Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije

Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije s rasprave o Izvješću o korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine - podnositeljica Vlada Republike Hrvatske

Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora raspravio je na 28. sjednici održanoj 08. veljače 2023. godine polugodišnje Izvješće o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine. Izvješće je predsjedniku Hrvatskoga sabora, u skladu sa zaključkom Hrvatskoga sabora donijetim na 14. sjednici, održanoj 24. listopada 2014. godine, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. prosinca 2022. godine.

Odbor je o predmetnim izvješćima raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 101. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

U izvještajnom razdoblju došlo je do rasta svih financijskih pokazatelja provedbe, ugovoreno je projekata u vrijednosti od 289,47 milijuna eura, odnosno 2,14 % od ukupno ugovorenih sredstava. Krajnjim korisnicima i ugovarateljima plaćeno je 904,25 milijuna eura, odnosno 11,47 % od ukupno plaćenog iznosa od početka provedbe. Ovjereno je 418,09 milijuna eura, odnosno 6,48 %. Istovremeno je Europska komisija doznačila iznos od 419,10 milijuna eura, što predstavlja 6,36 % ukupno doznačenog iznosa od početka provedbe programa. Na dan 30. lipnja 2022. ukupno je ugovoreno 13,56 milijardi eura, odnosno 126,32 % ukupno dodijeljenih sredstava a plaćeno je 7,89 milijardi eura, odnosno 73,49 % dodijeljenih sredstava. Ukupno je ovjereno 6,39 milijardi eura, odnosno 59,51 % dodijeljenih sredstava te je ukupno doznačeno 6,58 milijardi eura odnosno 61,36 % dodijeljenih sredstava, koja za (operativne) programe financijskog razdoblja 2014. – 2020. iznose 10,73 milijarde eura. 

Ministar je također iznio i najnovije podatke o iskorištenosti, rekavši da je su  do 19. siječnja 2023. ugovoreni projekti u vrijednosti od 13,81 milijardi eura, odnosno 121,94% dodijeljenih sredstava. Ukupno je isplaćeno 8,97 milijardi eura, odnosno 79,19% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 7,60 milijardi eura, odnosno 67,12% dodijeljenih sredstava. U razdoblju od 2013. godine do 19. siječnja 2023. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz proračuna RH u proračun EU iznosi 10,46 milijardi eura s NPOO-om, ili 8,24 milijardi eura bez NPOO-a u korist proračuna RH.

Predsjednik Odbora pozdravio je snažan rast postotka isplaćenosti sredstava u posljednjim mjesecima što je indikator dobrih kretanja i približavanja cilju iskorištavanja cjelokupne omotnice. Osvrnuvši se na predstojeći, intenzivan period u kojem se preklapaju dvije financijske omotnice te NPOO, složio se s ministrom da je potrebno daljnje privlačenje stručnjaka u sustav.

Nakon rasprave, Odbor za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora je većinom glasova (8 glasova „za“ i  1 glas „suzdržan“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese sljedeći zaključak:

PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Marka Pavića, predsjednika Odbora. 


PREDSJEDNIK ODBORA
mr. sc. Marko Pavić