018. GODINI

26.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 533 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e

27.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje,  P.Z. br. 332 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

28.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu

29.       IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala

30.       MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV O ZAHTJEVU ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

31.       PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z. br. 635   

32.       PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DUŽNIKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PRIJENOSA TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z. br. 222 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

33.       a) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE;                                                           b) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE;
c) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I  INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE;

34.       IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2017. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

35.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

36.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA (CERN) O DODJELI STATUSA PRIDRUŽENOG ČLANA U CERN-u, drugo čitanje, P.Z. br. 639

37.       PRIJEDLOG ZAKONA O MEHANIZMIMA RJEŠAVANJA POREZNIH SPOROVA U EUROPSKOJ UNIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 637

38.       PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 347. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 89. STAVKA 7. I ČLANKA 303. PRETHODNOG KAZNENOG ZAKONA („NARODNE NOVINE, BR. 110/97., 27/98. - ISPRAVAK, 50/00. - ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 129/00., 51/01., 11/03., 190/03. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 105/04., 84/05. - ISPRAVAK, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. I 77/11. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) – SADA ČLANKA 293. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 87. STAVKA 6. I 305. KAZNENOG ZAKONA NA SNAZI OD 1. SIJEČNJA 2013. GODINE („NARODNE NOVINE“, BR. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ISPRAVAK I 101/17.), POVEZANO S ČLANKOM 4. STAVKOM 2. ZAKONA O SUDOVIMA („NARODNE NOVINE“ BR. 28/13. I 33/15.), ČLANKOM 1.A, ČLANKOM 3. I ČLANKOM 4. KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE O KORUPCIJI („NARODNE NOVINE“, BR. 11/00.) I DRUGIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA, ČLANKOM 31. I ČLANKOM 141. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („NARODNE NOVINE“, BR. 85/10 – PROČIŠĆENI TEKST I 5/14. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE)  - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo

39.       PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA – predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

40.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 636

41.       PRIJEDLOG ZAKONA O SAMOOPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 360 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

42.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU  - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

43.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 640

44.       LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a - podnositelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

45.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 515

46.       PRIJEDLOG ZAKONA O POPISU POLJOPRIVREDE 2020., S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 648

47.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU - podnositelj: povjerenik za informiranje

48.       a)  PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRIJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE
b)PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG  VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE      

49.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 603

50.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 400 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

51.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 606

52.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, drugo čitanje, P.Z. br. 607

53.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA, drugo čitanje, P.Z. br.  608

54.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z. br. 620

55.       PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 

56.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA, drugo čitanje, P.Z.  br. 622

57.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, prvo čitanje, P.Z. br. 649

58.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2018. GODINU

59.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE NACIONALNE SIGURNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

60        PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br.460 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

61.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I JAPANA O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA, drugo čitanje, P.Z. br. 646

62.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK, prvo čitanje,  P.Z. br. 324 - predlagateljica: zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić

63.       IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA         

64.       IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

65.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/352 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. VELJAČE 2017. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PRUŽANJE LUČKIH USLUGA I ZAJEDNIČKIH PRAVILA O FINANCIJSKOJ TRANSPARENTNOSTI LUKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 595

66.       PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1257/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. STUDENOGA 2013. O RECIKLIRANJU BRODOVA I O IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1013/2006 I DIREKTIVE 2009/16/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 647

67.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DOPUNSKOG PROTOKOLA IZ NAGOYE I KUALA LUMPURA O ODGOVORNOSTI I NAKNADI ŠTETE UZ PROTOKOL O BIOLOŠKOJ SIGURNOSTI (KARTAGENSKI PROTOKOL), drugo čitanje, P.Z. br. 650

68        PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I POSEBNOM OPOREZIVANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 424 - predlagatelj: Klub zastupnika HSS-a

69.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 617

70.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, drugo čitanje, P.Z. br. 618

71.       IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 

72.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z. 354 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

73.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZABRANI I SPRJEČAVANJU OBAVLJANJA NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 645

74.       IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2018. GODINE

75.       PRIJEDLOG ZAKONA O TOPLINARSTVU, prvo čitanje,  P.Z. br. 450 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista  

76.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU, drugo čitanje, P.Z. br. 610

77.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, drugo čitanje, P.Z. br. 633   

78.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI,  drugo čitanje, P.Z. br. 634                                                                                       

79.       PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 401 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

80.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI,  drugo čitanje, P.Z. br. 629 

81.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 602                                                                

82.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU, drugo čitanje,  P.Z. br. 554

83.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 573 

84.       IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2017. GODINU

85.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENOJ MJERI U PODRUČJU OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, drugo čitanje, P.Z. br. 609 

86.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 325  -  predlagatelji: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a

87.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE BASELSKE KONVENCIJE O NADZORU PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA I NJEGOVU ODLAGANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 652

88.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O  KRIVOTVORENJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA I SLIČNIM KAŽNJIVIM DJELIMA KOJA UKLJUČUJU PRIJETNJE JAVNOM ZDRAVLJU,  drugo čitanje, P.Z. br. 655

89.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova                                                                                                                          

90.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 619   

91.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, drugo čitanje, P.Z. br. 649 

92.       PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 662  

93.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 598             

94.       PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENICE GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA - predlagatelj: glavni državni revizor

95.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 322 - predlagatelj: zastupnik Ranko Ostojić

96.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 660           

97.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU

98.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI LITVI

99.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“

100.     PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“

101.     PRIJEDLOG ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTIMA U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-a

102.     IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „67 JE PREVIŠE“ - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav                                                                                                                      

103.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, prvo čitanje,  P.Z. br. 657

104.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 656

105.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje,  P.Z.E. br. 628

106.     PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun

107.     PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

108.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, prvo čitanje,  P.Z. br. 528 - predlagatelj: zastupnik Arsen Bauk

109.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 616       

110.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, prvo čitanje, P.Z.E. 659                                       

111.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, prvo čitanje,  P.Z. br. 661

112.     PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA SPORTA 2019. - 2026.

113. a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENICE PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE;
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICE PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE. 

 

 

TOČKE O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA NA 12. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA:

 1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 517 
   
 2. IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
   
 3. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
   
 4. IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
   
 5. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
   
 6. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
   
 7. IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE  OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
   
 8. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRT-a TE PROVEDBI NADZORA ZAKONITOSTI RADA I POSLOVANJA HRT-a ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositeljica: Hrvatska radiotelevizija
   
 9. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2017. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
   
 10. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
   
 11. IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA :
  a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2018. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
  d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2018. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
   
 12. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 570 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
   
 13. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 597 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
   
 14. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 604 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
   
 15. PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P. Z. br. 630 - predlagatelj: zastupnik Hrvoje Zekanović
   
 16. IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2017. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
   
 17. GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2016. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
   
 18. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 11 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
   
 19. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, prvo čitanje, P.Z. br. 227 - predlagateljica: zastupnica dr. sc. Ines Strenja
   
 20. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 340 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a
   
 21. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 201 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a
   
 22. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 353 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a
   
 23. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 391 - predlagatelj: Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a
   
 24. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 425 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
   
 25. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENIM MJERAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SLOBODNO ODLUČIVANJE O RAĐANJU DJECE,, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P. Z. br. 567 - predlagatelj: zastupnik dr. sc. Mirando Mrsić
   
 26. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 564 – predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
   
 27. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 331 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
   
 28. PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 50 zastupnika u Hrvatskome saboru
   
 29. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPUŠTANJU HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
 30. IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2016. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
   
 31. IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2017. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
   
 32. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 638 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a
   
 33. IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2018. - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
   
 34. IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2018. GODINI - podnositelj: Glavni državni odvjetnik
   
 35. PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
   
 36. PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST d.d., prvo čitanje, P.Z. br. 642 
   
 37. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA ZA 2018. GODINU
   
 38. POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2018. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
   
 39. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 644 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a
   
 40. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
   
 41. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
   
 42. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 643 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
   
 43. PRIJEDLOG ZAKONA O POMILOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 651
   
 44. IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2018. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
   
 45. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
   
 46. PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 654 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
   
 47. PRIJEDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA RAZDOBLJE 2019. – 2025. 
   
 48. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, PZ. br. 653 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
   
 49. PRIJEDLOG ZAKONA O TRANSPARENTNOSTI TROŠKOVA U OBAVLJANJU JAVNIH DUŽNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 658 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
   
 50. GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
   
 51. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
   
 52. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNIH USTANOVA KOJE UPRAVLJAJU NACIONALNIM PARKOVIMA I PARKOVIMA PRIRODE - podnositelj: Državni ured za reviziju
   
 53. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
   
 54. PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: jedna petina zastupnika u Hrvatskome saboru
   
 55. PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA LOVRI KUŠČEVIĆU, MINISTRU UPRAVE U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 43 zastupnika u Hrvatskome saboru
   
 56. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 664 
   
 57. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 665
   
 58. PRIJEDLOG ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 666
   
 59. IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2018. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA 
   
 60. IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2018. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
   
 61. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2018. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
   
 62. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
   
 63. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 663 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

Popis izostavljenih akata iz dnevnog reda 12. sjednice /prestankom djelovanja Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e nije bilo ovlaštenog predlagatelja/:

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STAROST, prvo čitanje, P.Z. br. 347 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

2.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 226 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e                                                                                      

3.         PRIJEDLOG OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z.br. 631 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

4.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, prvo čitanje, P.Z. br. 611 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

5.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA, prvo čitanje, P.Z. br. 568 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

6.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 232 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

7.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, prvo čitanje, P.Z. br. 641 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

8.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 346 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

9.         PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 390 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e.

AKTUALNO PRIJEPODNE

 

Zastupnica Dragana Jeckov  postavila je pitanje prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja u svezi smjernica za izradu Mreže školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja.
Odgovorila je ministrica znanosti i obrazovanja.

Zastupnik dr. sc. Tomislav Sokol postavio je pitanje mr. sc. Marku Paviću, ministru rada i mirovinskoga sustava u svezi mirovinske reforme.
Odgovorio je ministar rada i mirovinskoga sustava.

Zastupnik Gordan Maras najavio je pitanje Tomislavu Tolušiću, potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru poljoprivrede u svezi aktualne političke situacije, a budući da ministar nije bio nazočan na sjednici Sabora,  o postavljenom pitanju izjasnio se mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Kažimir Varda postavio je pitanje dr. sc. Goranu Mariću, ministru državne imovine u svezi naknade za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.
Odgovorio je ministar državne imovine.

Zastupnik prof. dr. sc. Ivan Lovrinović postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi potpisivanja aneksa ugovora o najmu poljoprivrednog zemljišta društvima u sustavu bivšeg Agrokora, a današnje Fortenove.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Miro Bulj, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi izvoza mlijeka u Kinu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Ante Plazonić, postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi financiranja i izgradnje rotora Remetinec.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnica prof. dr. sc. Romana Jerković, postavila je pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi stanja u zdravstvenom sustavu.
Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnik Josip Đakić, postavio je pitanje Tomi Medvedu, ministru hrvatskih branitelja u svezi donošenja novog Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.
Odgovorio je ministar hrvatskih branitelja.

Zastupnik Veljko Kajtazi, postavio je pitanje Lovri Kuščeviću, ministru uprave u svezi izbora za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Odgovorio je ministar uprave.

Zastupnica Bruna Esih, postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi odnosa Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini,  radi otvaranja migrantskog centra u BiH uz granicu sa Hrvatskom.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Ivan Ćelić, postavio je pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi projekta izgradnje nacionalne dječje bolnice.
Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnik prof. dr. sc. Božo Ljubić, postavio je pitanje Lovri Kuščeviću, ministru uprave u svezi ostvarivanja biračkog prava birača s prebivalištem u BiH na izborima za EU parlament.
Odgovorio je ministar uprave.

Zastupnica Sunčana Glavak, postavila je pitanje Nadi Murganić, ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u svezi nasilja u obitelji.
Odgovorila je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Zastupnik Stjepan Čuraj, postavo je pitanje Lovri Kuščeviću, ministru uprave u svezi zapošljavanja u državne i javne službe, te izradi novog jedinstvenog Zakona o državnim službenicima i namještenicima.
Odgovorio je ministar uprave.

Zastupnica Marijana Balić, postavila je pitanje Gabrijeli Žalac, ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svezi novog prijedloga kohezijske politike koji bi pojednostavio korištenje EU fondova.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Zastupnica Sabina Glasovac, postavila je pitanje prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja u svezi eksperimentalnog programa „Škola za život“.
Odgovorila je ministrica znanosti i obrazovanja.

Zastupnik Krešo Beljak, postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi izvoza mlijeka u Kinu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica Branka Juričev-Martinčev postavila je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u svezi onečišćenja rijeke Orašnice.
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.

Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi stanja u brodogradilištima Uljanik i 3. maj.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Pero Ćosić postavio je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u svezi Projekta aglomeracije.
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.

Zastupnica Sonja Čikotić postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi natječaja Ministarstva vanjskih i europskih poslova za časnike za vezu tijekom predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Joško Klisović postavio je pitanje mr. sc. Mariji Pejčinović Burić, potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske i ministrici vanjskih i europskih poslova u svezi slobode medija u Hrvatskoj
Odgovorila je potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova.

Zastupnica Željka Josić postavila je pitanje Lovri Kuščeviću, ministru uprave u svezi kršenja Zakona o lokalnoj samoupravi.
Odgovorio je ministar uprave.

Zastupnik Ranko Ostojić postavio je pitanje dr. sc. Davoru Božinoviću, ministru unutarnjih poslova u svezi ispunjavanja uvjeta za tehničku evaluaciju za ulazak Hrvatske u schengenski prostor.
Odgovorio je ministar unutarnjih poslova.

Zastupnik Branko Hrg postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi osiguranja obavljanja javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnik Božo Petrov postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o funkcioniranju državne i lokalne vlasti.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnik Emil Daus postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi slobode medija u Hrvatskoj.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Zastupnica dr. sc. Marija Alfirev postavila je pitanje Nadi Murganić, ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u svezi statusa Centra za autizam Zagreb.
Odgovorila je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Zastupnik Martin Baričević postavio je pitanje dr. sc. Goranu Mariću, ministru državne imovine u svezi provedbe Zakona o upravljanju državnom imovinom.
Odgovorio je ministar državne imovine.

Zastupnik mr. sc. Miro Totgergeli postavio je pitanje Darku Horvatu, ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta o poticanju istraživanja i inovacija za mlade poduzetnike.
Odgovorio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje prof. dr. sc. Milanu Kujundžiću, ministru zdravstva u svezi Imunološkog zavoda.
Odgovorio je ministar zdravstva.

Zastupnik Ivan Vilibor Sinčić postavio je pitanje dr. sc. Tomislavu Ćoriću, ministru zaštite okoliša i energetike u svezi poskupljenja cijena struje i goriva.
Odgovorio je ministar zaštite okoliša i energetike.

Zastupnik Damir Felak postavio je pitanje Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture u svezi željezničkih projekata financiranim sredstvima iz EU fondova.
Odgovorio je ministar mora, prometa i infrastrukture.

Zastupnik Dražen Milinković postavio je pitanje Gabrijeli Žalac, ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svezi omogućavanja brzog pristupa internetu u ruralnim područjima Hrvatske.
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Zastupnik Bojan Glavašević postavio je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske o cijeni najma stana u Zagrebu.
Zastupnik nije dobio odgovor na postavljeno zastupničko pitanje.

Zastupnica Anka Mrak-Taritaš postavila je pitanje mr. sc. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske u svezi Zakona o prekidu trudnoće i pravu žene na izbor.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.     

IZNOŠENJE STAJALIŠTA KLUBA ZASTUPNIKA

 

Dana 24. travnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/ i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a. 

Dana 25. travnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Ante Pranić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Dana 26. travnja 2019. godine stajalište je iznijela zastupnica Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a.

Dana 2. svibnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici:  Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i  Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika.

Dana 3. svibnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj  u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Dana 7. svibnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Bojan Glavašević u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 8. svibnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.

 

Dana 9. svibnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Nenad Stazić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 10. svibnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Dana 29. svibnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Siniša Varga /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Dana 30. svibnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika.

Dana 31. svibnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika.

Dana 5. lipnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Stjepan Kovač u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Marin Škibola /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/,  Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 6. lipnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Dana 7. lipnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku.

Dana 12. lipnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/ , Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Dana 13. lipnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, doc. dr. sc. Marko Vučetić uime Kluba nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.  

Dana 14. lipnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 17. lipnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 18. lipnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, prof. dr. sc. Romana Jerković u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 19. lipnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a.

Dana 26. lipnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Lovrinović  /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/ , dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 27. lipnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: dr. sc. Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Giovanni Sponza u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 28. lipnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.  

Dana 3. srpnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Marin Škibola /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, prof. dr. sc. Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Dana 4. srpnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 9. srpnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Dana 10. srpnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Nenad Stazić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Dana 11. srpnja 2019. godine stajalište su iznosili zastupnici: Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

 

 

- Dana 2. svibnja 2019. zastupnici su minutom šutnje odali počast dvanaestorici hrvatskih redarstvenika ubijenih 2. svibnja1991. u Borovu Selu.
 

- Dana 8. svibnja 2019., predsjedatelj, akademik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskoga sabora, pozdravio je izaslanstvo Parlamentarne komisije za gospodarski razvoj, infrastrukturu, industriju i regionalni razvoj Republike Kosova.

- Dana 10. srpnja 2019., predsjedatelj, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednik Hrvatskoga sabora, pozdravio je izaslanstvo Centra za ratne i mirovne studije Sveučilišta u Norwichu.

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

 

1.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA, prvo čitanje, P.Z. br. 622

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.

Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić,  državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Miro Kovač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Za repliku se javio zastupnik Davor Vlaović.

Rasprava je zaključena 24. travnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /108 „za“, 3 „protiv“,  12 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O FINANCIRANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA PROJEKT NACIONALNOG SUFINANCIRANJA EU FONDOVA U RAZDOBLJU OD 2014. DO 2020. GODINE/B, drugo čitanje, P. Z. br. 627

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije.

Predstavnica predlagatelja Spomenka Đurić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Mateljan u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj, Nikola Grmoja, Josip Borić, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnik Mosta nezavisnih lista i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Spomenka Đurić, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Za repliku su se javili zastupnici: Sonja Čikotić, Davor Vlaović, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić, Ivan Šuker i Branko Bačić. 

Rasprava je zaključena 24. travnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /108 „za“, 16 „suzdržanih“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt nacionalnog sufinanciranja EU fondova u razdoblju od 2014. do 2020. godine/B, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

3.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 628

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a i prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Rasprava je zaključena 24. travnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja  2019., većinom glasova /117 „za“, 6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

4.         PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Nikola Grmoja, dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, obrazložila je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja i prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime predlagatelja, dr. sc. Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba  zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Joško Klisović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović, dr. sc. Ines Strenja, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Ivan Pernar, Božo Petrov, Ivan Pernar u ime Kluba  zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Za replike su se javili zastupnici: Joško Klisović, Nikola Grmoja, dr. sc. Ines Strenja, Hrvoje Zekanović, Ivan Vilibor Sinčić, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Josip Borić, dr. sc. Zlatko Hasanbegović, Ivan Pernar, Branko Bačić, Marko Sladoljev, Sonja Čikotić i Božo Petrov.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivan Pernar u ime Kluba  zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Rasprava je zaključena 24. travnja 2019.

Predstavnik predlagatelja suglasio se sa predloženim amandmanima. Predstavnica Vlade Republike Hrvatske nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman koji je podnio zastupnik Miro Bulj na točku 2., te amandmane identičnog sadržaja na točku 3. koje su podnijeli Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista, zastupnici Božo Petrov, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Hrvoje Runtić, Tomislav Panenić, Sonja Čikotić, Miro Bulj, Nikola Grmoja, dr. sc. Ines Strenja, Marko Sladoljev, prof. dr. sc. Robert Podolnjak i Ante Pranić.

Prije glasovanja stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.  

Hrvatski sabor, 9. svibnja 2019., većinom glasova /20 „za“, 78 „protiv“,  4 „suzdržana“/  nije donio Odluku o izmjeni Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru.

5.         PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) 2016/161 OD 2. LISTOPADA 2015. O DOPUNI DIREKTIVE 2001/83/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA UTVRĐIVANJEM DETALJNIH PRAVILA ZA SIGURNOSNE OZNAKE NA PAKIRANJIMA LIJEKOVA ZA HUMANU PRIMJENU, prvo čitanje P.Z. E. br. 596

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

Za replike su se javili zastupnici: Siniša Varga, Gordan Maras, Hrvoje Zekanović i Saša Đujić.  

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Rasprava je zaključena 25. travnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja  2019., većinom glasova /121 „za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 od 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

6.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 616

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Petar Škorić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a, Bernarada Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a, Saša Đujić,  doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović,  Tomislav Lipošćak, Ante Bačić, Siniša Varga, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Ivica Mišić, Josip Borić, Ljubica Maksimčuk, Davor Vlaović, u završnoj raspravi Petar Škorić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Saša Đujić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Tomislav Žagar, Vlaho Orepić, Anđelko Stričak, Davor Vlaović, Damir Felak, Petar Škorić, Branko Bačić, dr. sc. Josip Križanić, Domagoj Mikulić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Pero Ćosić, Ivica Mišić, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Damir Mateljan, dr. sc. Marija Alfirev, Marko Vešligaj, Željko Glasnović, Bernarda Topolko, Tomislav Saucha, prof. dr. sc. Vesna Bedeković, Tomislav Lipošćak, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Ljubica Maksimčuk, Siniša Varga, Željko Lenart, Ivica Mišić, Ante Babić i Josip Borić.   

Rasprava je zaključena 25. travnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /81 „za“, 39 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

7.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 619

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Petar Škorić i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Marija Alfirev, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Ranko Ostojić i Petar Škorić.  

Rasprava je zaključena 25. travnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /81 „za“, 5 „protiv“, 37 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

8.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. 598

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 25. travnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /112 „za“, 10 „suzdržanih“/,  sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

9.         PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, prvo čitanje, P.Z. br. 544 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dragica Vranješ u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te u pojedinačnoj raspravi i u ime predlagatelja dr. sc. Branimir Bunjac.

 Za replike su se javili zastupnici: Marko Sladoljev, dr. sc. Branimir Bunjac i Nikola Grmoja,

Rasprava je zaključena 25. travnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /78 „za“, 13 „protiv“, 19 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

10.       PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 629

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Saucha u ime Kluba zastupnika HNS-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Gordan Maras, Grozdana Perić, Josip Borić, Branko Bačić i Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, Grozdana Perić, Ante Babić, Zdravko Ronko, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Branko Bačić i Domagoj Mikulić.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, te Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 26. travnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., jednoglasno /122 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

11.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2018. GODINU

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 7. Zakona o protuminskom djelovanju.

Raspravu je proveo Odbor za obranu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnici podnositelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova i Zdravko Jakop, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno su obrazložili Izvješće.

U ime Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, izvješće je obrazložio zastupnik Petar Škorić, potpredsjednik Odbora.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Saša Đujić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Petar Škorić i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za replike su se javili zastupnici: Siniša Varga, Anđelko Stričak, Anka Mrak-Taritaš, Alen Prelec, Grozdana Perić, Marko Sladoljev, Davor Ivo Stier i Saša Đujić.

Rasprava je zaključena 26. travnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /115 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2018. godinu.

12.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 625

13.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 626

Primjedbu na objedinjenu raspravu imao je zastupnik Hrvoje Zekanović, te se nakon  glasovanja prihvatilo da se o aktima pod 12. i 13. provede objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Saša Đujić, Hrvoje Zekanović, Gordan Maras, Branko Bačić,  mr. sc. Miro Totgergeli, u završnoj raspravi Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a,  i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac, Hrvoje Zekanović, Stjepan Čuraj, dr. sc. Josip Križanić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Davor Vlaović, Saša Đujić, Tomislav Žagar, Gordan Maras, dr. sc. Marija Alfirev, Ivan Kirin, prof. dr. sc. Branko Grčić, Davor Vlaović, Branko Bačić, Tomislav Panenić, Ivan Šuker, mr. sc. Miro Totgergeli,   

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Rasprava je zaključena 2. svibnja 2019.
 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 625

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /80 „za“, 28 „protiv“, 14 „suzdržanih“/,  donio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 626

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /79 „za“, 30 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o tržištu električne energije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

14.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 850/2004 O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 632

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U ime Odbora za zaštitu okoliša i prirode izvješće je obrazložio zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Odbora.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Saša Đujić.

Za repliku se javio zastupnik Davor Vlaović.

Rasprava je zaključena 2. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /105 „za“, 16 „suzdržanih“/  donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

15.       PRIJEDLOG  ZAKLJUČKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA (”NARODNE NOVINE”, BROJ 37/2014) - predlagatelj: Klub zastupnika HSS-a

Predlagatelj akta je Klub zastupnika HSS-a.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja zastupnik Davor Vlaović, dodatno  je obrazložio Prijedlog zaključka.   

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Saša Đujić, u ime predlagatelja Davor Vlaović, te Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: Damir Felak, Davor Vlaović, Saša Đujić, Gordan Maras, Mladen Madjer, Davor Lončar, Tomislav Panenić i Bernarda Topolko.

Rasprava je zaključena 2. svibnja 2019.

Hrvatski sabor, 9. svibnja 2019., većinom glasova /39 „za“, 75 „protiv“/, sukladno prijedlogu radnog tijela, nije prihvatio Prijedlog zaključka o izmjeni Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (”Narodne novine”, broj 37/2014 ), iz razloga navedenih u izvješću radnog tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

16.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z. br. 449 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja zastupnik Tomislav Panenić, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, obrazložio je mišljenje Vlade.           

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Panenić u ime predlagatelja i u pojedinačnoj raspravi, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, te Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Tomislav Panenić, Davor Vlaović, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ljubica Maksimčuk i Damir Felak.

Rasprava je zaključena 2. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /79 „za“, 14 „protiv“, 18 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

17.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 558

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Kristian Turkalj, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Gordan Maras, Saša Đujić, Miro Bulj, Josip Borić i dr. sc. Kristian Turkalj, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Siniša Varga, Saša Đujić, Davor Vlaović, dr. sc. Marija Alfirev, Marko Sladoljev, Josip Borić, Anđelko Stričak i Goran Aleksić.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane zastupnika Peđe Grbina na članak 29. dodani novi stavak 3. i Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 3. stavak 3., članak 9. stavak 1., članak 14. stavak 5., članak 16. stavak 2., članak 19. , članak 21. i na članak 23. stavak 2.

Rasprava je zaključena 3. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /82 „za“, 36 „suzdržanih“/donio Zakon o pravosudnoj akademiji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

18.       PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac, dodatno  je obrazložio Prijedlog zaključka.    

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, obrazložio je mišljenje Vlade.         

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Marin Škibola, u završnoj raspravi Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, dr. sc. Branimir Bunjac u ime predlagatelja, te Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, dr. sc. Branimir Bunjac, Grozdana Perić, Marin Škibola i Goran Aleksić.

Rasprava je zaključena 3. svibnja 2019.

Hrvatski sabor, 9. svibnja 2019., većinom glasova /12 „za“, 79 „protiv“, 12 „suzdržanih“/, nije prihvatio Prijedlog zaključka o upućivanju zahtjeva Državnom uredu za reviziju za obavljanje revizije u Hrvatskoj narodnoj banci, iz razloga navedenog u mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

19.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, prvo čitanje, P.Z. br. 633

20.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 634

O aktima pod 19. i 20. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Predstavnik predlagatelja Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio predložene akte.

U ime Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo izvješće je obrazložila zastupnica Bernarda Topolko, predsjednica Odbora.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a, Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Davor  Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Saša Đujić, Tomislav Lipošćak, Gordan Maras, Branko Bačić, Domagoj Mikulić, dr. sc. Marija Alfirev, Davor Lončar, Sabina Glasovac, Stevo Culej i Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za replike su se javili zastupnici: Marko Sladoljev, Tomislav Lipošćak, Ivan Ćelić, Kažimir Varda, Anka Mrak-Taritaš, Siniša Varga, Branko Bačić, Domagoj Mikulić, Ante Babić, Gordan Maras, Saša Đujić, Božica Makar, Alen Prelec, Davor Lončar, Sabina Glasovac, dr. sc. Marija Alfirev, Tomislav Žagar, Ivica Mišić, Sanja Putica, Davor Vlaović i Stevo Culej.    

Rasprava je zaključena 7. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /107 „za“, 1 „protiv“, 15 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 634

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /107 „za“, 12 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

21.       POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2017. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

22.       POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

O aktima pod 21. i 22. provedena je objedinjena rasprava.

Podnositeljica akata je Hrvatska narodna banka na temelju članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik podnositeljice Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, dodatno je obrazložio podnesene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Klub zastupnika HDZ-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Saša Đujić, dr. sc. Branimir Bunjac, Marin Škibola, Hrvoje Zekanović, Josip Borić, u završnoj raspravi prof. dr. sc. Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, te Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke.

Za replike su se javili zastupnici: Marin Škibola, dr. sc. Branimir Bunjac, Goran Aleksić, Saša Đujić, mr. sc. Boris Lalovac, Grozdana Perić, prof. dr. sc. Branko Grčić, Tomislav Žagar, Ivan Šuker, Hrvoje Zekanović, Josip Borić, Ante Babić i Nikola Grmoja.

Rasprava je zaključena 7. svibnja 2019.

POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2017.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /107 „za“, 14 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2017.


POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /106 „za“, 13 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za prvo polugodište 2018.         

23.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 446 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja zastupnik Davor Bernardić, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, obrazložio je mišljenje Vlade.         

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Saša Đujić, Gordan Maras, dr. sc. Branimir Bunjac, Sabina Glasovac, dr. sc. Marija Alfirev, Stjepan Čuraj, Arsen Bauk, Davor Bernardić u ime predlagatelja i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za replike su se javili zastupnici: Tomislav Panenić, Davor Bernardić, Nikola Grmoja, Saša Đujić, Zdravko Ronko, dr. sc. Marija Alfirev, Ivan Šuker, Gordan Maras, Arsen Bauk, Branko Bačić, Josip  Borić, Stjepan Čuraj, Grozdana Perić, prof. dr. sc. Branko Grčić, prof. dr. sc. Branko Grčić i Sabina Glasovac.  

Rasprava je zaključena 7. svibnja 2019.

Prije glasovanja stanku je zatražio zastupnik Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /70 „za“, 39 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

24.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Podnositeljica akta je pravobraniteljica za osobe s invaliditetom na temelju članka 17. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom.

Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnica podnositeljice Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, dodatno je obrazložila Izvješće. 

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila zastupnica dr. sc. Ines Strenja, predsjednica Odbora.

U ime Vlade Republike Hrvatske Marija Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, obrazložila je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Ivan Ćelić, dr. sc. Marija Alfirev, Ljubica Lukačić u pojedinačnoj i u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Anka Slonjšak, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Ćelić, dr. sc. Ines Strenja, dr. sc. Marija Alfirev, Branka Juričev-Martinčev, dr. sc. Mirando Mrsić, Marko Sladoljev, Ante Babić i Ljubica Lukačić. 

Rasprava je zaključena 8. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., jednoglasno /122 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2018. godinu.

25.       IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2018. GODINI

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 46. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a I HSU-a, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i mr. sc. Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Za repliku se javio zastupnik Željko Raguž.

Rasprava je zaključena 8. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /114 „za“, 3 „protiv“, 3 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2018. godini.

26.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVNIM POSLJEDICAMA OSUDE, KAZNENOJ EVIDENCIJI I REHABILITACIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 533 - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.  

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, obrazložio je mišljenje Vlade.         

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac  u ime predlagatelja, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, u završnoj raspravi doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Branimir Bunjac i Ivan Perrnar u ime predlagatelja, te Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Pernar, dr. sc. Branimir Bunjac, Davor Vlaović, Nikola Grmoja, Miro Bulj i doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 8. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova / 81"za“,  11 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

27.       PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje,  P.Z. br. 332 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

Predlagatelj akta je zastupnik Miro Bulj.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predlagatelj, zastupnik Miro Bulj, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Dunja Magaš, državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja,  obrazložila je mišljenje Vlade.     

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime predlagatelja, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Lončar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Vilibor Sinčić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u završnoj raspravi u ime predlagatelja, te Dunja Magaš, državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za replike su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Miro Bulj, Ivan Vilibor Sinčić, Ivan Pernar, Davor Lončar,Tomislav Panenić i Damir Lončar.

Rasprava je zaključena 8. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova / 77"za“,  28 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o gradnji, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.           

28.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu

Podnositeljica akta je pravobraniteljica za djecu na temelju članka 19. Zakona o pravobranitelju za djecu.

Raspravu su proveli: Odbor za obitelj, mlade i sport i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnica podnositeljice Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu, dodatno je obrazložila Izvješće.

U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila zastupnica dr. sc. Ines Strenja, predsjednica Odbora.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, obrazložila je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Ines Strenja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Marija Puh u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, dr. sc. Ines Strenja, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, prof. dr. sc. Vesna Bedeković, Ivan Ćelić, dr. sc. Marija Alfirev, Domagoj Hajduković, Ante Babić, dr. sc. Branimir Bunjac, Branka Juričev-Martinčev, Miro Bulj, Ivan Pernar, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i dr. sc. Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, te Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu.

Za replike su se javili zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Ćelić, Gordan Maras, Ante Babić, Saša Đujić, Željko Glasnović,  dr. sc. Ines Strenja, Kažimir Varda, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Marko Sladoljev, Sonja Čikotić, Miro Bulj, Siniša Varga, Ivica Mišić, Sabina Glasovac, Ljubica Maksimčuk, prof. dr. sc. Vesna Bedeković, Domagoj Hajduković, Davor Vlaović, dr. sc. Marija Alfirev, Nenad Stazić, Ivan Pernar, Branka Juričev-Martinčev, Marija Jelkovac i Anđelko Stričak.

Rasprava je zaključena 9. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /120"za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za djecu za 2018. godinu.

29.       IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala

Podnositelj akta je Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala na temelju članka 10.  Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /97 „za“,  19 „suzdržanih“/, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala za 2018. godinu.

30.       MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV O ZAHTJEVU ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

Sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Sabor odlučuje bez rasprave.

Zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora podnijeli su zastupnici Gordan Maras i Ranko Ostojić.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav akademik Željko Reiner dodatno je obrazložio mišljenje Odbora.         

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /78 „za“, 12 „protiv“/ donio

ZAKLJUČAK

Prihvaća se mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora.  

31.       PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z. br. 635

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Darinko Kosor u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Saša Đujić, Gordan Maras, Petar Škorić, Tomislav Saucha, Ranko Ostojić, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, Tomislav Lipošćak, Saša Đujić, Ranko Ostojić, Siniša Varga, Sonja Čikotić, Anđelko Stričak, Petar Škorić, Stjepan Čuraj, Davor Vlaović, Nada Turina-Đurić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Branka Juričev-Martinčev, Ivan Pernar, Tomislav Saucha, dr. sc. Furio Radin i Ivan Šuker.   

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Bojan Glavašević u ime Kluba nezavisnih zastupnika.

Rasprava je zaključena 10. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /100 „za“, 13 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o privatnoj zaštiti.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

32.       PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI DUŽNIKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA PRIJENOSA TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z. br. 222 - predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, obrazložio je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Branimir Bunjac u ime predlagatelja, Marko Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Za replike su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, dr. sc. Branimir Bunjac i Ivan Pernar.  

Rasprava je zaključena 10. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /78  "za“, 8  „protiv“, 12 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti dužnika u posebnim slučajevima prijenosa tražbina, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

33.       a) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE
b) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE
c) IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I  INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 14. sjednici održanoj 24. listopada 2014.

Raspravu je proveo Odbor za regionalni razvoj i fondova Europske unije.

Predstavnik predlagatelja Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dodatno je obrazložio podnesene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Mateljan u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Božica Makar i Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Sabina Glasovac, Grozdana Perić, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, dr. sc. Branimir Bunjac, prof. dr. sc. Branko Grčić, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Za replike su se javili zastupnici: Sonja Čikotić, Tomislav Panenić, Siniša Varga, Damir Mateljan, Marko Vešligaj, Marko Sladoljev, dr. sc. Branimir Bunjac, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Sabina Glasovac, Grozdana Perić, Željko Lenart, Davor Vlaović, Alen Prelec, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Ivica Mišić, prof. dr. sc. Branko Grčić, Miro Bulj, Nenad Stazić i Stjepan Čuraj.

Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 29. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /97 "za“, 5  „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za regionalni razvoj i fondova Europske unije, donio sljedeći

ZAKLJUČKE

a) Prihvaća se Izvješće o korištenju Europskih strukturnih investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine;

b) Prihvaća se Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine;

c) Prihvaća se Izvješće o korištenju Europskih strukturnih i  investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine.

34.       IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA ZA 2017. - podnositelj: Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

Podnositelj akta je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata na temelju članka 9. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijom centru Domovinskog rata.

Raspravu su proveli: Odbor za ratne veterane i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.  

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik podnositelja, dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, dodatno je obrazložio Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Raguž u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Sunčana Glavak, Stevo Culej, prof. dr. sc. Vesna Bedeković i dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Ivica Mišić, Marko Sladoljev, Ante Bačić, Nenad Stazić, Ivan Šuker, Miro Bulj, prof. dr. sc. Vesna Bedeković, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Sunčana Glavak, Stevo Culej, Damir Felak, Željko Raguž i Josip Đakić.

Rasprava je zaključena 29. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /106  "za“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2017.

35.       IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU   INTERESA ZA 2017. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Podnositelj akta je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na temelju članka 30. Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnica podnositelja Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva, dodatno je obrazložila Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Saša Đujić, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Branko Bačić, Marin Škibola, Branka Juričev-Martinčev, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Nataša Novaković, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Željko Jovanović, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Saša Đujić, Miro Bulj, Ivan Šuker, Josip Đakić, Branko Bačić, Tomislav Klarić, dr. sc. Marija Alfirev i Marin Škibola.  

Rasprava je zaključena 29. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /89  "za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2017. godinu.

36.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA NUKLEARNA ISTRAŽIVANJA (CERN) O DODJELI STATUSA PRIDRUŽENOG ČLANA U CERN-u, drugo čitanje, P.Z. br. 639

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, prof. dr. sc. Željko Jovanović, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Hrvoje Zekanović  i dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Hrvoje Zekanović, Ivan Ćelić i Tomislav Žagar.

Rasprava je zaključena 30. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /109 „za“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o dodjeli statusa pridruženog člana u CERN-u, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

37.       PRIJEDLOG ZAKONA O MEHANIZMIMA RJEŠAVANJA POREZNIH SPOROVA U EUROPSKOJ UNIJI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 637

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za repliku se javio zastupnik Kažimir Varda.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 30. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., jednoglasno /114 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

38.       PRIJEDLOG ODLUKE O NEDAVANJU VJERODOSTOJNOG TUMAČENJA ČLANKA 347. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 89. STAVKA 7. I ČLANKA 303. PRETHODNOG KAZNENOG ZAKONA („NARODNE NOVINE, BR. 110/97., 27/98. - ISPRAVAK, 50/00. - ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 129/00., 51/01., 11/03., 190/03. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE, 105/04., 84/05. - ISPRAVAK, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. I 77/11. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE) – SADA ČLANKA 293. STAVKA 1. U VEZI ČLANKA 87. STAVKA 6. I 305. KAZNENOG ZAKONA NA SNAZI OD 1. SIJEČNJA 2013. GODINE („NARODNE NOVINE“, BR. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ISPRAVAK I 101/17.), POVEZANO S ČLANKOM 4. STAVKOM 2. ZAKONA O SUDOVIMA („NARODNE NOVINE“ BR. 28/13. I 33/15.), ČLANKOM 1.A, ČLANKOM 3. I ČLANKOM 4. KAZNENOPRAVNE KONVENCIJE O KORUPCIJI („NARODNE NOVINE“, BR. 11/00.) I DRUGIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA, ČLANKOM 31. I ČLANKOM 141. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE („NARODNE NOVINE“, BR. 85/10 – PROČIŠĆENI TEKST I 5/14. – ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE)  - predlagatelj: Odbor za zakonodavstvo

Predlagatelj akta je Odbor za zakonodavstvo.

Predstavnica predlagatelja zastupnica Marija Jelkovac, predsjednica Odbora za zakonodavstvo,  dodatno je obrazložila Prijedlog odluke.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 30. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /96  "za“, 5 „suzdržanih“/, donio Odluku o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 347. stavka 1. u vezi članka 89. stavka 7. i članka 303. prethodnog Kaznenog zakona („Narodne novine, br. 110/97., 27/98. - ispravak, 50/00. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 129/00., 51/01., 11/03., 190/03. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 105/04., 84/05. - ispravak, 71/06., 110/07., 152/08., 57/11. i 77/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) – sada članka 293. stavka 1. u vezi članka 87. stavka 6. i 305. Kaznenog zakona na snazi od 1. siječnja 2013. godine („Narodne novine“, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak i 101/17.), povezano s člankom 4. stavkom 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13. i 33/15.), člankom 1.a, člankom 3. i člankom 4. Kaznenopravne konvencije o korupciji („Narodne novine“, br. 11/00.) i drugim Međunarodnim konvencijama, člankom 31. i člankom 141. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

39.       PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA – predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik dr. sc. Branimir Bunjac, dodatno  je obrazložio Prijedlog odluke.    

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske Dunja Magaš, državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, obrazložila je mišljenje Vlade.      

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Lipošćak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Dunja Magaš, državna tajnica u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za replike su se javili zastupnici: Ivan Pernar, dr. sc. Branimir Bunjac, Ivan Kirin i Davor Vlaović.  

Rasprava je zaključena 30. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /79 "za“,  4 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

40.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 636

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Damir Felak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Saša Đujić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Gordan Maras, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Žagar, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Gordan Maras, Saša Đujić, Ivan Pernar i Davor Vlaović.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Rasprava je zaključena 31. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /102 „za“, 3 „protiv“, 12 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

41.       PRIJEDLOG ZAKONA O SAMOOPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 360 -  predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Miro Bulj, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, obrazložio je mišljenje Vlade.           

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime predlagatelja, Sonja Čikotić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Mato Čičak u ime Kluba zastupnika  HDZ-a, Saša Đujić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Sladoljev, Sonja Čikotić, Saša Đujić u pojedinačnoj i završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika SDP-a, te Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: Saša Đujić, Miro Bulj, Veljko Kajtazi, Marko Sladoljev, Sonja Čikotić i Sabina Glasovac.

Rasprava je zaključena 31. svibnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /77 „za“,  13 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o samoopskrbi električnom energijom iz obnovljivih izvora energije, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

42.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Podnositelj akta je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temelju članka 15. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Raspravu je proveo Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik podnositelja Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, dodatno je obrazložio Godišnje izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Božo Ljubić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Miro Bulj, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Željko Raguž, Ante Babić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Ivica Mišić, Petar Škorić, Gordan Maras, Hrvoje Zekanović,  prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i prof. dr. sc. Božo Ljubić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Željko Glasnović, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Marko Sladoljev, Miro Bulj, Nikola Grmoja, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Petar Škorić, Ante Babić, Ivan Šuker, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Željko Raguž, Ante Babić, Davor Vlaović, Anđelko Stričak, Gordan Maras, Tomislav Klarić, Ivan Kirin, Ivan Ćelić i Davor Ivo Stier.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i prof. dr. sc. Božo Ljubić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 

Rasprava je zaključena 5. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /98 „za“, 7, „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2017. godinu.

43.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 640

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Klarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. 

Rasprava je zaključena 5. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /103 „za“, 5 „protiv“,  9„suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

44.       LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a - podnositelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Podnositelj akta je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na temelju članka 25. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

Predstavnica podnositelja, zastupnica Sunčana Glavak, predsjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, dodatno je obrazložila Listu kandidata.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nenad Stazić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a.

Rasprava je zaključena 5. lipnja 2019.

Dana, 14. lipnja 2019. stanku je zatražila zastupnica Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izvijestio je zastupnike da će se provesti tajno glasovanje, sukladno  člancima od 260. do 267. Poslovnika Hrvatskoga sabora, budući da je broj kandidata veći od broja koji se bira.

Sukladno članku 25. stavku 8. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji predloženi kandidati smatraju se izabranim ako za njih glasuje većina od ukupnog broja zastupnika Hrvatskoga sabora.

Kod provođenja glasovanja za pomoć su izabrani zastupnici: Sabina Glasovac, Ljubica Maksimčuk i Mato Čičak.

Od 151 zastupnika glasačke listiće primilo je i glasovalo 89 zastupnika, 1 listić bio je nevažeći.

Kandidati su dobili sljedeći broj glasova:

1. dr. sc. Josip Čerina (3 glasa)
2. dr. sc. Franko Dota (3 glasa)
3. Lidija Gašparović (79 glasova)
4. dr. sc. Tvrtko Jakovina (25 glasova)
5. dr. sc. Zdravko Kedžo (81 glas)
6. Petar Lovrić (2 glasa)
7. Želimir Mesarić (0 glasa)
8. Aleksandar Milošević (54 glasa)
9. dr. sc. Ivica Miškulin (34 glasa)
10. Krešimir Planinić (1 glas)
11.Tomislav Radić (1 glas)
12. dr. sc. Antun Vujić (7 glasova)

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., za članove Programskog vijeća HRT-a izabrao Lidiju Gašparović i dr. sc. Zdravka Kedžu.

45.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 515

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnica predlagatelja mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Davor Vlaović  u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Tomislav Lipošćak, dr. sc. Josip Križanić, Anđelko Stričak, Anka Mrak-Taritaš i mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede.

Za repliku su se javili zastupnici: dr. sc. Josip Križanić, Tomislav Lipošćak, Alen Prelec, Miro Bulj, Anđelko Stričak, Ante Babić, Domagoj Mikulić, Davor Vlaović i Anka Mrak-Taritaš. 

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 6. lipnja  2019.

Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 30. stavak 3. i amandman dr. sc. Josipa Križanića na članak 29. dodani novi stavci 11. i 12.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /78 „za“, 7 „protiv“/, donio Zakon o slatkovodnom ribarstvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

46.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POPISU POLJOPRIVREDE 2020., hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 648

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnica predlagatelja mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona. 

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Josip Križanić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Hrvoje Zekanović, Gordan Maras, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede.

Za repliku su se javili zastupnici: Alen Prelec, Anka Mrak-Taritaš, Hrvoje Zekanović, Željko Lenart, Gordan Maras, Davor Vlaović, Stevo Culej i Miro Bulj.

Rasprava je zaključena 6. lipnja 2019.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članke 5. i 6., dodani novi članak 6.a, na članak 34. i članak 35. stavak 1.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /80 „za“, 6 „suzdržanih“/, donio Zakon o popisu poljoprivrede, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

47.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU - podnositelj: povjerenik za informiranje

Podnositelj akta je povjerenik za informiranje na temelju članka 60. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Prije početka rasprave stanku je zatražio zastupnik Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.

U ime Odbora za informiranje, informatizaciju i medije izvješće je obrazložila zastupnica Sunčana Glavak, predsjednica Odbora.

Predstavnik podnositelja dr. sc. Zoran Pičuljan, povjerenik za informiranje, dodatno je obrazložio Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, dr. sc. Marija Alfirev, Josip Borić i dr. sc. Zoran Pičuljan, povjerenik za informiranje.

Za replike su se javili zastupnici: Arsen Bauk, Marko Sladoljev, Sunčana Glavak, Miro Bulj, Tomislav Panenić, Davor Lončar, Sunčana Glavak, dr. sc. Marija Alfirev, Tomislav Klarić i Josip Borić.     

Rasprava je zaključena 6. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /105 glasova „za“, 3 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu.

Hrvatski sabor je, većinom glasova, /99 „za“, 9 „protiv“, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika SDP-a, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Tijela javne vlasti dužna su odgovarati na zahtjeve za pristup informacijama i kada ih podnose članovi predstavničkih tijela (Hrvatskoga sabora, Gradske skupštine Grada Zagreba, županijskih skupština te općinskih i gradskih vijeća), bez obzira na njihovo pravo na podnošenje zastupničkih i vijećničkih pitanja.

48.       a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG   VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji.

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Predstavnik predlagatelja Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture, dodatno je obrazložio predložene odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sunčana Glavak.

Rasprava je zaključena 6. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /99 „za“, 8 „suzdržanih“/ donio Odluku o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. Dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije razriješen je Vladimir Lulić, imenovan iz reda stručnjaka za medije.         

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /99 „za“, 5 „suzdržanih“/ donio Odluku o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. Članicom Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije imenovana je prof. dr. sc. Majda Tafra-Vlahović, iz reda stručnjaka za medije.       

49.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 603

 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, dr. sc. Orsat Miljenić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić, Stevo Culej, Hrvoje Zekanović, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Dražen Bošnjaković, ministar pravosuđa.

Za repliku su se javili zastupnici: Gordan Maras, Miro Bulj, Kažimir Varda, Stjepan Čuraj, dr. sc. Orsat Miljenić, Branko Bačić, Marija Jelkovac, Marko Vešligaj, Željko Lenart, Stevo Culej, Hrvoje Zekanović, Grozdana Perić i Davor Vlaović.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 7. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /79 „za“, 1 „protiv“, 8 „suzdržanih“/ donio Zakon o zemljišnim knjigama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

50.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 400 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj

Predlagatelj akta je zastupnik Miro Bulj.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Miro Bulj, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Miro Bulj u ime predlagatelja i Anto Plazonić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Za replike su se javili zastupnici: Nikola Grmoja i Miro Bulj.

Rasprava je zaključena 7. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /78 „za“, 11 „protiv“, 14 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim komunikacijama, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

51.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 606

52.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, drugo čitanje, P.Z. br. 607

53.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA, drugo čitanje, P.Z. br.  608

O aktima od 51. do 53. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Dražen Milinković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, prof. dr. sc. Slaven Dobrović i Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Tomislav Klarić, Pero Ćosić, Marko Vešligaj, Dragica Vranješ, Grozdana Perić, dr. sc. Josip Križanić, Josip Đakić, Josip Borić, Miro Bulj, Arsen Bauk, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike, te Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj, Branko Bačić, Marko Vešligaj, Nikola Grmoja, Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Mirando Mrsić, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Alen Prelec, dr. sc. Josip Križanić, Josip Đakić, Miro Bulj, Gordan Maras, Martin Baričević, Marko Sladoljev, Ivan Šuker, Tomislav Klarić, Anđelko Stričak, Marija Jelkovac, Franjo Lucić, Josip Borić, Grozdana Perić, Davor Lončar i Davor Vlaović.  

Tijekom rasprave stanku je zatražio prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 12. lipnja 2019.


KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 606

Prije glasovanja stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman zastupnice Dragice Vranješ na članak 77. dodani novi stavak 5./u izmijenjenom obliku/ te zajedničke amandmane zastupnika Josipa Đakića, prof. dr. sc. Vesne Bedeković, Željka Lackovića, Branka Hrga i Steve Culeja na članak 110. stavci 2. i 3.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /71 „za“, 2 „protiv“, 19 „suzdržanih“/ donio Zakon o vodama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

           
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA, drugo čitanje, P.Z. br. 607

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 10. u izmijenjenom članku 58. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /74 „za“, 2 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

           
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA, drugo čitanje, P.Z. br.  608

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 108. stavak 2., amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 13. stavak 2. /u izmijenjenom obliku/, te amandmane zastupnice Dragice Vranješ na članak 24. stavci 4. i 5. te dodani novi stavak 5., članak 26. stavak 3. /u izmijenjenom obliku/ i na članak 89. stavak 2.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, zastupnik Stjepan Čuraj povukao je amandmane na članak 86. stavak 1., članak 87. stavak 1., članak 88. stavak 1. i na članak 89. stavak 1.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a na članak 104. dodani novi stavak 4.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /71 „za“, 6 „protiv“/ donio Zakon o vodnim uslugama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

54.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, drugo čitanje, P.Z. br. 620

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Aleksić u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Aleksić u pojedinačnoj i završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, te Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Za repliku su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Stjepan Čuraj i Tomislav Klarić.  

Rasprava je zaključena 12. lipnja 2019.

U raspravi o amandmanima Vlade Republike Hrvatske sudjelovao je zastupnik Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Hrvatski sabor je,većinom glasova /106 „za“, 7 “suzdržanih“/, prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor prihvatio je amandman Vlade Republike Hrvatske na članak 117. /116 „za“, 1 „protiv“, 3 „suzdržana“/.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 41. stavak 3.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana, zastupnik Goran Aleksić povukao je amandman na članak 117. stavak 2.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 117. stavak 2. i na članak 121., te amandmane zastupnika Gorana Aleksića na članak 39. u izmijenjenom članku 190. dodanom stavku 2. i na članak 121.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /80 „za“, 44 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

55.       PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 68. Zakona o elektroničkim medijima.

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Predstavnik predlagatelja Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture, dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.

U raspravi je sudjelovala zastupnica Sunčana Glavak u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 

Rasprava je zaključena 12. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /74 „za“, 29 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio Odluku o imenovanju članice Vijeća za elektroničke medije. Članicom Vijeća za elektroničke medije imenovana je Katija Kušec.

56.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA OGRANIČAVANJA, drugo čitanje, P.Z.  br. 622

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.

Predstavnica predlagatelja Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Hrvoje Zekanović, Miro Bulj i Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Hrvoje Zekanović, Miro Bulj, Ivica Mišić i prof. dr. sc. Ivan Lovrinović.

Tijekom rasprave, predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 7. stavak 1. i na članak 11. stavak 3.

Rasprava je zaključena 13. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., jednoglasno /86 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

57.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, prvo čitanje, P.Z. br. 649

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.

Predstavnik predlagatelja Damir Krstičević, ministar obrane, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zdravko Ronko u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Anđelko Stričak i Damir Krstičević, ministar obrane.

Za replike su se javili zastupnici: Gordan Maras, Ante Babić, Ivan Kirin, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, dr. sc. Mirando Mrsić, Ivica Mišić, Anđelko Stričak, Grozdana Perić, Damir Felak, Davor Vlaović i Ivan Šuker.  

Rasprava je zaključena 13. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /94 „za“, 2 „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

58.       GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2018. GODINU

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o obrani.

Raspravu je proveo Odbor za obranu.

Predstavnik podnositelja Damir Krstičević, ministar obrane, dodatno je obrazložio Godišnje izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zdravko Ronko u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Peđa Grbin, Ivan Pernar, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović i Damir Krstičević, ministar obrane.

Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, dr. sc. Josip Križanić, dr. sc. Mirando Mrsić, Davor Vlaović, Peđa Grbin, Davor Lončar, Stevo Culej, Ante Bačić, prof. dr. sc. Vesna Pusić, Sabina Glasovac, Josip Borić i Branko Bačić.

Rasprava je zaključena 13. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja  2019., većinom glasova /80 „za“, 2 „protiv“, 24 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za obranu, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Godišnje izvješće o obrani za 2018. godinu.

59.       IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE NACIONALNE SIGURNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.

Raspravu je proveo Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik podnositelja Damir Krstičević, ministar obrane, dodatno je obrazložio Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Ante Babić, Ljubica Maksimčuk, Saša Đujić, Željko Raguž, , prof. dr. sc. Božo Ljubić, dr. sc. Marija Alfirev, Ranko Ostojić, Josip Borić, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Krstičević, ministar obrane i Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede.

Za replike su se javili zastupnici: Ranko Ostojić, Miro Bulj, Marko Sladoljev, doc. dr. sc. Marko Vučetić, Sabina Glasovac, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Ante Babić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, dr. sc. Marija Alfirev, Ivan Šuker, Saša Đujić, Ljubica Maksimčuk, Željko Raguž, Ivica Mišić, Branka Juričev-Martinčev, Davor Lončar i Josip Borić.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 13. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /79 „za“, 23 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Strategije nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.

60.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, prvo čitanje, P.Z. br. 460 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Predlagatelj akta je Klub zastupnika SDP-a.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Davor Bernardić, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.    

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Bernardić, Saša Đujić, Sabina Glasovac, dr. sc. Marija Alfirev i Gordan Maras.

Za replike su se javili zastupnici: Predrag Matić, Davor Bernardić, mr. sc. Boris Lalovac, Alen Prelec, Davor Lončar, Damir Mateljan, Sabina Glasovac, Saša Đujić, Grozdana Perić, Gordan Maras, dr. sc. Marija Alfirev i Branka Juričev-Martinčev.    

Rasprava je zaključena 13. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., većinom glasova /73 „za“, 22 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

61.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I JAPANA O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA, drugo čitanje, P.Z. br. 646

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovala zastupnica Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za repliku su se javili zastupnici: Željko Glasnović, Miro Bulj, Ivan Ćelić i Kažimir Varda.

Rasprava je zaključena 14. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., jednoglasno /106 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

62.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK, prvo čitanje,  P.Z. br. 324 - predlagateljica: zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić

Predlagateljica akta je zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predlagateljica, zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić, dodatno je obrazložila Prijedlog zakona.    

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Panenić u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Gordan Maras, Ivana Ninčević-Lesandrić, Nikola Grmoja i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.    

Za replike su se javili zastupnici: doc. dr. sc. Marko Vučetić, Ivana Ninčević-Lesandrić, Miro Bulj, Tomislav Žagar, Ivan Šuker, Nikola Grmoja, Marko Sladoljev, Gordan Maras, Stevo Culej, Željko Lenart i prof. dr. sc. Slaven Dobrović.

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, doc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Rasprava je zaključena 14. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /77 „za“, 21 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

63.       IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA                  

63.1.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

63.2.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

63.3.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

63.4.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA

63.5.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA

63.6.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio predložene odluke.

Rasprava je zaključena 14. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /84 "za"/ donio sljedeće odluke:
 

ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA   

Razriješen je član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora dr. sc. Tomislav Sokol.

Za članicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora izabrana je Branka Juričev- Martinčev.
 

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora dr. sc. Tomislav Sokol. 

Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora izabran je Mato Čičak.    


ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA                      

Razriješen je član Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora dr. sc. Tomislav Sokol.

Za članicu Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora izabrana je Ljubica Lukačić.
           

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora dr. sc. Tomislav Sokol.

Za člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora izabran je Ivan Šipić.
 

ODLUKU O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA

Razriješena je članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora Ljubica Lukačić.

Za člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora izabran je Ante Babić.
 

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

Za članove Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenovani su:         - mr. sc. Krešimir Dragić, član iz Ministarstva financija
            - Nataša Vešligaj, članica iz Ministarstva financija
            - Sanja Krnić Bastać, članica iz Ministarstva poljoprivrede
            - mr. sc. Pave Šašlina, član iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
            - Miro Macan, član iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike
            - mr. sc. Jasna Divić, članica iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
            - Krešimir Frančić, član iz osiguravajućeg društva.

63.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

63.8.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA 

63.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA VODITELJA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a

63.10.  PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE

Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Ante Sanader dodatno je obrazložio predložene odluke.

U raspravi je sudjelovala zastupnica Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 11. srpnja 2019.
 

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019.,  jednoglasno / 92 "za"/ donio

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRANU HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za obranu Hrvatskoga sabora Petar Škorić.

Za člana Odbora za obranu Hrvatskoga sabora izabran je Ante Plazonić.


PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA 

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019.,  jednoglasno / 93 "za"/ donio

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA ODBORA ZA TURIZAM HRVATSKOGA SABORA

Za članove Odbora za turizam Hrvatskoga sabora izabrani su Vinko Grgić i Saša Đujić.


PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA VODITELJA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019.,  jednoglasno / 93 "za"/ donio  

ODLUKU O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA VODITELJA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ SKUPŠTINI SEECP-a

Za voditelja Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a imenovan je Marko Vešligaj.

Dana 2. srpnja 2019. dužnost voditelja Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a prestao je obnašati Predrag Fred Matić, zbog prestanka zastupničkog mandata. 

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., /78 „za“, 5 „protiv“, 12 „suzdržanih“/ donio

ODLUKU O IMENOVANJU I PRESTANKU MANDATA VICEGUVERNERA HRVATSKE NARODNE BANKE                     

Za viceguvernere Hrvatske narodne banke imenovani su dr. sc. Michael Faulend i Bojan Fras.

Dana 5. srpnja 2019. dužnost viceguvernera Hrvatske narodne banke prestali su obnašati dr. sc. Michael Faulend i Bojan Fras, zbog prestanka mandata. 

64.       IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA

64.1.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE VLADIMIRE PALFI SINČIĆ I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNICE dr. sc. BRANIMIRA BUNJCA

Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio Izvješće.

Rasprava je zaključena 14. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 14. lipnja 2019.,  jednoglasno /87 "za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio

O D L U K U

o prestanku mirovanju zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice

Dana 18. lipnja 2019. godine prestalo je mirovanje zastupničkog mandata zastupnice Vladimire Palfi Sinčić.

Zastupničku dužnost zamjenika zastupnice prestao je obnašati dr. sc. Branimir Bunjac dana 18. lipnja 2019. godine.
 

64.2.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE VLADIMIRE PALFI SINČIĆ I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNICE SNJEŽANE SABOLEK

64.3.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA VILIBORA SINČIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DAMJANA VUCELIĆA

64.4.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA PREDRAGA FREDA MATIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA VINKA GRGIĆA

Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio izvješća.

Rasprava je zaključena 28. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., objedinjenim glasovanjem, jednoglasno /88 „za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio sljedeće odluke:
 

O D L U K U

o prestanku zastupničkog mandata zastupnice i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnice

Dana 28. lipnja 2019. godine prestao je zastupnički mandat zastupnici Vladimiri Palfi Sinčić.

Dana 28. lipnja 2019. godine zastupničku dužnost zamjenice zastupnice započinje obnašati Snježana Sabolek.

PRISEGA

Zastupnica Snježana Sabolek dala je prisegu 28. lipnja 2019.         
 

O D L U K U

o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

Dana 2. srpnja 2019. godine prestao je zastupnički mandat zastupnika Ivana Vilibora Sinčića.

Dana 2. srpnja 2019. godine zastupničku dužnost zamjenika zastupnika započinje obnašati Damjan Vucelić. 

PRISEGA

Zastupnik Damjan Vucelić dao je prisegu 3. srpnja 2019.


 


O D L U K U

o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

Dana 2. srpnja 2019. godine prestao je zastupnički mandat zastupnika Predraga Freda Matića.

Dana 2. srpnja 2019. godine zastupničku dužnost zamjenika zastupnika započinje obnašati Vinko Grgić.

PRISEGA

Zastupnik Vinko Grgić dao je prisegu 3. srpnja 2019.
 

64.5.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA dr. sc. TOMISLAVA SOKOLA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MARIJE MAČKOVIĆ

64.6.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA KLARINA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MARIJE ALFIREV

64.7.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA LOVRE KUŠČEVIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA SANJE PUTICE

Žarko Tušek, predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva dodatno je obrazložio izvješća.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Gordan Maras, Marko Sladoljev, Nikola Grmoja, Miro Bulj i prof. dr. sc. Ivan Lovrinović.

Za replike su se javili zastupnici: Josip Borić, Gordan Maras, Ante Plazonić, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Snježana Sabolek, Goran Beus Richembergh, Nikola Grmoja, i prof. dr. sc. Božo Ljubić.

Rasprava je zaključena 11. srpnja 2019.


IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA dr. sc. TOMISLAVA SOKOLA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MARIJE MAČKOVIĆ

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., jednoglasno /105 „za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio

O D L U K U

o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.

Dana 2. srpnja 2019. godine prestao je zastupnički mandat zastupnika dr. sc. Tomislava Sokola.

Temeljem članka 9. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora zastupničku dužnost zamjenika zastupnika započela je obnašati Marija Mačković na dan kada je Sabor odlukom utvrdio zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.

PRISEGA

Zastupnica Marija Mačković dala je prisegu 12. srpnja 2019.


IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA KLARINA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA MARIJE ALFIREV

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., jednoglasno /113 „za“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio

O D L U K U

o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.

Dana 10. srpnja 2019. godine prestalo je mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Ivanu Klarinu.

Marija Alfirev prestala je obnašati zastupničku dužnost zamjenice zastupnika dana 10. srpnja 2019. godine.


IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA LOVRE KUŠČEVIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA SANJE PUTICE

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /79 „za“, 5 „protiv“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva, donio

O D L U K U

o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika.

Dana 18. srpnja 2019. godine prestalo je mirovanje zastupničkog mandata zastupniku Lovri Kuščeviću.

Sanja Putica dana 18. srpnja 2019. godine prestala je obnašati zastupničku dužnost zamjenice zastupnika.

65.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/352 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. VELJAČE 2017. O USPOSTAVI OKVIRA ZA PRUŽANJE LUČKIH USLUGA I ZAJEDNIČKIH PRAVILA O FINANCIJSKOJ TRANSPARENTNOSTI LUKA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 595

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 17. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., jednoglasno /77 „za“/ donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

66.       PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1257/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. STUDENOGA 2013. O RECIKLIRANJU BRODOVA I O IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1013/2006 I DIREKTIVE 2009/16/EZ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 647

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 17. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., jednoglasno /78 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

67.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU DOPUNSKOG PROTOKOLA IZ NAGOYE I KUALA LUMPURA O ODGOVORNOSTI I NAKNADI ŠTETE UZ PROTOKOL O BIOLOŠKOJ SIGURNOSTI (KARTAGENSKI PROTOKOL), drugo čitanje, P.Z. br. 650

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Ante Plazonić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: Davor Vlaović i Miro Bulj. 

Rasprava je zaključena 17. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., jednoglasno /86 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Dopunskog protokola iz Nagoye i Kuala Lumpura o odgovornosti i naknadi štete uz Protokol o biološkoj sigurnosti (Kartagenski protokol), u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

68.       PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I POSEBNOM OPOREZIVANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 424 - predlagatelj: Klub zastupnika HSS-a

Predlagatelj akta je Klub zastupnika HSS-a.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja zastupnik Davor Vlaović, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.    

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Željko Lenart, Stevo Culej, Ivan Šuker i Davor Vlaović.    

Za replike su se javili zastupnici: Marko Sladoljev, Davor Vlaović, Nikola Grmoja, Saša Đujić, dr. sc. Marija Alfirev, Predrag Matić, Marija Jelkovac, Željko Lenart, Stevo Culej, Ivica Mišić, Ivan Šuker, Stjepan Čuraj, Grozdana Perić i Anđelko Stričak. 

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 17. lipnja 2019.

Prije glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivica Mišić u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova / 70 “za“,  20 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nezakonito stečene imovine, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

69.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 617

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav  i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Borić i prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tulio Demetlika u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, , prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Ivan Šipić, Ljubica Maksimčuk, Damir Mateljan, Sabina Glasovac, Gordan Maras, Siniša Varga, dr. sc. Mirando Mrsić, Ivan Šuker, Marko Vešligaj, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.

Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Siniša Varga, Tomislav Žagar, Damir Mateljan, prof. dr. sc. Robert Podolnjak, Gordan Maras, Sabina Glasovac, Ivan Šipić, dr. sc. Mirando Mrsić, Ljubica Maksimčuk, Branko Bačić, Sunčana Glavak, Franjo Lucić, Saša Đujić, Davor Vlaović, Željko Lenart, dr. sc. Marija Alfirev, Josip Borić, Ivan Šuker, Ivan Pernar, Tulio Demetlika, Marko Vešligaj, Ivica Mišić i dr. sc. Josip Križanić.

Rasprava je zaključena 18. lipnja 2019.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 26. stavak 3., članak 30. stavak 3., članak 51. stavak 2. i na članak 37. stavak 2., amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 17. dodana nova alineja 3. /u izmijenjenom obliku/ i na članak 32. dodani novi stavak 2. /u izmijenjenom obliku/.

Predstavnik predlagatelj nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 45. stavak 3. i na članak 69. stavak 1., amandman Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata na članak 47. stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. i amandman zastupnika Nikole Grmoje na članak 64.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., jednoglasno /76 „za“/ donio Zakon o sustavu državne uprave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

70.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA, drugo čitanje, P.Z. br. 618

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker, Josip Borić, Arsen Bauk, Gordan Maras, u završnoj raspravi dr. sc. Mirando Mrsić u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, te Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.

Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, dr. sc. Miradno Mrsić, Siniša Varga, Josip Borić, Ivan Šuker, Ante Babić, Arsen Bauk, Gordan Maras i Branko Bačić.   

Rasprava je zaključena 18. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, jednoglasno /91 „za“/, prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor prihvatio je amandmane Vlade Republike Hrvatske na članak 1. stavak 8. /76 „za“/, članak 2. dodani novi stavci 11. i 12. /76 „za“/ i na  članak 3. dodani novi stavci 2. i 3.  /76 „za“/. 

U raspravi o amandmanima Vlade Republike Hrvatske sudjelovali su zastupnici: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a i Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 4., amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 1. dodani novi stavci 8., 9. i 10. /u izmijenjenom obliku/, članak 2. dodani novi stavci 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17. /u izmijenjenom obliku/ i na članak 3. dodani novi stavci 2. i 3. /u izmijenjenom obliku/.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata na članak 2.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /77 „za“, 9 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

71.       IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 37. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Raspravu je proveo Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Babić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. sc. Furio Radin i Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Dragana Jeckov u ime  Kluba zastupnika SDSS-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stevo Culej, Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, te Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za replike su se javili zastupnici: Dragana Jeckov, Veljko Kajtazi i dr. sc. Furio Radin.  

Rasprava je zaključena 18. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /78 „za“, 3 „protiv“, 11 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu za potrebe nacionalnih manjina.

72.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z. 354 - predlagatelj: Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a

Predlagatelj akta je Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnica predlagatelja, zastupnica prof. dr. sc. Vesna Pusić, dodatno  je obrazložila Prijedlog zakona.    

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, te u ime predlagatelja prof. dr. sc. Vesna Pusić. 

Za repliku se javio zastupnik Davor Ivo Stier.

Rasprava je zaključena 18. lipnja 2019.

Hrvatski sabor, 28. lipnja 2019., većinom glasova /17 glasova „za“, 73 „protiv“, 5 „suzdržanih“/ nije prihvatio prijedlog zaključka Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost da se prihvaća Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o strancima te da će se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputiti predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

73.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZABRANI I SPRJEČAVANJU OBAVLJANJA NEREGISTRIRANE DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 645

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Predstavnica predlagatelja, Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 19. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /77 „za“, 6 „protiv“/ donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

74.       IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2018. GODINE

Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 33. Zakona o službenoj statistici.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja, Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip Borić, Branko Bačić, Anka Mrak-Taritaš, Miro Bulj, Grozdana Perić, dr. sc. Marija Alfirev, Ivan  Pernar, Ante Babić, Sabina Glasovac, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, te Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za replike su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Grozdana Perić, Miro Bulj, Ante Babić, Josip Borić, Ivan Šuker, Marija Jelkovac, Branko Bačić, Marko Sladoljev, Anka Mrak-Taritaš, Stevo Culej, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Branka Juričev-Martinčev, Sabina Glasovac, Grozdana Perić, Marin Škibola, dr. sc. Marija Alfirev, Ivan Kirin i Ivan Pernar.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 19. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /92 „za“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2018. godine.

75.       PRIJEDLOG ZAKONA O TOPLINARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 450 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista  

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.  

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik prof. dr. sc. Slaven Dobrović , dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, obrazložio je mišljenje Vlade.           

U raspravi su sudjelovali zastupnici: mr. sc. Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime predlagatelja i Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za replike su se javili zastupnici: mr. sc. Miro Totgergeli, prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Nikola Grmoja i Marko Sladoljev.

Rasprava je zaključena 19. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /73 „za“, 15 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o toplinarstvu, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

76.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBAMA NESTALIM U DOMOVINSKOM RATU, drugo čitanje, P.Z. br. 610

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane.

Predstavnik predlagatelja Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U ime Odbora za ratne veterane izvješće je obrazložio zastupnik Josip Đakić, predsjednik Odbora.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Alen Prelec u ime Kluba zastupnika SDP-a, doc. dr. sc. Marko Vučetić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Miro Bulj i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anđelko Stričak, Stevo Culej, Josip Đakić, dr. sc. Miro Kovač, Miro Bulj, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja.

Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Miro Bulj, Alen Prelec, Anđelko Stričak, Davor Vlaović, Josip Đakić, Stevo Culej, Marija Jelkovac, dr. sc. Miro Kovač, Franjo Lucić, Ivan Šuker i Ivan Kirin.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 26. lipnja 2019.

Prije glasovanja stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista.

U raspravi o amandmanima Vlade Republike Hrvatske sudjelovali su zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i Josip Đakić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hrvatski sabor je, jednoglasno /107 „za“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor prihvatio je amandman Vlade Republike Hrvatske na članak 15. stavak 1.  /111 „za“/, na članak 53. stavci 1., 2. i 3. /109„za“/ i na članak 55.  /110 „za“/.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za ratne veterane na članak 15. dodani novi stavak 2. /u izmijenjenom obliku/

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na naslov Zakona, članak 4., članak 21. stavak 2., na članke 41. do 46. i na članak 53. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., jednoglasno /111 „za“/ donio Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

77.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, drugo čitanje, P.Z. br. 633  

78.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI,  drugo čitanje, P.Z. br. 634      

O aktima pod 77. i 78. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.

Predstavnik predlagatelja Predrag Štromar, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bernarda Topolko u ime Kluba zastupnika HNS-a, Domagoj Mikulić, dr. sc. Marija Alfirev, Saša Đujić, Grozdana Perić, Ante Babić, Branko Bačić, Anka Mrak-Taritaš, Josip Borić, Sabina Glasovac, Goran Aleksić i Predrag Štromar, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za repliku su se javili zastupnici: Saša Đujić, Anka Mrak-Taritaš, Ante Babić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, mr. sc. Boris Lalovac, Davor Vlaović, dr. sc. Marija Alfirev, Domagoj Mikulić, Milorad Batinić, Alen Prelec, Ljubica Maksimčuk, Branko Bačić, Sabina Glasovac, Ivan Pernar, Davor Lončar, Grozdana Perić, Josip Borić i Bernarda Topolko.  

Rasprava je zaključena 26. lipnja 2019.
 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, drugo čitanje, P.Z. br. 633  

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /85 „za“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
 

            KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI,  drugo čitanje, P.Z. br. 634     

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo na članak 8. u izmijenjenom članku 28. stavak 1. i amandman Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo na članak 11.    

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /86 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.                                                                   

79.       PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU, prvo čitanje, P.Z. br. 401 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Predlagatelj akta je Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. 

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik prof. dr. sc. Robert Podolnjak, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista te u ime predlagatelja, Marko Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj.  

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, prof. dr. sc. Robert Podolnjak i Marko Šimić.  

Rasprava je zaključena 26. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /76 „za“, 7 „protiv“, 7 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o Državnom sudbenom vijeću, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

80.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI,  drugo čitanje, P.Z. br. 629 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Domagoj Mikulić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Davor Vlaović u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Branko Bačić i Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Za repliku su se javili zastupnici: Domagoj Mikulić i Davor Vlaović.

Rasprava je zaključena 27. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., jednoglasno /93 „za“/ donio Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

81.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 602

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Petar Škorić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a i dr. sc. Miro Kovač.

Rasprava je zaključena 27. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /86 „za“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.                                                               

82.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU, drugo čitanje,  P.Z. br. 554                                                                                

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U ime Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske izvješće je obrazložio zastupnik prof. dr. sc. Božo Ljubić, predsjednik Odbora.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Miro Kovač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, dr. sc. Miro Kovač, prof. dr. sc. Božo Ljubić, Ante Babić, Petar Škorić, Željko Raguž, Marin Škibola, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Ivica Mišić, Ljubica Maksimčuk, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: Marin Škibola, Ante Babić, Anđelko Stričak, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, dr. sc. Miro Kovač, Ranko Ostojić, Nenad Stazić, Željko Raguž, Ivica Mišić, Ljubica Maksimčuk, Petar Škorić, prof. dr. sc. Božo Ljubić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović.

Rasprava je zaključena 27. lipnja 2019.

Amandmane su podnijeli: Klub zastupnika HDZ-a na članak 15. dopunjeni članak 26.a, Klub zastupnika SDSS-a na članak 5. stavci 3. i 4., na članak 17. u dopunjenom članku 30.a dodani novi stavak 2., Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske  na članak 2. u izmijenjenom članku 5. dodani novi stavak 2., na članak 5. izmijenjeni članak 11. dodani novi stavak 4. i Klub zastupnika SDP-a na članak 5. u izmijenjenom članku 11. stavak 3., članak 5. u izmijenjenom članku 11. stavak 4., članak 8. u izmijenjenom članku 16. stavak 3., članak 8. u izmijenjenom članku 16. stavak 4., članak 15. u dodanom članku 26.a te na članak 17. u dodanom članku 30.a dodani novi stavak 2.

Glasovanje nije provedeno na 12. sjednici.

83.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI, drugo čitanje, P.Z. br. 573 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Petar Škorić, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Stevo Culej i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: Saša Đujić, Stjepan Čuraj, Miro Bulj, Ranko Ostojić, Ljubica Maksimčuk, Petar Škorić, Anđelko Stričak, doc. dr. sc. Irena Petrijevčanin Vuksanović, Ivan Šuker, Ivica Mišić i Stevo Culej.

Rasprava je zaključena 27. lipnja 2019. 

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane zastupnika Ranka Ostojića na članak 5. u izmijenjenom članku 5.d stavak 2., članak 14. u izmijenjenom članku 63., članak 15. u izmijenjenom članku 64., članak 17. u izmijenjenom članku 72. i na članak 24. u izmijenjenom članku 110. stavak 2.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o neprihvaćanju amandmana zastupnika Stjepana Čuraja na članak 5. u izmijenjenom članku 5.d stavak 2. i na članak 10., zastupnik je povukao predložene amandmane.

Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /77 „za“, 13 „protiv“, 1 „suzdržan“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

84.       IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2017. GODINU – podnositelj: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije

Podnositelj akta je Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije na temelju članaka 66. i 67. Zakona o elektroničkim medijima.

Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, a na prijedlog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, Hrvatski sabor je, 28. lipnja 2019., većinom glasova /78 „za“,  15 „suzdržanih“/, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2017. godinu.

85.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVREMENOJ MJERI U PODRUČJU OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA, drugo čitanje, P.Z. br. 609       

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Rasprava je zaključena 28. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., jednoglasno /104 „za“/ donio Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

86.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 325  -  predlagatelji: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a

Predlagatelji akta su Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i Klub zastupnika HSS-a.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Goran Aleksić, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Marko Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Goran Aleksić.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj i Goran Aleksić.

Rasprava je zaključena 28. lipnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /77 „za“,  32 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Ovršnog zakona, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

87.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE BASELSKE KONVENCIJE O NADZORU PREKOGRANIČNOG PROMETA OPASNOG OTPADA I NJEGOVU ODLAGANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 652

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.

Predstavnik predlagatelja Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Lipošćak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Miro Bulj, Damjan Vucelić, Gordan Maras, Željko Lenart, Josip Borić i Mile Horvat, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. 

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Slaven Dobrović, Miro Bulj, Ivan Kirin, Domagoj Hajduković, Gordan Maras, Davor Vlaović, Joško Klisović, Željko Lenart, Josip Borić i Krešo Beljak. 

Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, prof. dr. sc. Slaven Dobrović u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a.

Rasprava je zaključena 3. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., jednoglasno /110 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju izmjene i dopune Baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

88.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE VIJEĆA EUROPE O  KRIVOTVORENJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA I SLIČNIM KAŽNJIVIM DJELIMA KOJA UKLJUČUJU PRIJETNJE JAVNOM ZDRAVLJU,  drugo čitanje, P.Z. br. 655

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.

Predstavnik predlagatelja prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a i u pojedinačnoj raspravi, te prim. Željko Plazonić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

Za repliku se javo zastupnik prof. dr. sc. Željko Jovanović.

Rasprava je zaključena 3. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., jednoglasno /110 „za“/ donio Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim djelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

89.       IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova 

Podnositeljica akta je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova na temelju članka 22. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Raspravu je proveo Odbor za ravnopravnost spolova.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnica podnositeljice, Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, dodatno je obrazložila Izvješće. 

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske, Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, obrazložila je mišljenje Vlade.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željka Josić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, dr. sc. Marija Alfirev u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj, Sabina Glasovac, Domagoj Hajduković, dr. sc. Marija Alfirev, Sunčana Glavak, Ivan Pernar, Anka Mrak-Taritaš i Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Za replike su se javili zastupnici: Snježan Sabolek, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Žagar, Ivan Kirin, Dragana Jeckov, Sabina Glasovac, dr. sc. Marija Alfirev, Miro Bulj, Nada Turina-Đurić, Domagoj Hajduković, Sanja Putica, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Sunčana Glavak i Grozdana Perić.     

Rasprava je zaključena 3. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /108 „za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za ravnopravnost spolova, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2018. godinu.                                                                                                  

90.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM POSLOVIMA I OVLASTIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 619 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Petar Škorić, Hrvoje Zekanović, Stevo Culej i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Nikola Grmoja, Petar Škorić, Josip Đakić, Ivan Kirin, Ivica Mišić, Ante Plazonić, Stevo Culej i Anđelko Stričak.   

Rasprava je zaključena 4. srpnja 2019.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnice dr. sc. Ines Strenje na članak 6. u izmijenjenom članku 18. dodani novi stavak 2.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /85 „za“, 18 „protiv“, 4 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

91.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, drugo čitanje, P.Z. br. 649 

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.

Predstavnik predlagatelja Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anđelko Stričak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Josip Đakić.

Rasprava je zaključena 4. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., jednoglasno /112 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

92.       PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA,  prvo čitanje, P.Z. br. 662  

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnik predlagatelja, Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Ivan Pernar i Saša Đujić u ime Kluba zastupnika SDP-a. 

Za replike su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Gordan Maras, Anđelko Stričak, Davor Lončar, Ivan Kirin i Ivan Pernar.

Rasprava je zaključena 4. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /87 „za“, 3 „protiv“,  1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

93.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 598  

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.

Predstavnica predlagatelja Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, dodatno je obrazložila Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr. sc. Furio Radin u ime Kluba nacionalnih manjina, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Gordan Maras, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i Majda Burić, državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Sabina Glasovac, Gordan Maras i Ivan Kirin.

Rasprava je zaključena 4. srpnja 2019.

Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman zastupnika dr. sc. Furia Radina na članak 1. u izmijenjenom članku 5.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., jednoglasno /108 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.           

94.       PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENICE GLAVNOGA DRŽAVNOG REVIZORA - predlagatelj: glavni državni revizor

Predlagatelj akta je glavni državni revizor na temelju članaka 16. i 18. Zakona o državnom uredu za reviziju.

Predstavnik predlagatelja Ivan Klešić, glavni državni revizor, dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i u pojedinačnoj raspravi, te Gordan Maras,

Za repliku su se javili zastupnici: Branka Juričev-Martinčev, Gordan Maras, Davor Lončar, Davor Vlaović, Grozdana Perić, Miro Bulj i Marija Jelkovac.

Rasprava je zaključena 5. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2018. većinom glasova /87 „za“, 3 „protiv“, 20 „suzdržanih“/ donio Odluku o imenovanju zamjenice glavnoga državnog revizora. Imenovana je mr. sc. Nediljka Rogošić.

95.       PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 322 - predlagatelj: zastupnik Ranko Ostojić

Predlagatelj akta je zastupnik Ranko Ostojić.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Ranko Ostojić, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, obrazložio je mišljenje Vlade.         

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Gordan Maras i Ranko Ostojić.

Za replike su se javili zastupnici: Josip Borić i Gordan Maras.

Rasprava je zaključena 5. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /78 „za“, 30 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o kaznenom postupku, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

96.       KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 660  

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.

Predstavnik predlagatelja Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: mr. sc. Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Šuker u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Božica Makar u ime Kluba zastupnika HNS-a, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Damjan Vucelić, Marin Škibola, Goran Aleksić, Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Gordan Maras, Josip Borić, Stjepan Čuraj, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista i Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija.

Za repliku su se javili zastupnici: Nikola Grmoja, Miro Bulj, Goran Aleksić, mr. sc. Boris Lalovac, Tomislav Žagar, Hrvoje Zekanović, dr. sc. Mirando Mrsić, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Marin Škibola, Davor Vlaović, Ivica Mišić, Gordan Maras, Josip Borić i Ante Babić.

Rasprava je zaključena 9. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /78 „za“, 7 „protiv“, 22 „suzdržana“/ donio Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

97.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU

98.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI LITVI

99.       PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“

100.     PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“

101.     PRIJEDLOG ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTIMA U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-a

O aktima od 97. do 101. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.

Predstavnik predlagatelja Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, prof. dr. sc. Vesna Pusić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ante Bačić, Damjan Vucelić, Hrvoje Zekanović i Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane.

Za replike su se javili zastupnici: Miro Bulj, Ante Bačić, Joško Klisović, Anđelko Stričak, Ante Bačić i Hrvoje Zekanović.

Rasprava je zaključena 9. srpnja 2019. 

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /99 „za“, 6 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „SEA GUARDIAN“ u Sredozemlju.
 

            PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U SKLOPU AKTIVNOSTI OJAČANE PREDNJE PRISUTNOSTI NATO-a U REPUBLICI LITVI

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /89 „za“, 6 „protiv“, 4 „suzdržana“/ donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi.
 

            PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI KOALICIJSKIH SNAGA „INHERENT RESOLVE“

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /90 „za“, 6 „protiv“/ donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga „INHERENT RESOLVE“.
 

            PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U MISIJI POTPORE MIRU „NATO MISIJI U IRAKU“

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /95 „za“, 5 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru „NATO MISIJI U IRAKU“.
 

            PRIJEDLOG ODLUKE O UPUĆIVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE NA DUŽNOSTIMA U NATO ZAPOVJEDNOJ STRUKTURI, NATO STRUKTURI SNAGA I DRUGIM NACIONALNIM (MULTINACIONALNIM) ZAPOVJEDNIŠTVIMA U OPERACIJE I DRUGE AKTIVNOSTI U INOZEMSTVU POD VODSTVOM NATO-a

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /97 „za“, 3 „protiv“, 3 „suzdržana“/ donio Odluku o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.

102.     IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „67 JE PREVIŠE“ - podnositelj: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav      

Podnositelj akta je Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnik podnositelja, akademik Željko Reiner, predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, dodatno je obrazložio Izvješće.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Snježana Sabolek, Hrvoje Zekanović, Miro Bulj, doc. dr. sc. Marko Vučetić, te u završnoj raspravi prof. dr. sc. Robert Podolnjak u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 

Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Arsen Bauk i Miro Bulj.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Marko Sladoljev  u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. 

Rasprava je zaključena 9. srpnja 2019.

Podnositelj Izvješća i predstavnica Vlade Republike Hrvatske nisu se suglasili, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Mosta  nezavisnih lista na zaključak kojim se poziva se Državno izborno povjerenstvo da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „67 je previše“ koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor građanske inicijative „67 je previše“, aktom pod brojem Klasa: 014-01/19-01/01, Urbroj: 361-19-04 od 13. lipnja 2019. godine te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru. Također, poziva se Državno izborno povjerenstvo da provjeri da li su se potpisi prikupljali sukladno odredbi članka 8.c Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /102 „za“, 9 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Na temelju članka 127. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative „67 je previše“ koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Organizacijski odbor građanske inicijative „67 je previše“, aktom pod brojem Klasa: 014-01/19-01/01, Urbroj: 361-19-04 od 13. lipnja 2019. godine te da izvješće o provedenoj provjeri dostavi Hrvatskom saboru. Također, poziva se Vlada Republike Hrvatske da provjeri da li su se potpisi prikupljali sukladno odredbi članka 8.c Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.    

103.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTANOVAMA, prvo čitanje,  P.Z. br. 657

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Predstavnik predlagatelja Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Stipo Šapina u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Branka Juričev-Martinčev i Darko Nekić, državni tajnik u Ministarstvu uprave.

Za replike su se javili zastupnici: Ante Babić, Branka Juričev-Martinčev, Miro Bulj, Milorad Batinić i Arsen Bauk.

Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnik Mosta nezavisnih lista.

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /107 „za“, 2 „protiv“,  1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

104.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA ZA MLADEŽ, prvo čitanje, P.Z.E. br. 656

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe i Odbor za obitelj, mlade i sport.

Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Prijedlog zakona.

U raspravi je sudjelovao zastupnik Ante Bačić ime Kluba zastupnika HDZ-a i Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Za repliku se javio zastupnik Ante Bačić.

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /103 „za“, 6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

105.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 628

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.

Predstavnik predlagatelja Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marko Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ivan Pernar.

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., jednoglasno /109 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.

106.     PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU - predlagatelj: Odbor za financije i državni proračun

Predlagatelj akta je Odbor za financije i državni proračun na temelju članka 14. Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Predstavnica predlagatelja, zastupnica Grozdana Perić, dodatno je obrazložila Prijedlog odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivan Šuker i prof. dr. sc. Branko Grčić.  

Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić, Ivan Šuker, Grozdana Perić, prof. dr. sc. Branko Grčić, Alen Prelec i Davor Vlaović. 

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /100 „za“, 9 „protiv“, 4 „suzdržana“/  donio Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za fiskalnu politiku.

Za članove Povjerenstva za fiskalnu politiku imenovani su:
-    mr. Vesna Kasum, predstavnica Državnog ureda za reviziju
-    dr. sc. Maruška Vizek, predstavnica Ekonomskog instituta Zagreb
-    dr. sc. Vjekoslav Bratić, predstavnik Instituta za javne financije
-    dr. sc. Maroje Lang, predstavnik Hrvatske narodne banke
-    izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić  (iz reda predstavnika ekonomskih fakulteta)
-    doc. dr. sc. Zoran Šinković (iz reda predstavnika pravnih fakulteta).

107.     PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ - predlagatelj: Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu

Predlagatelj akta je Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu na temelju članka 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Predstavnica predlagatelja, zastupnica prof. dr. sc. Vesna Bedeković, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, dodatno je obrazložila Prijedlog odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: prof. dr. sc. Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a i u ime predlagatelja, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i u pojedinačnoj raspravi, te Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a.

Za repliku su se javili zastupnici: Stjepan Čuraj i Sabina Glasovac.

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /101„za“, 5 „protiv“, 6 „suzdržanih“/ donio Odluku o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

Za predsjednicu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj  imenovana je prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić, a za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju imenovani su: prof. dr. sc. Vlasta Ilišin, prof. dr. sc. Mladen Šolić i  prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika redovitih profesora u trajnom zvanju imenovani su: prof. dr. sc. Damir Magaš, - akademik Ivica Kostović,  prof. dr. sc. Damir Agičić i prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić.

Za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika gospodarstva imenovan je prof. dr. sc. Zdravko Tolušić.

Za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika poduzetništva imenovan je dr. sc. Gojko Ostojić.

Za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, kao predstavnik reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju, imenovan je dr. sc. Petar Pervan.

108.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU, prvo čitanje,  P.Z. br. 528 - predlagatelj: zastupnik Arsen Bauk

Predlagatelj akta je zastupnik Arsen Bauk.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.  

Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Predstavnik predlagatelja, zastupnik Arsen Bauk, dodatno  je obrazložio Prijedlog zakona.    

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, obrazložio je mišljenje Vlade.         

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Goran Beus Richembergh u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Marko Sladoljev, Ante Babić, Miro Bulj, Josip Borić, u završnoj raspravi Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, te Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Arsen Bauk u ime predlagatelja, te Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture.

            Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Arsen Bauk, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Marko Sladoljev, Ante Babić, Snježana Sabolek, Ivan Kirin, dr. sc. Mirando Mrsić, Josip Borić, Ljubica Lukačić i Tomislav Klarić.  

Rasprava je zaključena 10. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /70 „za“,  31 „protiv“, 11 „suzdržanih“, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio

ZAKLJUČAK

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, iz razloga navedenih u izvješćima radnih tijela i mišljenju Vlade Republike Hrvatske. 

Predstavnik Vlade nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio predloženi zaključak Kluba zastupnika SDP-a: Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da predmetnu problematiku regulira donošenjem uredbe sa zakonskom snagom u roku od 15 dana.

109.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 616    

 Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

U ime Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost izvješće je obrazložio zastupnik Ranko Ostojić, predsjednik Odbora, a u ime Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu izvješće je obrazložio zastupnik Pero Ćosić, predsjednik Odbora.

Predstavnik predlagatelja Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Kažimir Varda u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a, Petar Škorić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ranko Ostojić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Tomislav Lipošćak, Ante Bačić, Ljubica Maksimčuk, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Damjan Vucelić, Miro Bulj, Joško Klisović, Hrvoje Zekanović,  Tomislav Žagar u ime Kluba nezavisnih zastupnika, Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a i Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović, Mladen Karlić, Tomislav Lipošćak,  Marko Sladoljev, Miro Bulj, Mladen Madjer, Ante Babić, Ivan Kirin, Ranko Ostojić, Joško Klisović, Dragana Jeckov, Anđelko Stričak, Ljubica Lukačić, Josip Đakić, Ante Bačić, Davor Vlaović, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, Ljubica Maksimčuk, Ivica Mišić, prof. dr. sc. Branko Grčić, Damir Felak, Marko Vešligaj, Tomislav Žagar, Gordan Maras, Hrvoje Zekanović, Damjan Vucelić, prof. dr. sc. Željko Jovanović i Davor Lončar.    

Rasprava je zaključena 11. srpnja 2019.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 4. u izmijenjenom članku 40. stavak 3., te zajednički amandman zastupnika Petra Škorića, Ljubice Maksimčuk i Josipa Đakića na članak 31. stavak 3.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandman Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a na članak 35. u izmijenjenom članku 208. dodanom novom stavku 6., amandman Kluba nezavisnih zastupnika na članak 8. u izmijenjenom članku 53. stavci 3., 4. i 7. , amandmane zastupnika prof. dr. sc. Miroslava Tuđmana na članak 26. stavak 1., članak 31. stavci 2. i 3. i na članak 46. stavak 1. te amandman zastupnika Vlahe Orepića na članak 35. u izmijenjenom članku 208. dodanom novom stavku 6.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /75 „za“, 12 „protiv“, 25 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

110.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, prvo čitanje, P.Z.E. 659       

 111.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, prvo čitanje,  P.Z. br. 661

O aktima 110. i 111. provedena je objedinjena rasprava.

Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo.

Predstavnik predlagatelja Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dodatno je obrazložio predložene akte.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Tomislav Lipošćak u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Vedran Babić i Vinko Grgić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bernarda Topolko i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a, Vinko Grgić, Stjepan Čuraj, Milorad Batinić, u završnoj raspravi Vinko Grgić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Uhlir, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Za replike su se javili zastupnici: Božica Makar, Anka Mrak-Taritaš, Vedran Babić, Milorad Batinić, Stjepan Čuraj, Vladimir Bilek, Bernarda Topolko, Nada Turina-Đurić i Davor Lončar.    

Rasprava je zaključena 11. srpnja 2019.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE, prvo čitanje, P.Z.E. 659       

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /72 „za“, 24 „protiv“,  14 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
 

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU, prvo čitanje, P.Z. br. 661

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /71 „za“, 24 „protiv“,  14 „suzdržanih“/,  sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, donio sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

112.     PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA 2019. - 2026.

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 2. Zakona o sportu.

Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport.

Predstavnik predlagatelja dr. sc. Krešimir Šamija, zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport, dodatno je obrazložio Prijedlog.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, Stjepan Čuraj i Milorad Batinić u ime Kluba zastupnika HNS-a, Nada Turina-Đurić u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, prof. dr. sc. Željko Jovanović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, Tomislav Lipošćak, Stjepan Čuraj, prof. dr. sc. Željko Jovanović, Ivan Šuker, Sunčana Glavak, Branka Juričev-Martinčev i dr. sc. Krešimir Šamija, zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport.

Za repliku su se javili zastupnici: prof. dr. sc. Željko Jovanović, Vladimir Bilek, Stjepan Čuraj, Željko Lacković, Ivan Šuker, Petar Škorić, Marija Jelkovac, Tomislav Lipošćak, Grozdana Perić, Sunčana Glavak, Branka Juričev-Martinčev i Ivan Šipić.  

Rasprava je zaključena 11. srpnja 2019.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na stranici 73 pod nazivom „POSEBAN CILJ 6.1. Jasnije definirati uloge i zadaće pojedinih dionika u sustavu športa“, na stranici 76 dodana Mjera 6.1.6. Unaprijediti suradnju nadležnih tijela u borbi protiv dopinga u športu te aktivnost, pokazatelja, rok provedbe, nositelja i provoditelja, te na stranici 84 broj „62“ zamjenjuje se brojem „63“, a broj „147“ sa brojem „148“.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja o amandmanu, zastupnik Stjepan Čuraj povukao je amandman na stranici 40 pod nazivom „POSEBAN CILJ 1.1. Jasno definirati kriterije vrednovanja programa javnih potreba u športu i uspostaviti kategorizaciju športova.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /112 „za“, 1 „suzdržan“/, donio Nacionalni program športa 2019. - 2026., zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

113.     a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA, ZAMJENICE PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE;
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICE PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.

Predstavnik predlagatelja Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, dodatno je obrazložio predložene odluke.

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a.

Rasprava je zaključena 11. srpnja 2019.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2018. većinom glasova /79 „za“, 8 „protiv“, 25 „suzdržanih“/ donio Odluku o razrješenju predsjednika, zamjenice predsjednika i dijela članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Dužnosti predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave razriješen je Goran Matešić, a dužnosti zamjenice predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave razriješena je Nelica Vidić.

Dužnosti članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave razriješeni su: Alice Brandt, Goran Bukvić i Dragica Markanović.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2018. većinom glasova /78 „za“, 16 „protiv“, 20 „suzdržanih“/ donio Odluku o imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i dijela članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Predsjednicom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave imenovana je Maja Kuhar, a zamjenicom predsjednice imenovana je Nelica Vidić.

Za članove Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave imenovani su: Alice Brandt, Zvonimir Jukić i Danijela Antolković.

 

GLASOVANJE O AKTIMA RASPRAVLJENIMA NA 11. SJEDNICI
 

1.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA, drugo čitanje, P.Z. br. 462

Rasprava je provedena na 11. sjednici Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 32. stavak 2.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /81„za“, 8 „protiv“, 22 „suzdržana“/ donio Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

2.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 463

Rasprava je provedena na 11. sjednici Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 5. stavci 1. i 2., Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika na članak 7. stavak 7. i zastupnika Ivana Šipića na članak 12. stavak 6. /izmijenjeni oblik/.

Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata na članak 5. stavak 1., članak 7. stavci 1., 2., 3., 4. i 7., te na članak 8. stavci 1., 2. i 4., zastupnika Željka Lenarta na članak 12. stavak 3., zastupnika prof. dr. sc. Ivana Lovrinovića na članak 5. stavci 1. i 2., zastupnika Mire Bulja na članak 5. stavci 1. i 2., zastupnika Ivana Pernara na članak 5. stavci 1. i 2., Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 5. stavci 1. i 2., zastupnice Sonje Čikotić na članak 5. stavci 1. i 2., zastupnice dr. sc. Ines Strenja na članak 5. stavci 1. i 2., Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i RI-a na članak 5. stavci 1. i 2., zastupnika prof. dr. sc. Roberta Podolnjaka na članak 5. stavci 1. i 2. i zastupnika Borisa Miloševića na članak 5. stavci 1. i 2.

Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja, amandmane su povukli: zastupnica Bernarda Topolko na članak 5. stavci 1. i 2., zastupnik Tomislav Saucha na članak 5. stavci 1. i 2., te Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika na članak 5. stavak 1.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /83 „za“,  11 „protiv“, 23 „suzdržana“/ donio Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

3.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, drugo čitanje, P.Z. br. 464      

Rasprava je provedena na 11. sjednici Hrvatskoga sabora.

Hrvatski sabor je, većinom glasova, /86 „za“, 19 „protiv“, 2 „suzdržana“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanima Vlade Republike Hrvatske koji su dostavljeni nakon zaključenja rasprave.

U raspravi o amandmanima Vlade sudjelovali su: Gordan Maras u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Pernar u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e.

Hrvatski sabor prihvatio je amandman Vlade Republike Hrvatske na članak 32.  /79 „za“, 33 „protiv“, 1 „suzdržan“/ i na članak 37. /77 „za“, 34 „protiv“,  2 „suzdržana“/

Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane zastupnika Domagoja Mikulića na članak 19. stavak 2. i na članak 20. stavak 1.  Nakon izjašnjenja predstavnika predlagatelja amandmane je povukao Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika na članak 17. stavak 4. i na članak 20. stavak 1.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /81 „za“,  11 „protiv“, 27 „suzdržanih“/ donio Zakon o turističkoj pristojbi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.

4.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 620

 

Rasprava je provedena na 11. sjednici Hrvatskoga sabora.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /81 „za“, 40 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

 

5.         PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P.Z. br. 621
 

Rasprava je provedena na 11. sjednici Hrvatskoga sabora.

Hrvatski sabor je, 9. svibnja 2019., većinom glasova /109 „za“, 4 „protiv“, 10 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći

 

ZAKLJUČAK

 

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.

 

6.         KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 516

Rasprava je provedena na 11. sjednici Hrvatskoga sabora.

Predstavnica Vlade Republike Hrvatske nije se suglasila, a Hrvatski sabor, većinom glasova, nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista na članak 4., članak 14. stavci 1. i 2., članak 16. i na članak 30., te zastupnice Sonje Čikotić na članak 16.

Hrvatski sabor je, jednoglasno /104 „za“/, prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.

Hrvatski sabor prihvatio je amandman Vlade Republike Hrvatske na članak 47. /77 „za“, 1 „protiv“, 30 „suzdržanih“/.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /78 „za“, 40 „protiv“, 2 „suzdržana“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

7.         PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IZBORU ČLANICE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Rasprava je provedena na 11. sjednici.

Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i Demokrata, Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HDSSB-a i HSLS-a, Željko Glasnović u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku i Bojan Glavašević u ime Kluba nezavisnih zastupnika.

Hrvatski sabor je, 12. srpnja 2019., većinom glasova /77 “za“, 18 „protiv“/ donio

ODLUKU O IZBORU ČLANICE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Za članicu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske izabrana je Ivana Belec.

___________________________________________________________________________

 

Sjednica je zaključena 12. srpnja 2019. godine u 14.35 sati.

 

 

 

 

                        TAJNIK                                                                 PREDSJEDNIK

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA                             HRVATSKOGA SABORA

 

 

                   Ivan Bukarica                                                            Gordan Jandroković 

 

Preuzimanje zapisnika