Odbor za turizam

Izvješće Odbora za turizam o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 906 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Odbor za turizam Hrvatskoga sabora raspravio je na 17. (elektroničkoj) sjednici održanoj 2. travnja 2020. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 2. travnja 2020. Odbor za turizam raspravio je navedeni akt na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. 

Cilj predloženog Zakona je da se u izvanrednim situacijama na efikasan i brz način ublaži gospodarska šteta uzrokovana epidemijom bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske.

Navedenim izmjenama predlaže se: - produženje roka važenja privremenih rješenja za ugostiteljske objekte, objekte u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, - davanje ovlasti ministru da u uvjetima posebnih okolnosti pravilnikom drugačije uredi Pravilnikom propisane minimalne uvjete za vrstu ili vrstu i kategoriju glede uređenja i opreme ugostiteljskih objekata i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu u uvjetima posebnih okolnosti, - produženje roka za usklađivanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu izdanih prije 1. rujna 2007. godine, s važećim Zakonom i Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, za dvije, tri ili četiri godine od stupanja na snagu ovoga zakona, a ovisno o vremenu ishođenja rješenja. 

Odbor za turizam jednoglasno sa (11 glasova „za“) predlaže Hrvatskome saboru donošenje

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATOSTI

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio prof.dr.sc. Branka Grčića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednika Odbora Maria Habeka.

PREDSJEDNIK ODBORA
prof.dr.sc.Branko Grčić