Odbor za ravnopravnost spolova

Izvješće Odbora za ravnopravnost spolova o Prijedlogu zakona o strancima, prvo čitanje, P.Z.E. br. 840

Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora na 35. sjednici održanoj 19. veljače 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o strancima P.Z.E. br. 840, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 6. veljače 2020. godine.

Odbor je navedeni Prijedlog zakona raspravio, sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskog sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

Predstavnik predlagatelja uvodno je iznio razloge za podnošenje Prijedloga zakona. Ovim Prijedlogom zakona na jasniji se način propisuju odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca. Kao najvažnija novina u odnosu na važeći Zakon je propisivanje novog modela reguliranja zapošljavanja stranaca. Prijedlogom zakona propisano je da se u postupku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvola za boravak i rad prilaže pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, budući da Vlada Republike Hrvatske više neće propisivati godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje stranaca. 

U raspravi koja je uslijedila ukazano je na potrebu usklađivanja svih, pa i ovog zakona, sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola i Zakonom o suzbijanju diskriminacije. U tom smislu, istaknuto je kako treba uvažiti da životno partnerstvo predstavlja oblik obiteljske zajednice, o čemu svjedoči i odluka Ustavnog suda od 7. veljače 2020. godine (povodom ocjene ustavnosti Zakona o udomiteljstvu) kojom je utvrdio da odredbe iz kojih se izostavlja određena društvena skupina “proizvode generalne diskriminatorne učinke prema istospolno orijentiranim osobama koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima, što je ustavnopravno neprihvatljivo”. 

Nakon provedene rasprave, članovi i članice Odbora odlučili su sa pet (5) glasova ZA, i dva (2) SUZDRŽANA glasa predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka:

Prihvaća se Prijedlog zakona o strancima. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi upućuju se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga zakona.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora, Odbor je odredio Sabinu Glasovac, predsjednicu Odbora.


Predsjednica Odbora
Sabina Glasovac