Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“, P.Z. br. 6

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 3. sjednici održanoj 1. rujna 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o proglašenju Parka prirode „Dinara“, P.Z. br. 6, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. srpnja 2020. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (9 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“)  podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Prijedloga Odbor nema primjedaba.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkova