Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 942

Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 56. sjednici održanoj 6. svibnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 942, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. travnja 2020. godine. 

Odbor je navedeni akt raspravio sukladno čl.83. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.

U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja istaknula je da se proširuje spektar dozvoljenih ulaganja mirovinskih fondova i na depozite kod Hrvatske narodne banke i Europske središnje banke. Ta ulaganja su s minimalnim rizikom, a mogu biti  korisna za mirovinske fondove, primjerice prije ulaganja u neko veće izdanje državnih obveznica, gdje je sigurnije veće iznose imati deponirane kod Hrvatske narodne banke, nego kod komercijalnih banaka. Također, proširena je mogućnost mirovinskim fondovima za pozajmljivanje novčanih sredstava od trećih osoba u ukupnom iznosu do 5% neto vrijednosti imovine fonda.

Nadalje, HANFA-i se daje ovlast da svojom odlukom poveća limit mirovinskim fondovima za pozajmljivanje novčanih sredstava od trećih osoba. Takvu odluku HANFA može donijeti samo kao iznimku od navedenog pravila i u slučaju posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu (kao što je to slučaj s COVID-19), ali i nakon prestanka takvih okolnosti ako je situacija na financijskom tržištu primjerice takva ili je to potrebno radi održavanja likvidnosti te adekvatnog upravljanja imovinom. Tom odlukom HANFA može povećati limit do 15% neto vrijednosti imovine fonda.

U raspravi je većina članova podržala donošenje ovoga Zakona. Također je naglašeno da je imovina hrvatskih građana u fondovima, te da se ona ne smije ugroziti. Pomoć gospodarstvu je potrebna u ovim okolnostima, međutim, kada dođe do većeg priliva umirovljenika koji će koristiti mirovinu iz II stupa upitno je kakvi će biti prinosi Fondova. Dio članova Odbora smatra da nije dobro rješenje po kojemu se dopušta pozajmljivanje  novčanih sredstava kod trećih osoba. Na kraju rasprave predlagatelj je pojasnio da će prilikom sveobuhvatnih izmjena Zakona uzeti u obzir i mogućnost da predstavnici Fondova budu u Nadzornim odborima kako bi mogli kontrolirati svoje investicije.

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (8 za 1 suzdržan) odlučio  predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, P.Z. br. 942. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Gordana Marasa.

Predsjednik Odbora

Gordan Maras