Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, s Konačnim prijedlogom zakona hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 26

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 4. sjednici, održanoj 12. travnja 2016. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski   modificiranim organizmima, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od  6. travnja 2016.

Odbor je o Zakonu o izmjenama i dopunama   Zakona   raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno s člankom 85.  Poslovnika Hrvatskoga sabora.

U uvodnom dijelu predstavnica predlagatelja je istaknula da se ovim Zakonom usklađuje nacionalno zakonodavstvo s propisima Europske unije, na način da se propisuje pravna osnova mogućeg ograničavanja ili zabrane uzgoja genetski modificiranih organizmima (GMO-a)  na dijelu ili na cijelom području Republike Hrvatske.

Propisuje se način donošenja koegzistencije genetski modificiranih usjeva i konvencionalnog, integriranog i ekološkog uzgoja poljoprivrednih proizvoda te se definiraju prava i obveze nadležnih središnjih tijela državne uprave. Također se navodi jasnija podjela nadležnosti, vezano za provođenje službenih kontrola u području GMO-a.

U raspravi najviše nedoumica i pitanja postavljeno je o razlozima donošenja Zakona po hitnom postupku, naročito zbog činjenice da je područje genetski modificiranog reprodukcijskog materijala poljoprivrednog bilja vrlo kompleksno te je potrebno kvalitetno i stručno odrađivati ovu problematiku. Predstavnica predlagatelja je otklonila nedoumice istaknuvši da je o nacrtu prijedloga Zakona provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te da se ovdje radi o potrebi poštivanja rokova, kako bi se Republici Hrvatskoj omogućila autonomnost odlučivanja vezana za ograničavanje ili zabranu uzgoja GMO-a, u skladu s odredbom članka 26.c Direktive Vijeća (EU) 2015/412 te zbog potrebe daljnjeg usklađivanja domaćeg zakonodavstva s propisima Europske unije.

Nakon objašnjenja predlagateljice članovi Odbora su jednoglasno (7 „za“) odlučili predložiti Hrvatskom saboru da donese

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O GENETSKI  MODIFICIRANIM  ORGANIZMIMA

Za   izvjestiteljicu   na   sjednici   Hrvatskoga   sabora   Odbor   je   odredio  dr.sc. Ines Strenja-Linić, dr. med., predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med.