Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, P.Z.E. br. 485

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 105. sjednici održanoj 17. svibnja 2023. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu, P.Z.E. br. 485, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. svibnja 2023. godine.

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno (7 glasova „ZA“) podupire donošenje ovoga Zakona.

4. Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

- članak 11. – u članku 26. dodanim stavcima 8. i 9. riječ: „potrebe“ potrebno je brisati („Za primjenu odredbi ovoga Zakona…“, „Za javnu objavu…“). Nadalje, odredbu stavka 15. sadržajno je potrebno staviti iza odredbe stavka 12.

- članak 12. – u uvodnoj rečenici potrebno je navesti kako se „iza članka 29. dodaje poglavlje… s člancima…“. U dodanom članku 29.b u stavcima 5. i 6. radi se o „obvezama iz stavaka 1. i 3.“, u stavcima 16. i 17. radi se o „obvezama iz stavaka 11. do 14.“ (u stavku 16. navedeni su kriteriji) i u stavku 18. radi se o odredbama „stavaka 7. i 17.“ (izričaj uskladiti sa odredbom stavka 19.). U članku 29.c u stavku 4. radi se o „informacijama iz stavka 2.“ (nepravilno se pozivati na “stavke 2. ili 3.“ jer odredba stavka 3. odnosi se na informacije iz stavka 2.).

- članak 15. – u stavku 2. potrebno je doraditi izričaj i pozivanje na određene odredbe članka  uskladiti sa ostalim dijelom članka (suvišno je opterećivati tekst s pozivanjem na temeljni propis,…„Elementi kapitala i rezervi iz članka 26. stavka 11. točaka 3. i 4. koje su dodane člankom 11. ovog Zakona..“)

- članak  16. – u stavku 3. bolje se pozvati na puni naziv Pravilnika koji je donesen nego na odredbu Zakona u kojoj je propisana obveza donošenja tog pravilnika

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac