Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.br.102

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 6. sjednici održanoj 19. siječnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.br.102, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 14. siječnja 2021. godine. 

Odbor je navedeni akt  raspravio sukladno čl.179. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem pučke pravobraniteljice na navedeni akt. 

U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se ovim Zakonom  obuhvaćaju i štete nastale od potresa 28. i 29. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko - moslavačke i Karlovačke županije, zatim se proširuje nadležnost Fondu za obnovu i na Sisačko-moslavačku županiju i Karlovačku županiju, propisuje se nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje da provodi obnovu obiteljskih kuća, te uklanjanje i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća za područja u kojima je proglašena katastrofa. Nadalje propisuje se dodatni model privremenog stambenog zbrinjavanja pomoću pokretnih, privremenih i montažnih objekata.

U raspravi je većina članova Odbora podržala donošenje ovoga Zakona.

Po mišljenju dijela članova Odbora najveći prijepor izazivaju predložena rješenja za financiranje obnove za područje grada Siska i Sisačko-moslavačke županije. Pritom je istaknuto da niti grad Sisak, niti Sisačko-moslavačka županija nemaju fiskalni potencijal,  a posebice građani toga područja nemaju financijski potencijal participiranja u obnovi. Upravo iz tih razloga mišljenja su da Republika Hrvatska, kao i na potpomognutim područjima, preuzme cjelokupan trošak obnove. 

Također, iznijeto je mišljenje po kojemu bi pravo na obnovu stambenih objekata trebalo uvjetovati određenim godinama prebivališta na tom području. Nadalje, postoji bojazan da se stara gradska jezgra u Sisku nikada neće obnoviti ukoliko država ne preuzme trošak obnove.
U raspravi je iznijet prijedlog zaključka da se obveže Vladu Republike Hrvatske da kvartalno podnosi Hrvatskome saboru izvješće o svim poduzetim radnjama za otklanjanje štete nastale od potresa 28. i 29.12.2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslovačke županije i Karlovačke županije. Zaključak je odbijen većinom glasova (3 za, 1protiv i 6 suzdržanih).

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 za, 2 protiv i 2 suzdržana) odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese  

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Davorka Vidovića.


Predsjednik Odbora

Davorko Vidović