Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 40. sjednici održanoj 12. ožujka 2014. godine, raspravljao je o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 05. ožujka 2014. godine.

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo je da se predloženim izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2014. godinu predlaže smanjenje proračunskog manjka sa 17,5 milijardi kuna ili 5,2% BDP-a na 13,6 milijardi kuna ili 4,1% BDP-a.
Pritom je obrazložio kako je zbog odluke Europske komisije o uključivanju Republike Hrvatske u proceduru prekomjernog deficita potrebno provesti niz mjera na prihodovnoj strani. Mjere koje predlaže Vlada odnose se na promjene u oporezivanju igara na sreću, promjene u koncesijskim ugovorima, potom promjene u visini doprinosa za zdravstveno osiguranje, te odluke o povlačenju dobiti trgovačkih društava u vlasništvu države. Također, osiguranici čija su prava uređena posebnim propisima temeljem slobodnog izbora mogu prenijeti sredstva s osobnog računa iz II u I mirovinski stup, budući da se mirovina za navedene kategorije osiguranika obračunava i isplaćuje kao da su bili osigurani samo u I stupu. Takvim prijenosom sredstava akumulirane  štednje za osobe s benificiranim stažem, iz II u I stup mirovinskog osiguranja planira se ušteda u iznosu od 2,8 milijardi kuna.

Sve te mjere trebale bi povećati prihodovnu stranu proračuna za 5,8 miljardi kuna.

U raspravi je iznijeto mišljenje po kojemu je neprihvatljivo predloženo smanjenje sredstava za provedbu Akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.

Također, u raspravi je istaknuto da je u ovim okolnostima teško postići održivost javnih financija bez provođenja  reformi.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova 5 „za” i 3 „suzdržana” odlučio  predložiti Hrvatskome saboru da donese

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Silvana Hrelju.

 

                                Predsjednik Odbora

                      Silvano Hrelja